3GTP2UEA1BG1…

Gmc

Sierra

3GTP2UEA1BG132524

; 3GTP2UEA1BG196921 | 3GTP2UEA1BG134466; 3GTP2UEA1BG119644 | 3GTP2UEA1BG114363

3GTP2UEA1BG183036 | 3GTP2UEA1BG157388; 3GTP2UEA1BG174661; 3GTP2UEA1BG132636 | 3GTP2UEA1BG100818 |

3GTP2UEA1BG140235

; 3GTP2UEA1BG163997; 3GTP2UEA1BG103184; 3GTP2UEA1BG139375 | 3GTP2UEA1BG112029 | 3GTP2UEA1BG183103 | 3GTP2UEA1BG179388 | 3GTP2UEA1BG116906 | 3GTP2UEA1BG107493

3GTP2UEA1BG185353 | 3GTP2UEA1BG118459 | 3GTP2UEA1BG135987 | 3GTP2UEA1BG175874; 3GTP2UEA1BG177348 | 3GTP2UEA1BG148819 | 3GTP2UEA1BG190603

3GTP2UEA1BG181934 | 3GTP2UEA1BG179892; 3GTP2UEA1BG117215; 3GTP2UEA1BG156399 | 3GTP2UEA1BG195851 | 3GTP2UEA1BG110085 | 3GTP2UEA1BG104951 | 3GTP2UEA1BG121393 | 3GTP2UEA1BG139263

3GTP2UEA1BG137075 | 3GTP2UEA1BG120695; 3GTP2UEA1BG108403; 3GTP2UEA1BG171808 | 3GTP2UEA1BG182338 | 3GTP2UEA1BG177852; 3GTP2UEA1BG168147 | 3GTP2UEA1BG123189 | 3GTP2UEA1BG192643; 3GTP2UEA1BG163823; 3GTP2UEA1BG180556; 3GTP2UEA1BG196868 | 3GTP2UEA1BG196675

3GTP2UEA1BG157133 | 3GTP2UEA1BG147847 | 3GTP2UEA1BG161148 | 3GTP2UEA1BG136881 | 3GTP2UEA1BG192688; 3GTP2UEA1BG126836

3GTP2UEA1BG129770; 3GTP2UEA1BG167208 | 3GTP2UEA1BG141692; 3GTP2UEA1BG181741 | 3GTP2UEA1BG198328 | 3GTP2UEA1BG103444; 3GTP2UEA1BG171677 | 3GTP2UEA1BG179603 | 3GTP2UEA1BG181982 | 3GTP2UEA1BG194151 | 3GTP2UEA1BG115092 | 3GTP2UEA1BG131356 | 3GTP2UEA1BG171002 | 3GTP2UEA1BG105744

3GTP2UEA1BG130904 | 3GTP2UEA1BG170111; 3GTP2UEA1BG109096; 3GTP2UEA1BG140560; 3GTP2UEA1BG167998 | 3GTP2UEA1BG192903 | 3GTP2UEA1BG127324

3GTP2UEA1BG110703 | 3GTP2UEA1BG163255; 3GTP2UEA1BG193890 | 3GTP2UEA1BG126688 | 3GTP2UEA1BG162235 | 3GTP2UEA1BG160338; 3GTP2UEA1BG183568

3GTP2UEA1BG164499 | 3GTP2UEA1BG117425; 3GTP2UEA1BG104724 | 3GTP2UEA1BG190262; 3GTP2UEA1BG148402; 3GTP2UEA1BG119157 |

3GTP2UEA1BG185529

; 3GTP2UEA1BG166513 | 3GTP2UEA1BG161120 | 3GTP2UEA1BG195560 | 3GTP2UEA1BG101063 | 3GTP2UEA1BG139022 | 3GTP2UEA1BG120339; 3GTP2UEA1BG181366; 3GTP2UEA1BG195011 | 3GTP2UEA1BG189502 | 3GTP2UEA1BG194280 | 3GTP2UEA1BG190584; 3GTP2UEA1BG161022 | 3GTP2UEA1BG137660; 3GTP2UEA1BG157472; 3GTP2UEA1BG171579; 3GTP2UEA1BG182128 | 3GTP2UEA1BG158413; 3GTP2UEA1BG132846 | 3GTP2UEA1BG197115

3GTP2UEA1BG120437; 3GTP2UEA1BG153180 | 3GTP2UEA1BG107994 | 3GTP2UEA1BG156211 | 3GTP2UEA1BG140011; 3GTP2UEA1BG143281 | 3GTP2UEA1BG134256 | 3GTP2UEA1BG140767 | 3GTP2UEA1BG106358 | 3GTP2UEA1BG126089 | 3GTP2UEA1BG176782; 3GTP2UEA1BG167709 | 3GTP2UEA1BG161652 | 3GTP2UEA1BG142616 | 3GTP2UEA1BG186258 | 3GTP2UEA1BG122026 | 3GTP2UEA1BG128425 | 3GTP2UEA1BG109860; 3GTP2UEA1BG141031; 3GTP2UEA1BG171727 | 3GTP2UEA1BG186809 | 3GTP2UEA1BG144687; 3GTP2UEA1BG106067 | 3GTP2UEA1BG133186 | 3GTP2UEA1BG171212 | 3GTP2UEA1BG122947 | 3GTP2UEA1BG110717 | 3GTP2UEA1BG198877 | 3GTP2UEA1BG160078 | 3GTP2UEA1BG164888 | 3GTP2UEA1BG156676; 3GTP2UEA1BG158718 | 3GTP2UEA1BG160291 | 3GTP2UEA1BG101113; 3GTP2UEA1BG157892 | 3GTP2UEA1BG162476; 3GTP2UEA1BG140154 | 3GTP2UEA1BG185479; 3GTP2UEA1BG129820 | 3GTP2UEA1BG166091; 3GTP2UEA1BG166320 | 3GTP2UEA1BG159951; 3GTP2UEA1BG103816 | 3GTP2UEA1BG172909

3GTP2UEA1BG154023; 3GTP2UEA1BG121801; 3GTP2UEA1BG121782; 3GTP2UEA1BG143393 | 3GTP2UEA1BG168276 | 3GTP2UEA1BG177320 | 3GTP2UEA1BG182937 | 3GTP2UEA1BG177267 | 3GTP2UEA1BG118073 | 3GTP2UEA1BG197230; 3GTP2UEA1BG143426 | 3GTP2UEA1BG141627 | 3GTP2UEA1BG104058; 3GTP2UEA1BG117618; 3GTP2UEA1BG124018; 3GTP2UEA1BG100849 | 3GTP2UEA1BG159349

3GTP2UEA1BG127064 | 3GTP2UEA1BG137058 | 3GTP2UEA1BG167189 | 3GTP2UEA1BG111138 | 3GTP2UEA1BG188320; 3GTP2UEA1BG160968 | 3GTP2UEA1BG114573 | 3GTP2UEA1BG126075; 3GTP2UEA1BG115223; 3GTP2UEA1BG194540 | 3GTP2UEA1BG103458 | 3GTP2UEA1BG152773 | 3GTP2UEA1BG129753 | 3GTP2UEA1BG190715 | 3GTP2UEA1BG194165 | 3GTP2UEA1BG115710 | 3GTP2UEA1BG188690 | 3GTP2UEA1BG114430; 3GTP2UEA1BG169427; 3GTP2UEA1BG178659; 3GTP2UEA1BG150067 | 3GTP2UEA1BG109020; 3GTP2UEA1BG123757; 3GTP2UEA1BG115254 | 3GTP2UEA1BG184025 | 3GTP2UEA1BG162882; 3GTP2UEA1BG157715; 3GTP2UEA1BG103962; 3GTP2UEA1BG111334 | 3GTP2UEA1BG158721 | 3GTP2UEA1BG142423; 3GTP2UEA1BG198880 | 3GTP2UEA1BG128876 | 3GTP2UEA1BG192609

3GTP2UEA1BG138887

3GTP2UEA1BG170058 | 3GTP2UEA1BG159318; 3GTP2UEA1BG142549 | 3GTP2UEA1BG140512; 3GTP2UEA1BG178063 | 3GTP2UEA1BG132166; 3GTP2UEA1BG129154 | 3GTP2UEA1BG157567 | 3GTP2UEA1BG193436 | 3GTP2UEA1BG160565; 3GTP2UEA1BG139277; 3GTP2UEA1BG193713 | 3GTP2UEA1BG189094; 3GTP2UEA1BG191024 | 3GTP2UEA1BG182856 | 3GTP2UEA1BG138694

3GTP2UEA1BG183487 | 3GTP2UEA1BG119224; 3GTP2UEA1BG183246 | 3GTP2UEA1BG150313; 3GTP2UEA1BG163854 | 3GTP2UEA1BG137433 | 3GTP2UEA1BG196031; 3GTP2UEA1BG118798 | 3GTP2UEA1BG184848; 3GTP2UEA1BG157228 | 3GTP2UEA1BG174353; 3GTP2UEA1BG191296

3GTP2UEA1BG105890; 3GTP2UEA1BG194957; 3GTP2UEA1BG185093; 3GTP2UEA1BG177897 | 3GTP2UEA1BG198846 | 3GTP2UEA1BG150053; 3GTP2UEA1BG120762 | 3GTP2UEA1BG114878; 3GTP2UEA1BG195235 | 3GTP2UEA1BG156855 | 3GTP2UEA1BG146505; 3GTP2UEA1BG149534 | 3GTP2UEA1BG163031 | 3GTP2UEA1BG136170 | 3GTP2UEA1BG138873; 3GTP2UEA1BG103198; 3GTP2UEA1BG107669 | 3GTP2UEA1BG120261 | 3GTP2UEA1BG102021 | 3GTP2UEA1BG109146; 3GTP2UEA1BG109048 | 3GTP2UEA1BG104464 | 3GTP2UEA1BG151350; 3GTP2UEA1BG142101; 3GTP2UEA1BG137500 | 3GTP2UEA1BG126304 | 3GTP2UEA1BG149257

3GTP2UEA1BG110507 | 3GTP2UEA1BG175244 | 3GTP2UEA1BG189127 | 3GTP2UEA1BG137674; 3GTP2UEA1BG154586 | 3GTP2UEA1BG155477 | 3GTP2UEA1BG108854; 3GTP2UEA1BG154894 | 3GTP2UEA1BG120955; 3GTP2UEA1BG189757; 3GTP2UEA1BG103203 | 3GTP2UEA1BG138727

3GTP2UEA1BG110619

3GTP2UEA1BG179813 | 3GTP2UEA1BG149064 | 3GTP2UEA1BG173980

3GTP2UEA1BG182677; 3GTP2UEA1BG198720; 3GTP2UEA1BG174689 | 3GTP2UEA1BG186812 | 3GTP2UEA1BG180136; 3GTP2UEA1BG140638; 3GTP2UEA1BG141742; 3GTP2UEA1BG166432; 3GTP2UEA1BG169346 | 3GTP2UEA1BG163210 | 3GTP2UEA1BG106330; 3GTP2UEA1BG136069 | 3GTP2UEA1BG172277 | 3GTP2UEA1BG198975 | 3GTP2UEA1BG193162 | 3GTP2UEA1BG159917; 3GTP2UEA1BG193100 | 3GTP2UEA1BG109955 | 3GTP2UEA1BG122141 | 3GTP2UEA1BG120647 | 3GTP2UEA1BG111544 | 3GTP2UEA1BG130689; 3GTP2UEA1BG170092 | 3GTP2UEA1BG100995; 3GTP2UEA1BG174255; 3GTP2UEA1BG116694 | 3GTP2UEA1BG165961 |

3GTP2UEA1BG147105

| 3GTP2UEA1BG191301 | 3GTP2UEA1BG176264 | 3GTP2UEA1BG101502 | 3GTP2UEA1BG163949 | 3GTP2UEA1BG124214 | 3GTP2UEA1BG160436 | 3GTP2UEA1BG115285; 3GTP2UEA1BG187782; 3GTP2UEA1BG139988 | 3GTP2UEA1BG126318 | 3GTP2UEA1BG178192; 3GTP2UEA1BG122169; 3GTP2UEA1BG133530 | 3GTP2UEA1BG196501

3GTP2UEA1BG170285; 3GTP2UEA1BG193002; 3GTP2UEA1BG162834 | 3GTP2UEA1BG117117; 3GTP2UEA1BG172358; 3GTP2UEA1BG101404; 3GTP2UEA1BG193159 | 3GTP2UEA1BG197924; 3GTP2UEA1BG114329 | 3GTP2UEA1BG170867; 3GTP2UEA1BG148089; 3GTP2UEA1BG102519 | 3GTP2UEA1BG123676; 3GTP2UEA1BG154944 | 3GTP2UEA1BG177821; 3GTP2UEA1BG111253

3GTP2UEA1BG168262; 3GTP2UEA1BG103671 | 3GTP2UEA1BG130045 | 3GTP2UEA1BG196563 | 3GTP2UEA1BG112063 | 3GTP2UEA1BG199849 | 3GTP2UEA1BG151686 |

3GTP2UEA1BG160307

| 3GTP2UEA1BG108692 | 3GTP2UEA1BG158377; 3GTP2UEA1BG100267 | 3GTP2UEA1BG122091

3GTP2UEA1BG166799 | 3GTP2UEA1BG193419

3GTP2UEA1BG161537; 3GTP2UEA1BG153700; 3GTP2UEA1BG197034; 3GTP2UEA1BG121331 | 3GTP2UEA1BG186003 | 3GTP2UEA1BG116288 | 3GTP2UEA1BG166673 | 3GTP2UEA1BG116517 | 3GTP2UEA1BG186745 | 3GTP2UEA1BG112094; 3GTP2UEA1BG156905; 3GTP2UEA1BG197826; 3GTP2UEA1BG197292; 3GTP2UEA1BG147234 | 3GTP2UEA1BG194571; 3GTP2UEA1BG195929 | 3GTP2UEA1BG142115; 3GTP2UEA1BG166401 | 3GTP2UEA1BG119482 | 3GTP2UEA1BG148531; 3GTP2UEA1BG162025; 3GTP2UEA1BG153261; 3GTP2UEA1BG143877; 3GTP2UEA1BG108174 | 3GTP2UEA1BG175647 | 3GTP2UEA1BG127761; 3GTP2UEA1BG131860 | 3GTP2UEA1BG106697 | 3GTP2UEA1BG193694 | 3GTP2UEA1BG130112 | 3GTP2UEA1BG193338 | 3GTP2UEA1BG135312; 3GTP2UEA1BG167239 | 3GTP2UEA1BG187216; 3GTP2UEA1BG110958 | 3GTP2UEA1BG124908 | 3GTP2UEA1BG131986 | 3GTP2UEA1BG121135 | 3GTP2UEA1BG151929; 3GTP2UEA1BG199673; 3GTP2UEA1BG145774 | 3GTP2UEA1BG175583 | 3GTP2UEA1BG151056; 3GTP2UEA1BG102181; 3GTP2UEA1BG120938; 3GTP2UEA1BG195249 | 3GTP2UEA1BG108899; 3GTP2UEA1BG168701 | 3GTP2UEA1BG150151; 3GTP2UEA1BG151235; 3GTP2UEA1BG135911; 3GTP2UEA1BG179200 | 3GTP2UEA1BG172036 | 3GTP2UEA1BG133267 | 3GTP2UEA1BG162767 | 3GTP2UEA1BG151039 | 3GTP2UEA1BG129574 | 3GTP2UEA1BG175549 | 3GTP2UEA1BG145242 | 3GTP2UEA1BG164423 | 3GTP2UEA1BG129879 | 3GTP2UEA1BG170741 | 3GTP2UEA1BG110751 | 3GTP2UEA1BG198457 | 3GTP2UEA1BG180153; 3GTP2UEA1BG170965 | 3GTP2UEA1BG118011; 3GTP2UEA1BG125265; 3GTP2UEA1BG139165; 3GTP2UEA1BG103783 | 3GTP2UEA1BG114041 | 3GTP2UEA1BG162283 | 3GTP2UEA1BG167418; 3GTP2UEA1BG143121 | 3GTP2UEA1BG130773 | 3GTP2UEA1BG169105 | 3GTP2UEA1BG103332 | 3GTP2UEA1BG194408 | 3GTP2UEA1BG146133 | 3GTP2UEA1BG140526 | 3GTP2UEA1BG197194 | 3GTP2UEA1BG166205 | 3GTP2UEA1BG108059

3GTP2UEA1BG135505; 3GTP2UEA1BG148982 | 3GTP2UEA1BG104044; 3GTP2UEA1BG168228; 3GTP2UEA1BG162171 | 3GTP2UEA1BG171355 | 3GTP2UEA1BG113522

3GTP2UEA1BG179424; 3GTP2UEA1BG129350

3GTP2UEA1BG152594; 3GTP2UEA1BG156483

3GTP2UEA1BG187135; 3GTP2UEA1BG121085 | 3GTP2UEA1BG121569; 3GTP2UEA1BG117392 | 3GTP2UEA1BG129025 | 3GTP2UEA1BG142485; 3GTP2UEA1BG137206

3GTP2UEA1BG159187; 3GTP2UEA1BG126786

3GTP2UEA1BG186101; 3GTP2UEA1BG166737 | 3GTP2UEA1BG169394 | 3GTP2UEA1BG147122 | 3GTP2UEA1BG161960 | 3GTP2UEA1BG192027; 3GTP2UEA1BG154698 | 3GTP2UEA1BG143118 | 3GTP2UEA1BG134550 | 3GTP2UEA1BG186888 | 3GTP2UEA1BG142082 | 3GTP2UEA1BG148030; 3GTP2UEA1BG137707; 3GTP2UEA1BG141028 | 3GTP2UEA1BG180170; 3GTP2UEA1BG143958 | 3GTP2UEA1BG157486 | 3GTP2UEA1BG176541 | 3GTP2UEA1BG172070; 3GTP2UEA1BG172408; 3GTP2UEA1BG138047; 3GTP2UEA1BG104027 | 3GTP2UEA1BG125086 | 3GTP2UEA1BG183117 | 3GTP2UEA1BG174739 | 3GTP2UEA1BG139084 | 3GTP2UEA1BG184557 | 3GTP2UEA1BG181075; 3GTP2UEA1BG145841; 3GTP2UEA1BG116470 | 3GTP2UEA1BG111415; 3GTP2UEA1BG195381 | 3GTP2UEA1BG161392; 3GTP2UEA1BG145287 | 3GTP2UEA1BG181125; 3GTP2UEA1BG180931 | 3GTP2UEA1BG132264; 3GTP2UEA1BG144298; 3GTP2UEA1BG171226; 3GTP2UEA1BG118526

3GTP2UEA1BG171744 | 3GTP2UEA1BG160131 | 3GTP2UEA1BG187412; 3GTP2UEA1BG154815; 3GTP2UEA1BG192514 | 3GTP2UEA1BG176281 | 3GTP2UEA1BG176829 | 3GTP2UEA1BG151588 | 3GTP2UEA1BG119773 | 3GTP2UEA1BG181920 | 3GTP2UEA1BG186485; 3GTP2UEA1BG187037 | 3GTP2UEA1BG151896 | 3GTP2UEA1BG140476; 3GTP2UEA1BG191511; 3GTP2UEA1BG104593 | 3GTP2UEA1BG178290

3GTP2UEA1BG163532; 3GTP2UEA1BG136542

3GTP2UEA1BG114864 | 3GTP2UEA1BG129445 | 3GTP2UEA1BG182730

3GTP2UEA1BG193985 | 3GTP2UEA1BG191850 | 3GTP2UEA1BG146715 | 3GTP2UEA1BG127887 | 3GTP2UEA1BG184574 | 3GTP2UEA1BG190021 | 3GTP2UEA1BG194117 | 3GTP2UEA1BG157939; 3GTP2UEA1BG101578 | 3GTP2UEA1BG122334; 3GTP2UEA1BG123466 | 3GTP2UEA1BG114508 | 3GTP2UEA1BG130479 | 3GTP2UEA1BG144320

3GTP2UEA1BG163952

3GTP2UEA1BG141238 | 3GTP2UEA1BG106389; 3GTP2UEA1BG194506 | 3GTP2UEA1BG117098 | 3GTP2UEA1BG168312; 3GTP2UEA1BG122818 | 3GTP2UEA1BG179536

3GTP2UEA1BG119515 | 3GTP2UEA1BG173431; 3GTP2UEA1BG184509

3GTP2UEA1BG178094; 3GTP2UEA1BG139747 | 3GTP2UEA1BG190536 | 3GTP2UEA1BG192884 | 3GTP2UEA1BG112287

3GTP2UEA1BG106490; 3GTP2UEA1BG120972 | 3GTP2UEA1BG151073; 3GTP2UEA1BG117523; 3GTP2UEA1BG181108; 3GTP2UEA1BG117652 | 3GTP2UEA1BG160260; 3GTP2UEA1BG180833 | 3GTP2UEA1BG142745 | 3GTP2UEA1BG181559 | 3GTP2UEA1BG199866; 3GTP2UEA1BG128098 | 3GTP2UEA1BG193257; 3GTP2UEA1BG164468

3GTP2UEA1BG133334

3GTP2UEA1BG172294; 3GTP2UEA1BG105291 | 3GTP2UEA1BG120499 | 3GTP2UEA1BG125332 | 3GTP2UEA1BG163160 | 3GTP2UEA1BG106456 | 3GTP2UEA1BG131471 | 3GTP2UEA1BG190939 | 3GTP2UEA1BG153969; 3GTP2UEA1BG124388 | 3GTP2UEA1BG173722 | 3GTP2UEA1BG198166 | 3GTP2UEA1BG185286 | 3GTP2UEA1BG150733; 3GTP2UEA1BG173204; 3GTP2UEA1BG189693; 3GTP2UEA1BG107509 | 3GTP2UEA1BG175261; 3GTP2UEA1BG112824 | 3GTP2UEA1BG138386 | 3GTP2UEA1BG176748 | 3GTP2UEA1BG183635 | 3GTP2UEA1BG117831; 3GTP2UEA1BG190861 | 3GTP2UEA1BG129509 | 3GTP2UEA1BG179696; 3GTP2UEA1BG111320; 3GTP2UEA1BG179259 | 3GTP2UEA1BG129638 | 3GTP2UEA1BG142292; 3GTP2UEA1BG175275; 3GTP2UEA1BG123080 | 3GTP2UEA1BG191475

3GTP2UEA1BG171310 | 3GTP2UEA1BG124925 | 3GTP2UEA1BG170318 | 3GTP2UEA1BG187605 | 3GTP2UEA1BG108613 | 3GTP2UEA1BG181495; 3GTP2UEA1BG172957 | 3GTP2UEA1BG170447 | 3GTP2UEA1BG198345 | 3GTP2UEA1BG117716 | 3GTP2UEA1BG162154 | 3GTP2UEA1BG107106 | 3GTP2UEA1BG155267 | 3GTP2UEA1BG112967; 3GTP2UEA1BG106148 | 3GTP2UEA1BG169234; 3GTP2UEA1BG169217 | 3GTP2UEA1BG105999 | 3GTP2UEA1BG119627 | 3GTP2UEA1BG185014 | 3GTP2UEA1BG183196; 3GTP2UEA1BG140879 | 3GTP2UEA1BG177222 | 3GTP2UEA1BG135830; 3GTP2UEA1BG170805 | 3GTP2UEA1BG165393; 3GTP2UEA1BG170612 | 3GTP2UEA1BG151641 | 3GTP2UEA1BG144611

3GTP2UEA1BG187667 | 3GTP2UEA1BG133690 | 3GTP2UEA1BG115836 | 3GTP2UEA1BG151915; 3GTP2UEA1BG168844 | 3GTP2UEA1BG191217; 3GTP2UEA1BG125802 | 3GTP2UEA1BG178404; 3GTP2UEA1BG146309; 3GTP2UEA1BG177835 | 3GTP2UEA1BG156421; 3GTP2UEA1BG111818 | 3GTP2UEA1BG179472; 3GTP2UEA1BG151784 | 3GTP2UEA1BG192769 | 3GTP2UEA1BG191914 | 3GTP2UEA1BG169444

3GTP2UEA1BG179729 | 3GTP2UEA1BG108806 | 3GTP2UEA1BG168861 | 3GTP2UEA1BG127503; 3GTP2UEA1BG133558 | 3GTP2UEA1BG134564 | 3GTP2UEA1BG135794; 3GTP2UEA1BG171260 | 3GTP2UEA1BG111446 | 3GTP2UEA1BG132488; 3GTP2UEA1BG105761; 3GTP2UEA1BG172411; 3GTP2UEA1BG120048 | 3GTP2UEA1BG119255; 3GTP2UEA1BG160226 | 3GTP2UEA1BG194487 | 3GTP2UEA1BG104061 | 3GTP2UEA1BG198409 | 3GTP2UEA1BG198698; 3GTP2UEA1BG121863 | 3GTP2UEA1BG112306

3GTP2UEA1BG168956 | 3GTP2UEA1BG132040 | 3GTP2UEA1BG173848; 3GTP2UEA1BG120616 | 3GTP2UEA1BG110684 | 3GTP2UEA1BG199625; 3GTP2UEA1BG101984 | 3GTP2UEA1BG192383

3GTP2UEA1BG195655

3GTP2UEA1BG148397; 3GTP2UEA1BG141644 | 3GTP2UEA1BG190424

3GTP2UEA1BG106926 | 3GTP2UEA1BG199561 | 3GTP2UEA1BG102715 | 3GTP2UEA1BG116341; 3GTP2UEA1BG134645; 3GTP2UEA1BG125914; 3GTP2UEA1BG110152 | 3GTP2UEA1BG109969 | 3GTP2UEA1BG123306; 3GTP2UEA1BG108241 | 3GTP2UEA1BG149145; 3GTP2UEA1BG186096; 3GTP2UEA1BG152529; 3GTP2UEA1BG199446 | 3GTP2UEA1BG197860

3GTP2UEA1BG189029; 3GTP2UEA1BG167287 | 3GTP2UEA1BG191105; 3GTP2UEA1BG107817 | 3GTP2UEA1BG143104 | 3GTP2UEA1BG125752 | 3GTP2UEA1BG189905; 3GTP2UEA1BG134449; 3GTP2UEA1BG149159 | 3GTP2UEA1BG132474; 3GTP2UEA1BG148805 | 3GTP2UEA1BG104321; 3GTP2UEA1BG125489 | 3GTP2UEA1BG171369 | 3GTP2UEA1BG100155

3GTP2UEA1BG103525 | 3GTP2UEA1BG170545; 3GTP2UEA1BG196773; 3GTP2UEA1BG175888 | 3GTP2UEA1BG117781

3GTP2UEA1BG122673 | 3GTP2UEA1BG134967 | 3GTP2UEA1BG178161 | 3GTP2UEA1BG136816 | 3GTP2UEA1BG182615 | 3GTP2UEA1BG118784 | 3GTP2UEA1BG172120 | 3GTP2UEA1BG196353 | 3GTP2UEA1BG133981 | 3GTP2UEA1BG148478 | 3GTP2UEA1BG182405 | 3GTP2UEA1BG169170 | 3GTP2UEA1BG110992 | 3GTP2UEA1BG171730 | 3GTP2UEA1BG184154 | 3GTP2UEA1BG119336 | 3GTP2UEA1BG180797 | 3GTP2UEA1BG186776; 3GTP2UEA1BG130241 | 3GTP2UEA1BG124634

3GTP2UEA1BG121541 | 3GTP2UEA1BG158329 | 3GTP2UEA1BG166138 | 3GTP2UEA1BG107512

3GTP2UEA1BG126206; 3GTP2UEA1BG186910; 3GTP2UEA1BG195915

3GTP2UEA1BG179052 | 3GTP2UEA1BG184610 | 3GTP2UEA1BG188821 | 3GTP2UEA1BG181853; 3GTP2UEA1BG193291 | 3GTP2UEA1BG123533 | 3GTP2UEA1BG145984

3GTP2UEA1BG135326 | 3GTP2UEA1BG195199 | 3GTP2UEA1BG123886 | 3GTP2UEA1BG147346 | 3GTP2UEA1BG185305 | 3GTP2UEA1BG171470 | 3GTP2UEA1BG145399; 3GTP2UEA1BG164244 | 3GTP2UEA1BG102729 | 3GTP2UEA1BG116551 | 3GTP2UEA1BG134452 | 3GTP2UEA1BG167645 | 3GTP2UEA1BG174093 | 3GTP2UEA1BG123516; 3GTP2UEA1BG136573; 3GTP2UEA1BG164762 | 3GTP2UEA1BG150845; 3GTP2UEA1BG133494

3GTP2UEA1BG130420

| 3GTP2UEA1BG143362 | 3GTP2UEA1BG103539 | 3GTP2UEA1BG194554 | 3GTP2UEA1BG197521 | 3GTP2UEA1BG101354 | 3GTP2UEA1BG182761 | 3GTP2UEA1BG148027 | 3GTP2UEA1BG159433; 3GTP2UEA1BG190679

3GTP2UEA1BG117411

3GTP2UEA1BG137366

3GTP2UEA1BG122902 | 3GTP2UEA1BG130997; 3GTP2UEA1BG170237 | 3GTP2UEA1BG143961 | 3GTP2UEA1BG168536 | 3GTP2UEA1BG138890 | 3GTP2UEA1BG196580 | 3GTP2UEA1BG122852; 3GTP2UEA1BG118087 | 3GTP2UEA1BG105551 | 3GTP2UEA1BG126514 | 3GTP2UEA1BG186907 | 3GTP2UEA1BG127355 | 3GTP2UEA1BG148092 | 3GTP2UEA1BG168746

3GTP2UEA1BG140591 | 3GTP2UEA1BG178726 | 3GTP2UEA1BG166088 | 3GTP2UEA1BG159884 | 3GTP2UEA1BG187345; 3GTP2UEA1BG145208 | 3GTP2UEA1BG141997 | 3GTP2UEA1BG121314 | 3GTP2UEA1BG101077 | 3GTP2UEA1BG190777 | 3GTP2UEA1BG158024 | 3GTP2UEA1BG145970 | 3GTP2UEA1BG125878

3GTP2UEA1BG198085; 3GTP2UEA1BG126495 | 3GTP2UEA1BG172005 | 3GTP2UEA1BG168178 | 3GTP2UEA1BG163367 | 3GTP2UEA1BG141398 | 3GTP2UEA1BG115738; 3GTP2UEA1BG106666 | 3GTP2UEA1BG181674; 3GTP2UEA1BG146195; 3GTP2UEA1BG129400 | 3GTP2UEA1BG124066 |

3GTP2UEA1BG181089

| 3GTP2UEA1BG163286; 3GTP2UEA1BG146469; 3GTP2UEA1BG168259 | 3GTP2UEA1BG120597 | 3GTP2UEA1BG195428 | 3GTP2UEA1BG183232; 3GTP2UEA1BG119630; 3GTP2UEA1BG136685 | 3GTP2UEA1BG128389; 3GTP2UEA1BG184073 | 3GTP2UEA1BG174675 | 3GTP2UEA1BG159321 | 3GTP2UEA1BG183876; 3GTP2UEA1BG143720 | 3GTP2UEA1BG104996 | 3GTP2UEA1BG125511; 3GTP2UEA1BG102505 | 3GTP2UEA1BG184719

3GTP2UEA1BG134418 | 3GTP2UEA1BG104190; 3GTP2UEA1BG162140

3GTP2UEA1BG108790 | 3GTP2UEA1BG172621

3GTP2UEA1BG153888 | 3GTP2UEA1BG154801

3GTP2UEA1BG126464; 3GTP2UEA1BG107753; 3GTP2UEA1BG102049 | 3GTP2UEA1BG124228 | 3GTP2UEA1BG133656; 3GTP2UEA1BG160985 | 3GTP2UEA1BG131518 | 3GTP2UEA1BG199012; 3GTP2UEA1BG176331 | 3GTP2UEA1BG106862; 3GTP2UEA1BG151994 | 3GTP2UEA1BG187426 | 3GTP2UEA1BG189726 | 3GTP2UEA1BG149274 | 3GTP2UEA1BG196191

3GTP2UEA1BG132331 | 3GTP2UEA1BG153132; 3GTP2UEA1BG174062 | 3GTP2UEA1BG192254

3GTP2UEA1BG140297; 3GTP2UEA1BG126397 | 3GTP2UEA1BG184168

3GTP2UEA1BG107686 | 3GTP2UEA1BG183697 | 3GTP2UEA1BG127386 | 3GTP2UEA1BG103170; 3GTP2UEA1BG198474 | 3GTP2UEA1BG189547 |

3GTP2UEA1BG124746

| 3GTP2UEA1BG149324 | 3GTP2UEA1BG144768 | 3GTP2UEA1BG179293 | 3GTP2UEA1BG167726

3GTP2UEA1BG105713; 3GTP2UEA1BG133804; 3GTP2UEA1BG199463 | 3GTP2UEA1BG153521 | 3GTP2UEA1BG139179 | 3GTP2UEA1BG123578; 3GTP2UEA1BG163787 | 3GTP2UEA1BG127789; 3GTP2UEA1BG146052 | 3GTP2UEA1BG186146; 3GTP2UEA1BG192691 | 3GTP2UEA1BG176605 | 3GTP2UEA1BG179178

3GTP2UEA1BG149548

3GTP2UEA1BG171596 | 3GTP2UEA1BG164048 | 3GTP2UEA1BG155107 | 3GTP2UEA1BG137741; 3GTP2UEA1BG153616; 3GTP2UEA1BG160551 | 3GTP2UEA1BG115478; 3GTP2UEA1BG124097; 3GTP2UEA1BG152126 | 3GTP2UEA1BG170299 | 3GTP2UEA1BG149372; 3GTP2UEA1BG121474; 3GTP2UEA1BG191363; 3GTP2UEA1BG172330 | 3GTP2UEA1BG187846; 3GTP2UEA1BG196790 | 3GTP2UEA1BG117778

3GTP2UEA1BG110278 | 3GTP2UEA1BG185157 | 3GTP2UEA1BG144480; 3GTP2UEA1BG143894 | 3GTP2UEA1BG169301 | 3GTP2UEA1BG132202

3GTP2UEA1BG113729; 3GTP2UEA1BG118347; 3GTP2UEA1BG147332 | 3GTP2UEA1BG191394; 3GTP2UEA1BG121247 | 3GTP2UEA1BG116422; 3GTP2UEA1BG101726 | 3GTP2UEA1BG108644 | 3GTP2UEA1BG140929; 3GTP2UEA1BG113309; 3GTP2UEA1BG103945 | 3GTP2UEA1BG109485 | 3GTP2UEA1BG179276 | 3GTP2UEA1BG109793 | 3GTP2UEA1BG119689; 3GTP2UEA1BG133365 | 3GTP2UEA1BG103315; 3GTP2UEA1BG122074 | 3GTP2UEA1BG176216; 3GTP2UEA1BG144656 | 3GTP2UEA1BG172473 | 3GTP2UEA1BG111107 | 3GTP2UEA1BG104786 | 3GTP2UEA1BG185420

3GTP2UEA1BG149940 | 3GTP2UEA1BG167659

3GTP2UEA1BG123337; 3GTP2UEA1BG160372 | 3GTP2UEA1BG108630

3GTP2UEA1BG136749

3GTP2UEA1BG165250; 3GTP2UEA1BG171176; 3GTP2UEA1BG130501 | 3GTP2UEA1BG106795 | 3GTP2UEA1BG131728; 3GTP2UEA1BG117926; 3GTP2UEA1BG131597 | 3GTP2UEA1BG135858 | 3GTP2UEA1BG185739 | 3GTP2UEA1BG124407; 3GTP2UEA1BG151901 | 3GTP2UEA1BG163725 | 3GTP2UEA1BG136735; 3GTP2UEA1BG180198; 3GTP2UEA1BG150229; 3GTP2UEA1BG118445 | 3GTP2UEA1BG174949 | 3GTP2UEA1BG181223 | 3GTP2UEA1BG166785; 3GTP2UEA1BG192447 | 3GTP2UEA1BG195834; 3GTP2UEA1BG151655 | 3GTP2UEA1BG168326; 3GTP2UEA1BG134998

3GTP2UEA1BG146925; 3GTP2UEA1BG163109 | 3GTP2UEA1BG181318 | 3GTP2UEA1BG153177; 3GTP2UEA1BG142762

3GTP2UEA1BG176409 | 3GTP2UEA1BG176992 | 3GTP2UEA1BG145614 | 3GTP2UEA1BG166964; 3GTP2UEA1BG123922 | 3GTP2UEA1BG144916 | 3GTP2UEA1BG106988 | 3GTP2UEA1BG183229 | 3GTP2UEA1BG132572 | 3GTP2UEA1BG132930 | 3GTP2UEA1BG100513 | 3GTP2UEA1BG163708; 3GTP2UEA1BG198555 | 3GTP2UEA1BG131227; 3GTP2UEA1BG140610 | 3GTP2UEA1BG111480; 3GTP2UEA1BG126626; 3GTP2UEA1BG100835 | 3GTP2UEA1BG195901 | 3GTP2UEA1BG149162; 3GTP2UEA1BG137738 | 3GTP2UEA1BG188222 | 3GTP2UEA1BG109311; 3GTP2UEA1BG133009 | 3GTP2UEA1BG181836;

3GTP2UEA1BG101306

| 3GTP2UEA1BG151266; 3GTP2UEA1BG183201 | 3GTP2UEA1BG182808 | 3GTP2UEA1BG144107 | 3GTP2UEA1BG187006 | 3GTP2UEA1BG186017 | 3GTP2UEA1BG115156 | 3GTP2UEA1BG198278; 3GTP2UEA1BG151753; 3GTP2UEA1BG188219 | 3GTP2UEA1BG146018; 3GTP2UEA1BG114766; 3GTP2UEA1BG196854; 3GTP2UEA1BG163465 | 3GTP2UEA1BG155043; 3GTP2UEA1BG196725 | 3GTP2UEA1BG123905 | 3GTP2UEA1BG100575; 3GTP2UEA1BG155785 | 3GTP2UEA1BG159870 | 3GTP2UEA1BG131468; 3GTP2UEA1BG139571 | 3GTP2UEA1BG178547 | 3GTP2UEA1BG100009 | 3GTP2UEA1BG133317; 3GTP2UEA1BG127002 | 3GTP2UEA1BG160579; 3GTP2UEA1BG123158 | 3GTP2UEA1BG147329 | 3GTP2UEA1BG164213 | 3GTP2UEA1BG100057 | 3GTP2UEA1BG113813 | 3GTP2UEA1BG108904 | 3GTP2UEA1BG159903 | 3GTP2UEA1BG131339 | 3GTP2UEA1BG115366 | 3GTP2UEA1BG128005 | 3GTP2UEA1BG190133;

3GTP2UEA1BG182694

; 3GTP2UEA1BG162784; 3GTP2UEA1BG142194 | 3GTP2UEA1BG171467; 3GTP2UEA1BG123127 | 3GTP2UEA1BG130143; 3GTP2UEA1BG172781 | 3GTP2UEA1BG112953; 3GTP2UEA1BG128277 | 3GTP2UEA1BG185045; 3GTP2UEA1BG166169; 3GTP2UEA1BG101533; 3GTP2UEA1BG111902 | 3GTP2UEA1BG127923; 3GTP2UEA1BG121913 | 3GTP2UEA1BG126450 | 3GTP2UEA1BG177575 | 3GTP2UEA1BG162347; 3GTP2UEA1BG162672; 3GTP2UEA1BG139764 | 3GTP2UEA1BG128649; 3GTP2UEA1BG116324; 3GTP2UEA1BG176524 | 3GTP2UEA1BG163420 | 3GTP2UEA1BG132586 | 3GTP2UEA1BG174935 | 3GTP2UEA1BG103265 | 3GTP2UEA1BG110863 | 3GTP2UEA1BG189872 | 3GTP2UEA1BG190780 | 3GTP2UEA1BG129798; 3GTP2UEA1BG195588 | 3GTP2UEA1BG184459;

3GTP2UEA1BG147315

; 3GTP2UEA1BG100804 | 3GTP2UEA1BG197857 | 3GTP2UEA1BG165801; 3GTP2UEA1BG170660 | 3GTP2UEA1BG120115 | 3GTP2UEA1BG138002

3GTP2UEA1BG101774; 3GTP2UEA1BG101211; 3GTP2UEA1BG106327; 3GTP2UEA1BG185272 | 3GTP2UEA1BG146147; 3GTP2UEA1BG109504 | 3GTP2UEA1BG117053 | 3GTP2UEA1BG136489 | 3GTP2UEA1BG124438; 3GTP2UEA1BG182047 | 3GTP2UEA1BG160811; 3GTP2UEA1BG128652; 3GTP2UEA1BG170920

3GTP2UEA1BG167290; 3GTP2UEA1BG102567 | 3GTP2UEA1BG133592 | 3GTP2UEA1BG188687; 3GTP2UEA1BG114427

3GTP2UEA1BG172442 | 3GTP2UEA1BG188883 | 3GTP2UEA1BG151767 | 3GTP2UEA1BG164910; 3GTP2UEA1BG158525 | 3GTP2UEA1BG171484 | 3GTP2UEA1BG115979 | 3GTP2UEA1BG110894; 3GTP2UEA1BG110247; 3GTP2UEA1BG152174; 3GTP2UEA1BG115495 | 3GTP2UEA1BG184817; 3GTP2UEA1BG104108 | 3GTP2UEA1BG183375 | 3GTP2UEA1BG115142 | 3GTP2UEA1BG137304 | 3GTP2UEA1BG172263 | 3GTP2UEA1BG187989 | 3GTP2UEA1BG172392 | 3GTP2UEA1BG198524; 3GTP2UEA1BG149971 | 3GTP2UEA1BG109924; 3GTP2UEA1BG146536 | 3GTP2UEA1BG155866; 3GTP2UEA1BG140395 | 3GTP2UEA1BG102682 | 3GTP2UEA1BG184395

3GTP2UEA1BG110913 | 3GTP2UEA1BG152708

3GTP2UEA1BG170691 | 3GTP2UEA1BG170528 | 3GTP2UEA1BG194084; 3GTP2UEA1BG160601 | 3GTP2UEA1BG102648 | 3GTP2UEA1BG178256; 3GTP2UEA1BG154071; 3GTP2UEA1BG160016 | 3GTP2UEA1BG105114 | 3GTP2UEA1BG171582 | 3GTP2UEA1BG167662 | 3GTP2UEA1BG104576 | 3GTP2UEA1BG162798 | 3GTP2UEA1BG120194; 3GTP2UEA1BG107560 | 3GTP2UEA1BG106165; 3GTP2UEA1BG150232 | 3GTP2UEA1BG112211 | 3GTP2UEA1BG152031; 3GTP2UEA1BG182601 | 3GTP2UEA1BG114475 | 3GTP2UEA1BG199771

3GTP2UEA1BG156919; 3GTP2UEA1BG193971 | 3GTP2UEA1BG124715; 3GTP2UEA1BG197969; 3GTP2UEA1BG162090 | 3GTP2UEA1BG178967 | 3GTP2UEA1BG174904 | 3GTP2UEA1BG127551 | 3GTP2UEA1BG110376 | 3GTP2UEA1BG122723 | 3GTP2UEA1BG187572; 3GTP2UEA1BG112788; 3GTP2UEA1BG176233

3GTP2UEA1BG118350 | 3GTP2UEA1BG191458 | 3GTP2UEA1BG121507; 3GTP2UEA1BG199611; 3GTP2UEA1BG190245; 3GTP2UEA1BG145953 | 3GTP2UEA1BG150778; 3GTP2UEA1BG153437 | 3GTP2UEA1BG175552 | 3GTP2UEA1BG109809 | 3GTP2UEA1BG119580; 3GTP2UEA1BG140249

3GTP2UEA1BG160680 | 3GTP2UEA1BG165958; 3GTP2UEA1BG114590 | 3GTP2UEA1BG121197; 3GTP2UEA1BG150991 | 3GTP2UEA1BG183070 | 3GTP2UEA1BG118591 | 3GTP2UEA1BG181383 | 3GTP2UEA1BG144821 | 3GTP2UEA1BG112015; 3GTP2UEA1BG175454 | 3GTP2UEA1BG112970 | 3GTP2UEA1BG185224; 3GTP2UEA1BG118171 |

3GTP2UEA1BG174000

| 3GTP2UEA1BG106778

3GTP2UEA1BG179231 | 3GTP2UEA1BG155463; 3GTP2UEA1BG166625 | 3GTP2UEA1BG112659 | 3GTP2UEA1BG140025

3GTP2UEA1BG108322

3GTP2UEA1BG135973 | 3GTP2UEA1BG161165; 3GTP2UEA1BG159271 | 3GTP2UEA1BG128019 | 3GTP2UEA1BG196515 | 3GTP2UEA1BG164955; 3GTP2UEA1BG131891; 3GTP2UEA1BG185952; 3GTP2UEA1BG131079

3GTP2UEA1BG117375; 3GTP2UEA1BG136279 | 3GTP2UEA1BG122429 | 3GTP2UEA1BG109261 | 3GTP2UEA1BG118817 | 3GTP2UEA1BG113858;

3GTP2UEA1BG102312

| 3GTP2UEA1BG103122 | 3GTP2UEA1BG180864 | 3GTP2UEA1BG171873 | 3GTP2UEA1BG191315; 3GTP2UEA1BG196689 | 3GTP2UEA1BG154846 | 3GTP2UEA1BG136850 | 3GTP2UEA1BG186082 | 3GTP2UEA1BG145063 |

3GTP2UEA1BG133219

; 3GTP2UEA1BG137173 | 3GTP2UEA1BG197745; 3GTP2UEA1BG129493 | 3GTP2UEA1BG138579 | 3GTP2UEA1BG105548 | 3GTP2UEA1BG114976 | 3GTP2UEA1BG122737; 3GTP2UEA1BG199320 | 3GTP2UEA1BG132197; 3GTP2UEA1BG177074 | 3GTP2UEA1BG168911 | 3GTP2UEA1BG167211 | 3GTP2UEA1BG199334 | 3GTP2UEA1BG107980 | 3GTP2UEA1BG192562 | 3GTP2UEA1BG199642 | 3GTP2UEA1BG151090 | 3GTP2UEA1BG107154 | 3GTP2UEA1BG133401; 3GTP2UEA1BG111513 | 3GTP2UEA1BG159397

3GTP2UEA1BG140431; 3GTP2UEA1BG148979; 3GTP2UEA1BG107798 | 3GTP2UEA1BG135228; 3GTP2UEA1BG102911 | 3GTP2UEA1BG170223 | 3GTP2UEA1BG119787 | 3GTP2UEA1BG177186; 3GTP2UEA1BG195705; 3GTP2UEA1BG101483 | 3GTP2UEA1BG191556 | 3GTP2UEA1BG134631 | 3GTP2UEA1BG166981 | 3GTP2UEA1BG149503; 3GTP2UEA1BG150120

3GTP2UEA1BG183781; 3GTP2UEA1BG180654; 3GTP2UEA1BG151140 | 3GTP2UEA1BG197423 | 3GTP2UEA1BG199799 | 3GTP2UEA1BG172280; 3GTP2UEA1BG105341

3GTP2UEA1BG156693 | 3GTP2UEA1BG147492

3GTP2UEA1BG107235; 3GTP2UEA1BG155298 | 3GTP2UEA1BG102472; 3GTP2UEA1BG111706; 3GTP2UEA1BG183571 | 3GTP2UEA1BG188396 | 3GTP2UEA1BG136329 | 3GTP2UEA1BG186115; 3GTP2UEA1BG133169; 3GTP2UEA1BG158122; 3GTP2UEA1BG148108 | 3GTP2UEA1BG179522 | 3GTP2UEA1BG118509 | 3GTP2UEA1BG165670; 3GTP2UEA1BG150974 | 3GTP2UEA1BG187653 | 3GTP2UEA1BG169038 | 3GTP2UEA1BG166933

3GTP2UEA1BG191542 | 3GTP2UEA1BG179889; 3GTP2UEA1BG160369

3GTP2UEA1BG182081 | 3GTP2UEA1BG140347; 3GTP2UEA1BG160243 | 3GTP2UEA1BG159173; 3GTP2UEA1BG162929; 3GTP2UEA1BG180086; 3GTP2UEA1BG144382 | 3GTP2UEA1BG125282; 3GTP2UEA1BG101872; 3GTP2UEA1BG105436 | 3GTP2UEA1BG148996 | 3GTP2UEA1BG155124; 3GTP2UEA1BG183909 | 3GTP2UEA1BG110460 | 3GTP2UEA1BG114704 | 3GTP2UEA1BG182663 | 3GTP2UEA1BG189709; 3GTP2UEA1BG121460 | 3GTP2UEA1BG194537; 3GTP2UEA1BG153552; 3GTP2UEA1BG157553; 3GTP2UEA1BG116680 | 3GTP2UEA1BG168035 | 3GTP2UEA1BG107705 | 3GTP2UEA1BG139585 | 3GTP2UEA1BG182341; 3GTP2UEA1BG118025 | 3GTP2UEA1BG112693; 3GTP2UEA1BG128554; 3GTP2UEA1BG150909 | 3GTP2UEA1BG197180 | 3GTP2UEA1BG139120; 3GTP2UEA1BG134015 | 3GTP2UEA1BG101936 | 3GTP2UEA1BG134614; 3GTP2UEA1BG162624; 3GTP2UEA1BG161974 | 3GTP2UEA1BG147797 | 3GTP2UEA1BG142907 | 3GTP2UEA1BG124956 | 3GTP2UEA1BG177849

3GTP2UEA1BG113620 |

3GTP2UEA1BG116565

; 3GTP2UEA1BG100172 | 3GTP2UEA1BG178905

3GTP2UEA1BG153129 | 3GTP2UEA1BG160310; 3GTP2UEA1BG164292 | 3GTP2UEA1BG151204; 3GTP2UEA1BG199110 | 3GTP2UEA1BG164261; 3GTP2UEA1BG102178; 3GTP2UEA1BG161389 | 3GTP2UEA1BG197213 | 3GTP2UEA1BG161490 | 3GTP2UEA1BG100334 | 3GTP2UEA1BG153891 | 3GTP2UEA1BG179617 | 3GTP2UEA1BG178399; 3GTP2UEA1BG129221; 3GTP2UEA1BG118008; 3GTP2UEA1BG147573; 3GTP2UEA1BG147699; 3GTP2UEA1BG193744; 3GTP2UEA1BG142583 | 3GTP2UEA1BG188981 |

3GTP2UEA1BG181268

| 3GTP2UEA1BG118168; 3GTP2UEA1BG189791

3GTP2UEA1BG170030 | 3GTP2UEA1BG150148 | 3GTP2UEA1BG153311; 3GTP2UEA1BG198569 | 3GTP2UEA1BG100642; 3GTP2UEA1BG121488 | 3GTP2UEA1BG119093; 3GTP2UEA1BG125170 | 3GTP2UEA1BG174594 | 3GTP2UEA1BG100981 | 3GTP2UEA1BG178581 | 3GTP2UEA1BG191055 | 3GTP2UEA1BG154278; 3GTP2UEA1BG188415 | 3GTP2UEA1BG109258 | 3GTP2UEA1BG161568; 3GTP2UEA1BG121152 | 3GTP2UEA1BG150716 | 3GTP2UEA1BG102908 | 3GTP2UEA1BG140719 | 3GTP2UEA1BG126870 | 3GTP2UEA1BG116971; 3GTP2UEA1BG145516; 3GTP2UEA1BG158833; 3GTP2UEA1BG108384; 3GTP2UEA1BG191606; 3GTP2UEA1BG115948 | 3GTP2UEA1BG143801; 3GTP2UEA1BG183828; 3GTP2UEA1BG127677 | 3GTP2UEA1BG152613 | 3GTP2UEA1BG192075 | 3GTP2UEA1BG124536

3GTP2UEA1BG104626; 3GTP2UEA1BG127517 | 3GTP2UEA1BG133012 | 3GTP2UEA1BG171615; 3GTP2UEA1BG196644 | 3GTP2UEA1BG154877; 3GTP2UEA1BG182548 | 3GTP2UEA1BG109518 | 3GTP2UEA1BG150098 | 3GTP2UEA1BG166883; 3GTP2UEA1BG194991

3GTP2UEA1BG178810

; 3GTP2UEA1BG189239 | 3GTP2UEA1BG108272 | 3GTP2UEA1BG121183; 3GTP2UEA1BG113536 | 3GTP2UEA1BG109728; 3GTP2UEA1BG115058; 3GTP2UEA1BG187717 | 3GTP2UEA1BG199415; 3GTP2UEA1BG168150; 3GTP2UEA1BG171839; 3GTP2UEA1BG121734 | 3GTP2UEA1BG126142 |

3GTP2UEA1BG199298

| 3GTP2UEA1BG106621

3GTP2UEA1BG183604; 3GTP2UEA1BG148951 | 3GTP2UEA1BG196207 | 3GTP2UEA1BG181951; 3GTP2UEA1BG142552

3GTP2UEA1BG142065 | 3GTP2UEA1BG149758; 3GTP2UEA1BG194876 | 3GTP2UEA1BG104299 | 3GTP2UEA1BG161845 | 3GTP2UEA1BG156791 | 3GTP2UEA1BG197129 | 3GTP2UEA1BG128599

3GTP2UEA1BG179410 | 3GTP2UEA1BG171825; 3GTP2UEA1BG139991 | 3GTP2UEA1BG101838 | 3GTP2UEA1BG181643; 3GTP2UEA1BG119000 | 3GTP2UEA1BG120325 | 3GTP2UEA1BG148772

3GTP2UEA1BG155270; 3GTP2UEA1BG192271; 3GTP2UEA1BG199950 | 3GTP2UEA1BG169556 | 3GTP2UEA1BG149744

3GTP2UEA1BG148707; 3GTP2UEA1BG149209

3GTP2UEA1BG125766 | 3GTP2UEA1BG183943 | 3GTP2UEA1BG131681 | 3GTP2UEA1BG185580 | 3GTP2UEA1BG195641 | 3GTP2UEA1BG160159; 3GTP2UEA1BG113262; 3GTP2UEA1BG195820 | 3GTP2UEA1BG169542

3GTP2UEA1BG172375 | 3GTP2UEA1BG107137; 3GTP2UEA1BG184297 | 3GTP2UEA1BG132796; 3GTP2UEA1BG134726 | 3GTP2UEA1BG125587 | 3GTP2UEA1BG156841 | 3GTP2UEA1BG134127; 3GTP2UEA1BG147508; 3GTP2UEA1BG142888 | 3GTP2UEA1BG109423 | 3GTP2UEA1BG156659

3GTP2UEA1BG104383 | 3GTP2UEA1BG197437; 3GTP2UEA1BG198412; 3GTP2UEA1BG121684; 3GTP2UEA1BG173865 | 3GTP2UEA1BG177298 | 3GTP2UEA1BG196434; 3GTP2UEA1BG119949 | 3GTP2UEA1BG125184 | 3GTP2UEA1BG171209; 3GTP2UEA1BG127470; 3GTP2UEA1BG165121; 3GTP2UEA1BG166009; 3GTP2UEA1BG174854 | 3GTP2UEA1BG143443 | 3GTP2UEA1BG183988 | 3GTP2UEA1BG161781 | 3GTP2UEA1BG195574 | 3GTP2UEA1BG199706 | 3GTP2UEA1BG165068; 3GTP2UEA1BG165359 | 3GTP2UEA1BG178550 | 3GTP2UEA1BG191685; 3GTP2UEA1BG105355 | 3GTP2UEA1BG190228 | 3GTP2UEA1BG107963 | 3GTP2UEA1BG172828 | 3GTP2UEA1BG143474 | 3GTP2UEA1BG184932 | 3GTP2UEA1BG174384 | 3GTP2UEA1BG178564 | 3GTP2UEA1BG102035 | 3GTP2UEA1BG100124 | 3GTP2UEA1BG157861 | 3GTP2UEA1BG193999

3GTP2UEA1BG149193; 3GTP2UEA1BG122009; 3GTP2UEA1BG143233 | 3GTP2UEA1BG121524 | 3GTP2UEA1BG106425

3GTP2UEA1BG133723 | 3GTP2UEA1BG156614; 3GTP2UEA1BG107025 | 3GTP2UEA1BG112886 | 3GTP2UEA1BG142406 | 3GTP2UEA1BG191749 | 3GTP2UEA1BG119367

3GTP2UEA1BG177706 | 3GTP2UEA1BG126741 | 3GTP2UEA1BG128943; 3GTP2UEA1BG120843; 3GTP2UEA1BG110197; 3GTP2UEA1BG112421 | 3GTP2UEA1BG174191 | 3GTP2UEA1BG187197; 3GTP2UEA1BG161280 | 3GTP2UEA1BG179407; 3GTP2UEA1BG138307 | 3GTP2UEA1BG187541; 3GTP2UEA1BG185417 | 3GTP2UEA1BG192044 | 3GTP2UEA1BG179519 | 3GTP2UEA1BG169461; 3GTP2UEA1BG154460

3GTP2UEA1BG167922 | 3GTP2UEA1BG194375; 3GTP2UEA1BG113049 | 3GTP2UEA1BG193680; 3GTP2UEA1BG102245 | 3GTP2UEA1BG175115; 3GTP2UEA1BG189919 | 3GTP2UEA1BG147394 | 3GTP2UEA1BG126027

3GTP2UEA1BG196126

3GTP2UEA1BG102410; 3GTP2UEA1BG104979 | 3GTP2UEA1BG184008; 3GTP2UEA1BG107316; 3GTP2UEA1BG182050; 3GTP2UEA1BG147296; 3GTP2UEA1BG126559; 3GTP2UEA1BG153356 | 3GTP2UEA1BG176670 | 3GTP2UEA1BG188592 | 3GTP2UEA1BG135052; 3GTP2UEA1BG116355; 3GTP2UEA1BG124391 | 3GTP2UEA1BG173638 | 3GTP2UEA1BG161618; 3GTP2UEA1BG184512; 3GTP2UEA1BG127727 | 3GTP2UEA1BG188589; 3GTP2UEA1BG159240 | 3GTP2UEA1BG100687 | 3GTP2UEA1BG125699 |

3GTP2UEA1BG158685

| 3GTP2UEA1BG159030

3GTP2UEA1BG109292 | 3GTP2UEA1BG177060; 3GTP2UEA1BG143264 | 3GTP2UEA1BG145158 | 3GTP2UEA1BG104545 | 3GTP2UEA1BG179620 | 3GTP2UEA1BG139408 | 3GTP2UEA1BG198359 | 3GTP2UEA1BG112144 | 3GTP2UEA1BG122284; 3GTP2UEA1BG110345 | 3GTP2UEA1BG177284; 3GTP2UEA1BG130823 | 3GTP2UEA1BG185921; 3GTP2UEA1BG175325; 3GTP2UEA1BG191492 | 3GTP2UEA1BG198703 | 3GTP2UEA1BG189211 | 3GTP2UEA1BG107378

3GTP2UEA1BG187331 | 3GTP2UEA1BG137416; 3GTP2UEA1BG191265; 3GTP2UEA1BG197468 | 3GTP2UEA1BG130451

3GTP2UEA1BG179858; 3GTP2UEA1BG141529 | 3GTP2UEA1BG141840 | 3GTP2UEA1BG128683; 3GTP2UEA1BG175504 | 3GTP2UEA1BG188141; 3GTP2UEA1BG127534 | 3GTP2UEA1BG106618 | 3GTP2UEA1BG173154 | 3GTP2UEA1BG152868 | 3GTP2UEA1BG163692

3GTP2UEA1BG119174; 3GTP2UEA1BG172831 | 3GTP2UEA1BG115688 | 3GTP2UEA1BG157780; 3GTP2UEA1BG137612 | 3GTP2UEA1BG157990; 3GTP2UEA1BG177558; 3GTP2UEA1BG148898; 3GTP2UEA1BG124794 | 3GTP2UEA1BG180332 | 3GTP2UEA1BG102732 | 3GTP2UEA1BG185823

3GTP2UEA1BG131549 | 3GTP2UEA1BG122690 | 3GTP2UEA1BG104948; 3GTP2UEA1BG150649 | 3GTP2UEA1BG143765; 3GTP2UEA1BG161151; 3GTP2UEA1BG196384 | 3GTP2UEA1BG145547; 3GTP2UEA1BG110720; 3GTP2UEA1BG185451; 3GTP2UEA1BG198037 | 3GTP2UEA1BG157746 | 3GTP2UEA1BG117991; 3GTP2UEA1BG144852 | 3GTP2UEA1BG128893

3GTP2UEA1BG164714 | 3GTP2UEA1BG185644; 3GTP2UEA1BG128585; 3GTP2UEA1BG108742; 3GTP2UEA1BG162400 | 3GTP2UEA1BG116579; 3GTP2UEA1BG123421; 3GTP2UEA1BG100365; 3GTP2UEA1BG176037; 3GTP2UEA1BG148948 | 3GTP2UEA1BG123841

3GTP2UEA1BG180492

3GTP2UEA1BG151803 | 3GTP2UEA1BG101130 | 3GTP2UEA1BG185448 | 3GTP2UEA1BG125055; 3GTP2UEA1BG102844 | 3GTP2UEA1BG169511

3GTP2UEA1BG199981 | 3GTP2UEA1BG100401 | 3GTP2UEA1BG152370; 3GTP2UEA1BG128800 | 3GTP2UEA1BG158007; 3GTP2UEA1BG100706 | 3GTP2UEA1BG189421; 3GTP2UEA1BG198247 | 3GTP2UEA1BG102553 | 3GTP2UEA1BG123824; 3GTP2UEA1BG131678; 3GTP2UEA1BG167600; 3GTP2UEA1BG121572 | 3GTP2UEA1BG197552 | 3GTP2UEA1BG199348 | 3GTP2UEA1BG178029 | 3GTP2UEA1BG194179;

3GTP2UEA1BG147945

| 3GTP2UEA1BG152076 | 3GTP2UEA1BG101841

3GTP2UEA1BG118901 | 3GTP2UEA1BG135259 | 3GTP2UEA1BG152692; 3GTP2UEA1BG130496 | 3GTP2UEA1BG105811 | 3GTP2UEA1BG129249

3GTP2UEA1BG116503 | 3GTP2UEA1BG123385; 3GTP2UEA1BG136136 | 3GTP2UEA1BG168438 | 3GTP2UEA1BG139778

3GTP2UEA1BG135892; 3GTP2UEA1BG175065 | 3GTP2UEA1BG134421; 3GTP2UEA1BG167399 | 3GTP2UEA1BG194344 | 3GTP2UEA1BG158458 | 3GTP2UEA1BG133253 | 3GTP2UEA1BG101595; 3GTP2UEA1BG131745; 3GTP2UEA1BG194683 | 3GTP2UEA1BG120728; 3GTP2UEA1BG175471 | 3GTP2UEA1BG121409 | 3GTP2UEA1BG115707 | 3GTP2UEA1BG163840; 3GTP2UEA1BG106263 | 3GTP2UEA1BG157648; 3GTP2UEA1BG173901 | 3GTP2UEA1BG180010;

3GTP2UEA1BG131390

; 3GTP2UEA1BG141515; 3GTP2UEA1BG175051 | 3GTP2UEA1BG102861 | 3GTP2UEA1BG114251 | 3GTP2UEA1BG111091 | 3GTP2UEA1BG119532 | 3GTP2UEA1BG114296 | 3GTP2UEA1BG121037; 3GTP2UEA1BG199124 | 3GTP2UEA1BG173350 | 3GTP2UEA1BG132653; 3GTP2UEA1BG171694 | 3GTP2UEA1BG170352 | 3GTP2UEA1BG102133 | 3GTP2UEA1BG122298 | 3GTP2UEA1BG147072 | 3GTP2UEA1BG151347 | 3GTP2UEA1BG130613; 3GTP2UEA1BG193825 | 3GTP2UEA1BG144219 | 3GTP2UEA1BG184090; 3GTP2UEA1BG160954; 3GTP2UEA1BG192237 | 3GTP2UEA1BG159495

3GTP2UEA1BG174532 | 3GTP2UEA1BG152191 | 3GTP2UEA1BG160288; 3GTP2UEA1BG125119 | 3GTP2UEA1BG184803; 3GTP2UEA1BG173588; 3GTP2UEA1BG107638 | 3GTP2UEA1BG185935 | 3GTP2UEA1BG128764 | 3GTP2UEA1BG198670 | 3GTP2UEA1BG149923; 3GTP2UEA1BG114119

3GTP2UEA1BG139716 | 3GTP2UEA1BG193629 | 3GTP2UEA1BG118803 | 3GTP2UEA1BG165247 | 3GTP2UEA1BG128036; 3GTP2UEA1BG161991; 3GTP2UEA1BG107090; 3GTP2UEA1BG190049 | 3GTP2UEA1BG157312 | 3GTP2UEA1BG104349 | 3GTP2UEA1BG183389 | 3GTP2UEA1BG114184 | 3GTP2UEA1BG152465 | 3GTP2UEA1BG104514; 3GTP2UEA1BG173879; 3GTP2UEA1BG199768; 3GTP2UEA1BG176877 | 3GTP2UEA1BG170321 | 3GTP2UEA1BG121894 | 3GTP2UEA1BG176250; 3GTP2UEA1BG150585

3GTP2UEA1BG180038 | 3GTP2UEA1BG195221 | 3GTP2UEA1BG137710 | 3GTP2UEA1BG187491 | 3GTP2UEA1BG195008; 3GTP2UEA1BG174014 | 3GTP2UEA1BG159786 | 3GTP2UEA1BG124553

3GTP2UEA1BG168939; 3GTP2UEA1BG158816 | 3GTP2UEA1BG108787 | 3GTP2UEA1BG186342 | 3GTP2UEA1BG122186

3GTP2UEA1BG111592 | 3GTP2UEA1BG108739 | 3GTP2UEA1BG159772 | 3GTP2UEA1BG139313; 3GTP2UEA1BG119921 | 3GTP2UEA1BG148562 | 3GTP2UEA1BG125623; 3GTP2UEA1BG122396 | 3GTP2UEA1BG164101 | 3GTP2UEA1BG196465

3GTP2UEA1BG181304 | 3GTP2UEA1BG187362; 3GTP2UEA1BG134225 | 3GTP2UEA1BG107056; 3GTP2UEA1BG188852; 3GTP2UEA1BG160324; 3GTP2UEA1BG150571 | 3GTP2UEA1BG106750; 3GTP2UEA1BG132880 | 3GTP2UEA1BG194246 | 3GTP2UEA1BG159822 | 3GTP2UEA1BG134399 | 3GTP2UEA1BG116548 | 3GTP2UEA1BG110474 | 3GTP2UEA1BG187121 | 3GTP2UEA1BG102052 | 3GTP2UEA1BG131034 | 3GTP2UEA1BG119983 | 3GTP2UEA1BG125220; 3GTP2UEA1BG179763; 3GTP2UEA1BG115402; 3GTP2UEA1BG108952; 3GTP2UEA1BG145659 | 3GTP2UEA1BG118249 | 3GTP2UEA1BG117666 | 3GTP2UEA1BG178130; 3GTP2UEA1BG131003 | 3GTP2UEA1BG145306; 3GTP2UEA1BG138209 | 3GTP2UEA1BG181321 | 3GTP2UEA1BG154121 |

3GTP2UEA1BG179357

| 3GTP2UEA1BG134516 | 3GTP2UEA1BG144057 | 3GTP2UEA1BG112161; 3GTP2UEA1BG128845; 3GTP2UEA1BG152515

3GTP2UEA1BG180346; 3GTP2UEA1BG121023; 3GTP2UEA1BG169735; 3GTP2UEA1BG106344 | 3GTP2UEA1BG128442; 3GTP2UEA1BG108109 | 3GTP2UEA1BG164390; 3GTP2UEA1BG193212 | 3GTP2UEA1BG114377 | 3GTP2UEA1BG146231; 3GTP2UEA1BG149226 | 3GTP2UEA1BG130529 | 3GTP2UEA1BG143846; 3GTP2UEA1BG174790 | 3GTP2UEA1BG117070 | 3GTP2UEA1BG145578; 3GTP2UEA1BG165829 | 3GTP2UEA1BG127694 | 3GTP2UEA1BG157844; 3GTP2UEA1BG109857 | 3GTP2UEA1BG196269; 3GTP2UEA1BG120034 | 3GTP2UEA1BG104772 | 3GTP2UEA1BG158055; 3GTP2UEA1BG132426 | 3GTP2UEA1BG156581 | 3GTP2UEA1BG146570; 3GTP2UEA1BG146326 | 3GTP2UEA1BG159500; 3GTP2UEA1BG150893 | 3GTP2UEA1BG178757 | 3GTP2UEA1BG167595 | 3GTP2UEA1BG191816; 3GTP2UEA1BG182095 | 3GTP2UEA1BG123970; 3GTP2UEA1BG132006; 3GTP2UEA1BG144950; 3GTP2UEA1BG122253; 3GTP2UEA1BG118851 | 3GTP2UEA1BG196496 | 3GTP2UEA1BG146455 | 3GTP2UEA1BG149419; 3GTP2UEA1BG128828

3GTP2UEA1BG117022 | 3GTP2UEA1BG139604 | 3GTP2UEA1BG115450; 3GTP2UEA1BG186034 | 3GTP2UEA1BG176104 | 3GTP2UEA1BG118302 | 3GTP2UEA1BG126724 | 3GTP2UEA1BG154250

3GTP2UEA1BG133785 | 3GTP2UEA1BG149081 | 3GTP2UEA1BG191976 | 3GTP2UEA1BG193517 | 3GTP2UEA1BG165040; 3GTP2UEA1BG146441; 3GTP2UEA1BG153440; 3GTP2UEA1BG132894 | 3GTP2UEA1BG197762

3GTP2UEA1BG189225; 3GTP2UEA1BG185546; 3GTP2UEA1BG180881 | 3GTP2UEA1BG165376; 3GTP2UEA1BG119899 | 3GTP2UEA1BG164003; 3GTP2UEA1BG115173; 3GTP2UEA1BG113939; 3GTP2UEA1BG155950 | 3GTP2UEA1BG179195 | 3GTP2UEA1BG175924 | 3GTP2UEA1BG190343 | 3GTP2UEA1BG122589; 3GTP2UEA1BG102066 | 3GTP2UEA1BG109938; 3GTP2UEA1BG106442; 3GTP2UEA1BG166639 | 3GTP2UEA1BG114234 | 3GTP2UEA1BG122107 | 3GTP2UEA1BG137349 | 3GTP2UEA1BG126660; 3GTP2UEA1BG150389; 3GTP2UEA1BG129283 | 3GTP2UEA1BG147380 | 3GTP2UEA1BG178239 | 3GTP2UEA1BG167337 |

3GTP2UEA1BG175731

; 3GTP2UEA1BG171887 | 3GTP2UEA1BG159691 | 3GTP2UEA1BG124326; 3GTP2UEA1BG135438 | 3GTP2UEA1BG170903 |

3GTP2UEA1BG150828

| 3GTP2UEA1BG112435

3GTP2UEA1BG164793; 3GTP2UEA1BG162817

3GTP2UEA1BG109244 | 3GTP2UEA1BG134810; 3GTP2UEA1BG177799 | 3GTP2UEA1BG184347 | 3GTP2UEA1BG115920 | 3GTP2UEA1BG191122 | 3GTP2UEA1BG189340; 3GTP2UEA1BG173994 | 3GTP2UEA1BG195946

3GTP2UEA1BG116596; 3GTP2UEA1BG197325

3GTP2UEA1BG177141 | 3GTP2UEA1BG100480

3GTP2UEA1BG184624

3GTP2UEA1BG118543 | 3GTP2UEA1BG127078 | 3GTP2UEA1BG154636

3GTP2UEA1BG141871; 3GTP2UEA1BG180685

3GTP2UEA1BG173445 | 3GTP2UEA1BG195638 | 3GTP2UEA1BG126173 | 3GTP2UEA1BG178693 | 3GTP2UEA1BG121281 | 3GTP2UEA1BG164485; 3GTP2UEA1BG164700 | 3GTP2UEA1BG148495;

3GTP2UEA1BG126030

| 3GTP2UEA1BG135584 | 3GTP2UEA1BG135262; 3GTP2UEA1BG142437 | 3GTP2UEA1BG129252

3GTP2UEA1BG178306

3GTP2UEA1BG149579; 3GTP2UEA1BG161263 | 3GTP2UEA1BG164972 | 3GTP2UEA1BG136203; 3GTP2UEA1BG155074 | 3GTP2UEA1BG125038; 3GTP2UEA1BG125198 | 3GTP2UEA1BG116372 | 3GTP2UEA1BG101791 | 3GTP2UEA1BG129977 | 3GTP2UEA1BG152224; 3GTP2UEA1BG123208 | 3GTP2UEA1BG180508 | 3GTP2UEA1BG144625; 3GTP2UEA1BG147993 | 3GTP2UEA1BG149002 | 3GTP2UEA1BG187328 | 3GTP2UEA1BG156015; 3GTP2UEA1BG107350 | 3GTP2UEA1BG133737

3GTP2UEA1BG126593 | 3GTP2UEA1BG156774; 3GTP2UEA1BG186552 | 3GTP2UEA1BG121698 | 3GTP2UEA1BG120535 | 3GTP2UEA1BG152854 | 3GTP2UEA1BG185109; 3GTP2UEA1BG153339 | 3GTP2UEA1BG105727; 3GTP2UEA1BG159545 | 3GTP2UEA1BG146973; 3GTP2UEA1BG129882 | 3GTP2UEA1BG149842 | 3GTP2UEA1BG135603; 3GTP2UEA1BG167161; 3GTP2UEA1BG129896 | 3GTP2UEA1BG154118 | 3GTP2UEA1BG130224 | 3GTP2UEA1BG134077 | 3GTP2UEA1BG104500 | 3GTP2UEA1BG106649 | 3GTP2UEA1BG172182 | 3GTP2UEA1BG117621; 3GTP2UEA1BG143880; 3GTP2UEA1BG151512 | 3GTP2UEA1BG107364;

3GTP2UEA1BG128361

; 3GTP2UEA1BG126819; 3GTP2UEA1BG186227 | 3GTP2UEA1BG108000 | 3GTP2UEA1BG193646 | 3GTP2UEA1BG117845; 3GTP2UEA1BG156600 | 3GTP2UEA1BG130739; 3GTP2UEA1BG133916; 3GTP2UEA1BG142227 | 3GTP2UEA1BG124102 | 3GTP2UEA1BG113603 | 3GTP2UEA1BG157374; 3GTP2UEA1BG182033 | 3GTP2UEA1BG126335 | 3GTP2UEA1BG175339 | 3GTP2UEA1BG169220; 3GTP2UEA1BG139036; 3GTP2UEA1BG191508 | 3GTP2UEA1BG172764; 3GTP2UEA1BG177365 | 3GTP2UEA1BG118378

3GTP2UEA1BG147203; 3GTP2UEA1BG153972 | 3GTP2UEA1BG166561 | 3GTP2UEA1BG109051 | 3GTP2UEA1BG123340 | 3GTP2UEA1BG159707 | 3GTP2UEA1BG121099; 3GTP2UEA1BG162333 | 3GTP2UEA1BG135648; 3GTP2UEA1BG112547 | 3GTP2UEA1BG197602 | 3GTP2UEA1BG189516 | 3GTP2UEA1BG123998 | 3GTP2UEA1BG152904 | 3GTP2UEA1BG118039

3GTP2UEA1BG159450 | 3GTP2UEA1BG182064; 3GTP2UEA1BG108451 | 3GTP2UEA1BG153924 | 3GTP2UEA1BG176376 | 3GTP2UEA1BG105985 | 3GTP2UEA1BG113391 | 3GTP2UEA1BG198863 | 3GTP2UEA1BG121216; 3GTP2UEA1BG140736 | 3GTP2UEA1BG163871 |

3GTP2UEA1BG178919

| 3GTP2UEA1BG156337 | 3GTP2UEA1BG150666 | 3GTP2UEA1BG118770 | 3GTP2UEA1BG125900 | 3GTP2UEA1BG148965

3GTP2UEA1BG147542; 3GTP2UEA1BG136962 | 3GTP2UEA1BG186437; 3GTP2UEA1BG188043; 3GTP2UEA1BG145001 | 3GTP2UEA1BG137593; 3GTP2UEA1BG120129 | 3GTP2UEA1BG100866 | 3GTP2UEA1BG104903 | 3GTP2UEA1BG129218 | 3GTP2UEA1BG193842; 3GTP2UEA1BG147671 | 3GTP2UEA1BG174109 | 3GTP2UEA1BG145225 | 3GTP2UEA1BG183442 | 3GTP2UEA1BG102617

3GTP2UEA1BG164695 | 3GTP2UEA1BG139733 | 3GTP2UEA1BG114315; 3GTP2UEA1BG196062

3GTP2UEA1BG187538 | 3GTP2UEA1BG155687

3GTP2UEA1BG170769 | 3GTP2UEA1BG144026 | 3GTP2UEA1BG133303 | 3GTP2UEA1BG132863 | 3GTP2UEA1BG176961 | 3GTP2UEA1BG142518; 3GTP2UEA1BG180301

3GTP2UEA1BG111835 | 3GTP2UEA1BG185630

3GTP2UEA1BG106361 | 3GTP2UEA1BG105064; 3GTP2UEA1BG150540 | 3GTP2UEA1BG103024 | 3GTP2UEA1BG153275; 3GTP2UEA1BG131342 | 3GTP2UEA1BG169198 | 3GTP2UEA1BG102620 | 3GTP2UEA1BG116257 | 3GTP2UEA1BG178175 | 3GTP2UEA1BG111141; 3GTP2UEA1BG140378

3GTP2UEA1BG180573 | 3GTP2UEA1BG129851; 3GTP2UEA1BG131261; 3GTP2UEA1BG123709 | 3GTP2UEA1BG194909 | 3GTP2UEA1BG107042; 3GTP2UEA1BG162932 | 3GTP2UEA1BG130157; 3GTP2UEA1BG119188; 3GTP2UEA1BG126738 | 3GTP2UEA1BG138632 | 3GTP2UEA1BG167242 | 3GTP2UEA1BG129560 | 3GTP2UEA1BG109325; 3GTP2UEA1BG146939 | 3GTP2UEA1BG154264; 3GTP2UEA1BG166303; 3GTP2UEA1BG193260 | 3GTP2UEA1BG159898; 3GTP2UEA1BG168424; 3GTP2UEA1BG186471 | 3GTP2UEA1BG183439; 3GTP2UEA1BG134659; 3GTP2UEA1BG112497 | 3GTP2UEA1BG126531 | 3GTP2UEA1BG188950 | 3GTP2UEA1BG178127; 3GTP2UEA1BG125721 | 3GTP2UEA1BG131664 | 3GTP2UEA1BG103895 | 3GTP2UEA1BG129672; 3GTP2UEA1BG148660 | 3GTP2UEA1BG138419 | 3GTP2UEA1BG102083; 3GTP2UEA1BG158539; 3GTP2UEA1BG180461; 3GTP2UEA1BG189953; 3GTP2UEA1BG155754

3GTP2UEA1BG177530

3GTP2UEA1BG119403; 3GTP2UEA1BG145905; 3GTP2UEA1BG168875; 3GTP2UEA1BG184493 | 3GTP2UEA1BG142650 | 3GTP2UEA1BG124620; 3GTP2UEA1BG138548; 3GTP2UEA1BG135357 | 3GTP2UEA1BG188995; 3GTP2UEA1BG138646 | 3GTP2UEA1BG169976 | 3GTP2UEA1BG190682 | 3GTP2UEA1BG100544 | 3GTP2UEA1BG110149 | 3GTP2UEA1BG188236 | 3GTP2UEA1BG167144 | 3GTP2UEA1BG121653; 3GTP2UEA1BG119059 | 3GTP2UEA1BG110698 | 3GTP2UEA1BG117487 | 3GTP2UEA1BG130983 | 3GTP2UEA1BG137383; 3GTP2UEA1BG187300

3GTP2UEA1BG122351 | 3GTP2UEA1BG156046; 3GTP2UEA1BG156290 | 3GTP2UEA1BG147461 | 3GTP2UEA1BG136346; 3GTP2UEA1BG146942; 3GTP2UEA1BG186339 | 3GTP2UEA1BG123595 | 3GTP2UEA1BG199835; 3GTP2UEA1BG161862 | 3GTP2UEA1BG161232; 3GTP2UEA1BG124682; 3GTP2UEA1BG153101; 3GTP2UEA1BG129168 | 3GTP2UEA1BG134922; 3GTP2UEA1BG147363; 3GTP2UEA1BG103735; 3GTP2UEA1BG136945; 3GTP2UEA1BG127288

3GTP2UEA1BG161988 | 3GTP2UEA1BG171128 | 3GTP2UEA1BG168892 | 3GTP2UEA1BG143491; 3GTP2UEA1BG182565 | 3GTP2UEA1BG160484 | 3GTP2UEA1BG101919 | 3GTP2UEA1BG119272; 3GTP2UEA1BG182971 | 3GTP2UEA1BG186535 | 3GTP2UEA1BG142163 | 3GTP2UEA1BG101788; 3GTP2UEA1BG173137 | 3GTP2UEA1BG134158; 3GTP2UEA1BG123483 | 3GTP2UEA1BG156712; 3GTP2UEA1BG183313 | 3GTP2UEA1BG146164 | 3GTP2UEA1BG199396 | 3GTP2UEA1BG169475 | 3GTP2UEA1BG139473 | 3GTP2UEA1BG165345; 3GTP2UEA1BG182257 | 3GTP2UEA1BG173803; 3GTP2UEA1BG186700

3GTP2UEA1BG188849; 3GTP2UEA1BG144415 | 3GTP2UEA1BG185904 | 3GTP2UEA1BG156502; 3GTP2UEA1BG146648 | 3GTP2UEA1BG107736; 3GTP2UEA1BG136010 | 3GTP2UEA1BG193243 | 3GTP2UEA1BG142891; 3GTP2UEA1BG177544 | 3GTP2UEA1BG115612 | 3GTP2UEA1BG187149; 3GTP2UEA1BG130059 | 3GTP2UEA1BG196000 | 3GTP2UEA1BG127890 | 3GTP2UEA1BG138789

3GTP2UEA1BG191766 | 3GTP2UEA1BG138534; 3GTP2UEA1BG128375; 3GTP2UEA1BG109499 | 3GTP2UEA1BG141711 | 3GTP2UEA1BG174501; 3GTP2UEA1BG151770 | 3GTP2UEA1BG149615 | 3GTP2UEA1BG137254; 3GTP2UEA1BG135150 | 3GTP2UEA1BG167452; 3GTP2UEA1BG126061; 3GTP2UEA1BG117229 | 3GTP2UEA1BG194652 | 3GTP2UEA1BG177723; 3GTP2UEA1BG189385 | 3GTP2UEA1BG146679

3GTP2UEA1BG141854 | 3GTP2UEA1BG149310; 3GTP2UEA1BG194036 | 3GTP2UEA1BG184123; 3GTP2UEA1BG193467

3GTP2UEA1BG161182; 3GTP2UEA1BG180489 | 3GTP2UEA1BG194926 | 3GTP2UEA1BG191220 | 3GTP2UEA1BG103640 | 3GTP2UEA1BG140896 | 3GTP2UEA1BG168553 | 3GTP2UEA1BG181237 | 3GTP2UEA1BG135567; 3GTP2UEA1BG146276 | 3GTP2UEA1BG133897 | 3GTP2UEA1BG197700; 3GTP2UEA1BG101869

3GTP2UEA1BG103847 | 3GTP2UEA1BG169766; 3GTP2UEA1BG173011; 3GTP2UEA1BG165877 | 3GTP2UEA1BG141708 | 3GTP2UEA1BG137352; 3GTP2UEA1BG130174 | 3GTP2UEA1BG148691 | 3GTP2UEA1BG127419 | 3GTP2UEA1BG186941

3GTP2UEA1BG116243; 3GTP2UEA1BG176247 | 3GTP2UEA1BG123063 | 3GTP2UEA1BG182422; 3GTP2UEA1BG188513 | 3GTP2UEA1BG197406 | 3GTP2UEA1BG183554 | 3GTP2UEA1BG133706; 3GTP2UEA1BG191167 | 3GTP2UEA1BG176622 |

3GTP2UEA1BG182839

| 3GTP2UEA1BG141093 | 3GTP2UEA1BG106439 | 3GTP2UEA1BG183764; 3GTP2UEA1BG130661 | 3GTP2UEA1BG185790

3GTP2UEA1BG162901; 3GTP2UEA1BG125069; 3GTP2UEA1BG172506 | 3GTP2UEA1BG149811 | 3GTP2UEA1BG149436 | 3GTP2UEA1BG164681 | 3GTP2UEA1BG111432

3GTP2UEA1BG111964; 3GTP2UEA1BG147248 | 3GTP2UEA1BG180993 | 3GTP2UEA1BG119160 | 3GTP2UEA1BG167631; 3GTP2UEA1BG143412 | 3GTP2UEA1BG160730 | 3GTP2UEA1BG175132 | 3GTP2UEA1BG147704; 3GTP2UEA1BG192819; 3GTP2UEA1BG124309

3GTP2UEA1BG137240 | 3GTP2UEA1BG116274; 3GTP2UEA1BG186924; 3GTP2UEA1BG172148; 3GTP2UEA1BG132510; 3GTP2UEA1BG102746 | 3GTP2UEA1BG119885 | 3GTP2UEA1BG148206 | 3GTP2UEA1BG146844 | 3GTP2UEA1BG166527; 3GTP2UEA1BG174644 | 3GTP2UEA1BG145581 | 3GTP2UEA1BG163983 | 3GTP2UEA1BG188544

3GTP2UEA1BG150943 | 3GTP2UEA1BG157200 | 3GTP2UEA1BG135634 | 3GTP2UEA1BG170786 | 3GTP2UEA1BG154488 | 3GTP2UEA1BG129428 | 3GTP2UEA1BG180119 | 3GTP2UEA1BG138176; 3GTP2UEA1BG142700 | 3GTP2UEA1BG127663; 3GTP2UEA1BG135777 | 3GTP2UEA1BG146729; 3GTP2UEA1BG133673 | 3GTP2UEA1BG186230 | 3GTP2UEA1BG183747 | 3GTP2UEA1BG102004 | 3GTP2UEA1BG109843 | 3GTP2UEA1BG111611; 3GTP2UEA1BG117327; 3GTP2UEA1BG163319; 3GTP2UEA1BG126528; 3GTP2UEA1BG109714 | 3GTP2UEA1BG186521; 3GTP2UEA1BG158346 | 3GTP2UEA1BG193940; 3GTP2UEA1BG109308 | 3GTP2UEA1BG107400; 3GTP2UEA1BG163837

3GTP2UEA1BG104156; 3GTP2UEA1BG170643 | 3GTP2UEA1BG111589; 3GTP2UEA1BG116078

3GTP2UEA1BG167533 | 3GTP2UEA1BG104738 | 3GTP2UEA1BG184753; 3GTP2UEA1BG165037 | 3GTP2UEA1BG190813; 3GTP2UEA1BG145919 | 3GTP2UEA1BG180623; 3GTP2UEA1BG187023

3GTP2UEA1BG159965;

3GTP2UEA1BG177883

| 3GTP2UEA1BG131017 | 3GTP2UEA1BG132068; 3GTP2UEA1BG129980 | 3GTP2UEA1BG177043 | 3GTP2UEA1BG128618 | 3GTP2UEA1BG123449; 3GTP2UEA1BG139229 | 3GTP2UEA1BG129512 | 3GTP2UEA1BG161800 | 3GTP2UEA1BG104495 | 3GTP2UEA1BG197048; 3GTP2UEA1BG180816 | 3GTP2UEA1BG190746; 3GTP2UEA1BG190827; 3GTP2UEA1BG176989 | 3GTP2UEA1BG164471 | 3GTP2UEA1BG178189; 3GTP2UEA1BG113732 | 3GTP2UEA1BG179780; 3GTP2UEA1BG106974 | 3GTP2UEA1BG174496 | 3GTP2UEA1BG131454 | 3GTP2UEA1BG166592 | 3GTP2UEA1BG176054 | 3GTP2UEA1BG190441 | 3GTP2UEA1BG175812; 3GTP2UEA1BG122513 | 3GTP2UEA1BG165281; 3GTP2UEA1BG146634; 3GTP2UEA1BG122835; 3GTP2UEA1BG143863 | 3GTP2UEA1BG134063; 3GTP2UEA1BG124360 |

3GTP2UEA1BG141787

| 3GTP2UEA1BG130935 | 3GTP2UEA1BG192349 | 3GTP2UEA1BG188723 | 3GTP2UEA1BG157584 | 3GTP2UEA1BG101175 | 3GTP2UEA1BG188480 | 3GTP2UEA1BG181609

3GTP2UEA1BG133768; 3GTP2UEA1BG108563 | 3GTP2UEA1BG143913 | 3GTP2UEA1BG166589; 3GTP2UEA1BG117490; 3GTP2UEA1BG157942 | 3GTP2UEA1BG144186 | 3GTP2UEA1BG147198 | 3GTP2UEA1BG124889;

3GTP2UEA1BG154457

| 3GTP2UEA1BG162865 | 3GTP2UEA1BG165698; 3GTP2UEA1BG163501; 3GTP2UEA1BG136668 | 3GTP2UEA1BG121104

3GTP2UEA1BG152675 | 3GTP2UEA1BG197891 | 3GTP2UEA1BG170139 | 3GTP2UEA1BG113228 | 3GTP2UEA1BG158072; 3GTP2UEA1BG146472 | 3GTP2UEA1BG109762 | 3GTP2UEA1BG163756; 3GTP2UEA1BG117019 | 3GTP2UEA1BG148013 | 3GTP2UEA1BG186311 | 3GTP2UEA1BG176555; 3GTP2UEA1BG117005 | 3GTP2UEA1BG160761 | 3GTP2UEA1BG126383; 3GTP2UEA1BG195607 | 3GTP2UEA1BG144866; 3GTP2UEA1BG141269; 3GTP2UEA1BG123659 | 3GTP2UEA1BG173719 | 3GTP2UEA1BG111348

3GTP2UEA1BG169640 | 3GTP2UEA1BG150862; 3GTP2UEA1BG152918; 3GTP2UEA1BG172134 | 3GTP2UEA1BG172229 | 3GTP2UEA1BG193727; 3GTP2UEA1BG155544 | 3GTP2UEA1BG192450 | 3GTP2UEA1BG110538 | 3GTP2UEA1BG190844 | 3GTP2UEA1BG124181; 3GTP2UEA1BG152921 | 3GTP2UEA1BG184655

3GTP2UEA1BG165264 | 3GTP2UEA1BG156032; 3GTP2UEA1BG187880 | 3GTP2UEA1BG134046 | 3GTP2UEA1BG193288 | 3GTP2UEA1BG109437; 3GTP2UEA1BG147055 | 3GTP2UEA1BG151963; 3GTP2UEA1BG137318 | 3GTP2UEA1BG146004 | 3GTP2UEA1BG101807 | 3GTP2UEA1BG101564; 3GTP2UEA1BG121927; 3GTP2UEA1BG173221 | 3GTP2UEA1BG173056; 3GTP2UEA1BG186860; 3GTP2UEA1BG129459 | 3GTP2UEA1BG141532 |

3GTP2UEA1BG175860

| 3GTP2UEA1BG137237; 3GTP2UEA1BG153213 | 3GTP2UEA1BG119806 | 3GTP2UEA1BG168052 | 3GTP2UEA1BG181500 | 3GTP2UEA1BG175955 | 3GTP2UEA1BG139070 | 3GTP2UEA1BG162414 | 3GTP2UEA1BG154183 | 3GTP2UEA1BG166057 | 3GTP2UEA1BG177091; 3GTP2UEA1BG111172

3GTP2UEA1BG198961

| 3GTP2UEA1BG170710 | 3GTP2UEA1BG160694 | 3GTP2UEA1BG168505; 3GTP2UEA1BG171999; 3GTP2UEA1BG164079; 3GTP2UEA1BG165457 | 3GTP2UEA1BG171307; 3GTP2UEA1BG149422 | 3GTP2UEA1BG102956 |

3GTP2UEA1BG146956

| 3GTP2UEA1BG138453 | 3GTP2UEA1BG101600 | 3GTP2UEA1BG121832 | 3GTP2UEA1BG175406 | 3GTP2UEA1BG115416 | 3GTP2UEA1BG114735

3GTP2UEA1BG138341; 3GTP2UEA1BG169654 | 3GTP2UEA1BG132815 | 3GTP2UEA1BG155480 | 3GTP2UEA1BG174370

3GTP2UEA1BG125962 | 3GTP2UEA1BG134161 | 3GTP2UEA1BG119384; 3GTP2UEA1BG178015 | 3GTP2UEA1BG176703 | 3GTP2UEA1BG161117 | 3GTP2UEA1BG123354

3GTP2UEA1BG190312; 3GTP2UEA1BG184350; 3GTP2UEA1BG106229 | 3GTP2UEA1BG159478; 3GTP2UEA1BG130949; 3GTP2UEA1BG158430 | 3GTP2UEA1BG153034 | 3GTP2UEA1BG141286

3GTP2UEA1BG177866 | 3GTP2UEA1BG183750 | 3GTP2UEA1BG118820 | 3GTP2UEA1BG167970; 3GTP2UEA1BG180105; 3GTP2UEA1BG164308; 3GTP2UEA1BG172344 | 3GTP2UEA1BG107218 | 3GTP2UEA1BG142129 | 3GTP2UEA1BG186308; 3GTP2UEA1BG158301 | 3GTP2UEA1BG110233 | 3GTP2UEA1BG122205 | 3GTP2UEA1BG151283 | 3GTP2UEA1BG110880 | 3GTP2UEA1BG125671; 3GTP2UEA1BG120485 | 3GTP2UEA1BG186731 | 3GTP2UEA1BG120583; 3GTP2UEA1BG170089 | 3GTP2UEA1BG145757; 3GTP2UEA1BG172912 | 3GTP2UEA1BG140574; 3GTP2UEA1BG167760 | 3GTP2UEA1BG107431; 3GTP2UEA1BG140445 | 3GTP2UEA1BG107655 | 3GTP2UEA1BG138193 | 3GTP2UEA1BG182498

3GTP2UEA1BG182176; 3GTP2UEA1BG165071 | 3GTP2UEA1BG111849 | 3GTP2UEA1BG105632 | 3GTP2UEA1BG123855; 3GTP2UEA1BG192139; 3GTP2UEA1BG152885

3GTP2UEA1BG133060 | 3GTP2UEA1BG134001; 3GTP2UEA1BG103279 | 3GTP2UEA1BG184820 | 3GTP2UEA1BG199575; 3GTP2UEA1BG156998 | 3GTP2UEA1BG127159; 3GTP2UEA1BG124343 | 3GTP2UEA1BG168682 | 3GTP2UEA1BG160193 | 3GTP2UEA1BG128067 | 3GTP2UEA1BG144446 | 3GTP2UEA1BG154913 | 3GTP2UEA1BG150800; 3GTP2UEA1BG186843 | 3GTP2UEA1BG123550; 3GTP2UEA1BG131132 | 3GTP2UEA1BG114136 | 3GTP2UEA1BG137528

3GTP2UEA1BG171016; 3GTP2UEA1BG178595 | 3GTP2UEA1BG130465 | 3GTP2UEA1BG109826; 3GTP2UEA1BG182307; 3GTP2UEA1BG113181 | 3GTP2UEA1BG119918; 3GTP2UEA1BG180587 | 3GTP2UEA1BG144009; 3GTP2UEA1BG159335; 3GTP2UEA1BG192190 | 3GTP2UEA1BG157259 | 3GTP2UEA1BG115027 | 3GTP2UEA1BG141465; 3GTP2UEA1BG138288 | 3GTP2UEA1BG127629 | 3GTP2UEA1BG112130 | 3GTP2UEA1BG155933 | 3GTP2UEA1BG140770 | 3GTP2UEA1BG119398 | 3GTP2UEA1BG108675 | 3GTP2UEA1BG198099; 3GTP2UEA1BG126772 | 3GTP2UEA1BG147721; 3GTP2UEA1BG125072 | 3GTP2UEA1BG198054 | 3GTP2UEA1BG106182 | 3GTP2UEA1BG105663 | 3GTP2UEA1BG178533; 3GTP2UEA1BG146438 | 3GTP2UEA1BG197888

3GTP2UEA1BG148643 | 3GTP2UEA1BG153857; 3GTP2UEA1BG192089; 3GTP2UEA1BG132734 | 3GTP2UEA1BG137044; 3GTP2UEA1BG155897 | 3GTP2UEA1BG180377 | 3GTP2UEA1BG119434 | 3GTP2UEA1BG180167 | 3GTP2UEA1BG123628 | 3GTP2UEA1BG160520 | 3GTP2UEA1BG146116 | 3GTP2UEA1BG188401 | 3GTP2UEA1BG166690 | 3GTP2UEA1BG177902 | 3GTP2UEA1BG125735; 3GTP2UEA1BG154412 | 3GTP2UEA1BG181416 | 3GTP2UEA1BG146097 | 3GTP2UEA1BG121068 | 3GTP2UEA1BG194277 | 3GTP2UEA1BG188978; 3GTP2UEA1BG127274 | 3GTP2UEA1BG148304 | 3GTP2UEA1BG166026 | 3GTP2UEA1BG176958 |

3GTP2UEA1BG138940

| 3GTP2UEA1BG147959 | 3GTP2UEA1BG165717 | 3GTP2UEA1BG194196

3GTP2UEA1BG125993 | 3GTP2UEA1BG110135 | 3GTP2UEA1BG167385 | 3GTP2UEA1BG177995 | 3GTP2UEA1BG108482 | 3GTP2UEA1BG118512; 3GTP2UEA1BG138582 | 3GTP2UEA1BG146777 | 3GTP2UEA1BG184462; 3GTP2UEA1BG151946 | 3GTP2UEA1BG108045 | 3GTP2UEA1BG145144 | 3GTP2UEA1BG110250

3GTP2UEA1BG146312 | 3GTP2UEA1BG182369 | 3GTP2UEA1BG120602 | 3GTP2UEA1BG181352 | 3GTP2UEA1BG185210; 3GTP2UEA1BG185627 | 3GTP2UEA1BG157102; 3GTP2UEA1BG137299; 3GTP2UEA1BG105677 | 3GTP2UEA1BG138145

3GTP2UEA1BG124780 | 3GTP2UEA1BG189015 | 3GTP2UEA1BG196448 | 3GTP2UEA1BG145340 | 3GTP2UEA1BG157326 | 3GTP2UEA1BG107266 | 3GTP2UEA1BG198636

3GTP2UEA1BG177978 | 3GTP2UEA1BG162638 | 3GTP2UEA1BG101676 | 3GTP2UEA1BG152952 | 3GTP2UEA1BG135519 | 3GTP2UEA1BG187622; 3GTP2UEA1BG153793; 3GTP2UEA1BG173364 | 3GTP2UEA1BG106733 | 3GTP2UEA1BG149307 | 3GTP2UEA1BG142311 | 3GTP2UEA1BG146858; 3GTP2UEA1BG182503 | 3GTP2UEA1BG168018; 3GTP2UEA1BG158363

3GTP2UEA1BG176412; 3GTP2UEA1BG119319 | 3GTP2UEA1BG110328; 3GTP2UEA1BG154507 | 3GTP2UEA1BG136105 | 3GTP2UEA1BG101435 | 3GTP2UEA1BG148867; 3GTP2UEA1BG193341; 3GTP2UEA1BG199754; 3GTP2UEA1BG177429 | 3GTP2UEA1BG121796 | 3GTP2UEA1BG108126; 3GTP2UEA1BG118929 | 3GTP2UEA1BG174563 | 3GTP2UEA1BG158511 | 3GTP2UEA1BG173185; 3GTP2UEA1BG181450 | 3GTP2UEA1BG181707; 3GTP2UEA1BG108028 | 3GTP2UEA1BG189578 | 3GTP2UEA1BG123581 | 3GTP2UEA1BG162736 | 3GTP2UEA1BG128666 | 3GTP2UEA1BG188348 | 3GTP2UEA1BG165930; 3GTP2UEA1BG136461; 3GTP2UEA1BG127968; 3GTP2UEA1BG190293; 3GTP2UEA1BG120180 | 3GTP2UEA1BG161506 | 3GTP2UEA1BG130918; 3GTP2UEA1BG156080 | 3GTP2UEA1BG146990; 3GTP2UEA1BG108997 | 3GTP2UEA1BG134872 | 3GTP2UEA1BG126481 | 3GTP2UEA1BG197096; 3GTP2UEA1BG141899 | 3GTP2UEA1BG139697 | 3GTP2UEA1BG123046 | 3GTP2UEA1BG180699 | 3GTP2UEA1BG180637; 3GTP2UEA1BG185871 | 3GTP2UEA1BG137397 | 3GTP2UEA1BG109101 | 3GTP2UEA1BG133110; 3GTP2UEA1BG179150 | 3GTP2UEA1BG183845 | 3GTP2UEA1BG134774; 3GTP2UEA1BG195543 | 3GTP2UEA1BG190570 | 3GTP2UEA1BG114525 | 3GTP2UEA1BG128313 | 3GTP2UEA1BG139795; 3GTP2UEA1BG110782; 3GTP2UEA1BG141403; 3GTP2UEA1BG130837 | 3GTP2UEA1BG193050 | 3GTP2UEA1BG184882 | 3GTP2UEA1BG182517; 3GTP2UEA1BG105081 | 3GTP2UEA1BG171338 | 3GTP2UEA1BG138128; 3GTP2UEA1BG127095 | 3GTP2UEA1BG109356 | 3GTP2UEA1BG147444 | 3GTP2UEA1BG120440 | 3GTP2UEA1BG106280 | 3GTP2UEA1BG148139

3GTP2UEA1BG106179; 3GTP2UEA1BG183618; 3GTP2UEA1BG163112; 3GTP2UEA1BG150117 | 3GTP2UEA1BG199589 | 3GTP2UEA1BG170349; 3GTP2UEA1BG175082 | 3GTP2UEA1BG113102; 3GTP2UEA1BG136704 | 3GTP2UEA1BG182291; 3GTP2UEA1BG152045; 3GTP2UEA1BG158704 | 3GTP2UEA1BG180766 | 3GTP2UEA1BG176152; 3GTP2UEA1BG187118 | 3GTP2UEA1BG152756 | 3GTP2UEA1BG131941 | 3GTP2UEA1BG161103; 3GTP2UEA1BG130370; 3GTP2UEA1BG124178 | 3GTP2UEA1BG120454; 3GTP2UEA1BG165992 | 3GTP2UEA1BG107879

3GTP2UEA1BG147962; 3GTP2UEA1BG184221 | 3GTP2UEA1BG106747; 3GTP2UEA1BG162851 | 3GTP2UEA1BG184722

3GTP2UEA1BG114444 | 3GTP2UEA1BG189306 | 3GTP2UEA1BG175938; 3GTP2UEA1BG115397 | 3GTP2UEA1BG109180 |

3GTP2UEA1BG127775

| 3GTP2UEA1BG178337

3GTP2UEA1BG194389 | 3GTP2UEA1BG155401; 3GTP2UEA1BG137903; 3GTP2UEA1BG170061

3GTP2UEA1BG122057 | 3GTP2UEA1BG161912 | 3GTP2UEA1BG188737 | 3GTP2UEA1BG113195; 3GTP2UEA1BG175230; 3GTP2UEA1BG122365 | 3GTP2UEA1BG131230 | 3GTP2UEA1BG163675 | 3GTP2UEA1BG117800; 3GTP2UEA1BG108062; 3GTP2UEA1BG188365 | 3GTP2UEA1BG163322 | 3GTP2UEA1BG197373 | 3GTP2UEA1BG144737 | 3GTP2UEA1BG158248; 3GTP2UEA1BG117604 | 3GTP2UEA1BG137089; 3GTP2UEA1BG122706 | 3GTP2UEA1BG151932 | 3GTP2UEA1BG171145 | 3GTP2UEA1BG179567 | 3GTP2UEA1BG155141; 3GTP2UEA1BG184607; 3GTP2UEA1BG165510 | 3GTP2UEA1BG119496 | 3GTP2UEA1BG178709; 3GTP2UEA1BG141661 | 3GTP2UEA1BG198913

3GTP2UEA1BG155530 | 3GTP2UEA1BG102763 | 3GTP2UEA1BG153163; 3GTP2UEA1BG145600 | 3GTP2UEA1BG150697 | 3GTP2UEA1BG114685 | 3GTP2UEA1BG153647; 3GTP2UEA1BG196157; 3GTP2UEA1BG184235 | 3GTP2UEA1BG174045; 3GTP2UEA1BG162297 | 3GTP2UEA1BG175826 | 3GTP2UEA1BG108210 | 3GTP2UEA1BG127162 | 3GTP2UEA1BG165152 | 3GTP2UEA1BG112936 | 3GTP2UEA1BG148786 | 3GTP2UEA1BG109017; 3GTP2UEA1BG180427; 3GTP2UEA1BG131504; 3GTP2UEA1BG157424; 3GTP2UEA1BG170481; 3GTP2UEA1BG199205 | 3GTP2UEA1BG101161; 3GTP2UEA1BG126562 | 3GTP2UEA1BG130711 | 3GTP2UEA1BG188754 | 3GTP2UEA1BG183277

3GTP2UEA1BG191444 | 3GTP2UEA1BG136265; 3GTP2UEA1BG162249 | 3GTP2UEA1BG161909 |

3GTP2UEA1BG142731

; 3GTP2UEA1BG158850; 3GTP2UEA1BG151526; 3GTP2UEA1BG117196; 3GTP2UEA1BG151820 | 3GTP2UEA1BG187619 | 3GTP2UEA1BG144124 | 3GTP2UEA1BG177057 | 3GTP2UEA1BG199432 | 3GTP2UEA1BG185143; 3GTP2UEA1BG136248; 3GTP2UEA1BG188527 | 3GTP2UEA1BG133074 | 3GTP2UEA1BG198040 | 3GTP2UEA1BG194456 | 3GTP2UEA1BG187359 | 3GTP2UEA1BG116100 | 3GTP2UEA1BG188799; 3GTP2UEA1BG189418

3GTP2UEA1BG123001 | 3GTP2UEA1BG190486 | 3GTP2UEA1BG191590 | 3GTP2UEA1BG193274 | 3GTP2UEA1BG124763; 3GTP2UEA1BG183800 | 3GTP2UEA1BG162218; 3GTP2UEA1BG186275 | 3GTP2UEA1BG169699 | 3GTP2UEA1BG103900;

3GTP2UEA1BG199852

| 3GTP2UEA1BG157634; 3GTP2UEA1BG158590; 3GTP2UEA1BG102293 | 3GTP2UEA1BG110040; 3GTP2UEA1BG125458; 3GTP2UEA1BG177026 | 3GTP2UEA1BG175678 | 3GTP2UEA1BG158153 | 3GTP2UEA1BG117764

3GTP2UEA1BG167712; 3GTP2UEA1BG180847 | 3GTP2UEA1BG155799 | 3GTP2UEA1BG150036 | 3GTP2UEA1BG117280 | 3GTP2UEA1BG178144 | 3GTP2UEA1BG120969 | 3GTP2UEA1BG111771 | 3GTP2UEA1BG174188 | 3GTP2UEA1BG162588 | 3GTP2UEA1BG137870; 3GTP2UEA1BG108031

3GTP2UEA1BG104674 | 3GTP2UEA1BG190942; 3GTP2UEA1BG106781 | 3GTP2UEA1BG113178; 3GTP2UEA1BG173090 | 3GTP2UEA1BG137545; 3GTP2UEA1BG102701 | 3GTP2UEA1BG157536 | 3GTP2UEA1BG116369; 3GTP2UEA1BG106876 | 3GTP2UEA1BG127128 | 3GTP2UEA1BG125153; 3GTP2UEA1BG126951; 3GTP2UEA1BG178113 | 3GTP2UEA1BG153292

3GTP2UEA1BG120745

3GTP2UEA1BG160596 | 3GTP2UEA1BG112418 | 3GTP2UEA1BG107526

3GTP2UEA1BG109647 | 3GTP2UEA1BG101757 | 3GTP2UEA1BG194666 | 3GTP2UEA1BG170657 | 3GTP2UEA1BG105582; 3GTP2UEA1BG129087 | 3GTP2UEA1BG104206; 3GTP2UEA1BG175728 | 3GTP2UEA1BG116663 | 3GTP2UEA1BG150294 | 3GTP2UEA1BG118364 | 3GTP2UEA1BG101287; 3GTP2UEA1BG148366 | 3GTP2UEA1BG195669 | 3GTP2UEA1BG102309 | 3GTP2UEA1BG145337 | 3GTP2UEA1BG157469 | 3GTP2UEA1BG138629; 3GTP2UEA1BG127713; 3GTP2UEA1BG167077 | 3GTP2UEA1BG123094 | 3GTP2UEA1BG175437 | 3GTP2UEA1BG149629 | 3GTP2UEA1BG173784; 3GTP2UEA1BG180783 | 3GTP2UEA1BG106005 | 3GTP2UEA1BG150019 | 3GTP2UEA1BG185188; 3GTP2UEA1BG140543; 3GTP2UEA1BG136475 | 3GTP2UEA1BG119286 | 3GTP2UEA1BG108532 | 3GTP2UEA1BG179553 | 3GTP2UEA1BG189967 | 3GTP2UEA1BG197535 | 3GTP2UEA1BG136038; 3GTP2UEA1BG112578 | 3GTP2UEA1BG137514; 3GTP2UEA1BG116730 | 3GTP2UEA1BG152420 | 3GTP2UEA1BG121118; 3GTP2UEA1BG158928 | 3GTP2UEA1BG167497; 3GTP2UEA1BG165491 | 3GTP2UEA1BG194232; 3GTP2UEA1BG114380

3GTP2UEA1BG114945 | 3GTP2UEA1BG114752 | 3GTP2UEA1BG180007 | 3GTP2UEA1BG143023; 3GTP2UEA1BG144429 | 3GTP2UEA1BG124021; 3GTP2UEA1BG105503; 3GTP2UEA1BG113584 | 3GTP2UEA1BG177608 | 3GTP2UEA1BG187975 | 3GTP2UEA1BG193047; 3GTP2UEA1BG166365; 3GTP2UEA1BG144284; 3GTP2UEA1BG165507 | 3GTP2UEA1BG114833 | 3GTP2UEA1BG138064

3GTP2UEA1BG142664 | 3GTP2UEA1BG174059 | 3GTP2UEA1BG143684 | 3GTP2UEA1BG105212 | 3GTP2UEA1BG151154; 3GTP2UEA1BG144592 | 3GTP2UEA1BG188088

3GTP2UEA1BG123953 | 3GTP2UEA1BG116758 | 3GTP2UEA1BG133320; 3GTP2UEA1BG124200 | 3GTP2UEA1BG174157 | 3GTP2UEA1BG135620 | 3GTP2UEA1BG140428 | 3GTP2UEA1BG137268 |

3GTP2UEA1BG138808

; 3GTP2UEA1BG125041; 3GTP2UEA1BG105162; 3GTP2UEA1BG155429 | 3GTP2UEA1BG108773 | 3GTP2UEA1BG106151 | 3GTP2UEA1BG187460; 3GTP2UEA1BG132362 | 3GTP2UEA1BG115304 | 3GTP2UEA1BG189662 | 3GTP2UEA1BG196904; 3GTP2UEA1BG120566 | 3GTP2UEA1BG159190; 3GTP2UEA1BG140686 | 3GTP2UEA1BG121510 | 3GTP2UEA1BG164924 | 3GTP2UEA1BG106568

3GTP2UEA1BG185675 | 3GTP2UEA1BG144706; 3GTP2UEA1BG102374 | 3GTP2UEA1BG157262 | 3GTP2UEA1BG194702 | 3GTP2UEA1BG147007 | 3GTP2UEA1BG157889; 3GTP2UEA1BG175602 | 3GTP2UEA1BG179343 | 3GTP2UEA1BG142776

3GTP2UEA1BG181822 | 3GTP2UEA1BG132023 | 3GTP2UEA1BG198488 | 3GTP2UEA1BG112676; 3GTP2UEA1BG166995 | 3GTP2UEA1BG163157 | 3GTP2UEA1BG154202 | 3GTP2UEA1BG136153;

3GTP2UEA1BG167225

; 3GTP2UEA1BG140932 | 3GTP2UEA1BG155415; 3GTP2UEA1BG101824 | 3GTP2UEA1BG139361 | 3GTP2UEA1BG136671 | 3GTP2UEA1BG134578 | 3GTP2UEA1BG145113 | 3GTP2UEA1BG156824 | 3GTP2UEA1BG156497; 3GTP2UEA1BG113715; 3GTP2UEA1BG104402; 3GTP2UEA1BG143216 | 3GTP2UEA1BG162980 | 3GTP2UEA1BG100933; 3GTP2UEA1BG164650 | 3GTP2UEA1BG197227 | 3GTP2UEA1BG113245 | 3GTP2UEA1BG116923 | 3GTP2UEA1BG184249 | 3GTP2UEA1BG133639; 3GTP2UEA1BG183490; 3GTP2UEA1BG111575 | 3GTP2UEA1BG119692 | 3GTP2UEA1BG111401 | 3GTP2UEA1BG110412; 3GTP2UEA1BG179116 | 3GTP2UEA1BG159626

3GTP2UEA1BG169119 | 3GTP2UEA1BG166141; 3GTP2UEA1BG145032 | 3GTP2UEA1BG190052 | 3GTP2UEA1BG156029; 3GTP2UEA1BG157570 | 3GTP2UEA1BG108367 | 3GTP2UEA1BG137755 | 3GTP2UEA1BG121555 | 3GTP2UEA1BG129140; 3GTP2UEA1BG118610 | 3GTP2UEA1BG167113 | 3GTP2UEA1BG173252 | 3GTP2UEA1BG133172 | 3GTP2UEA1BG103492 | 3GTP2UEA1BG129686 | 3GTP2UEA1BG139487; 3GTP2UEA1BG121040

3GTP2UEA1BG124441 | 3GTP2UEA1BG143703; 3GTP2UEA1BG112872; 3GTP2UEA1BG179049 | 3GTP2UEA1BG197261; 3GTP2UEA1BG141949 | 3GTP2UEA1BG173168 | 3GTP2UEA1BG101189 | 3GTP2UEA1BG188561 | 3GTP2UEA1BG187510 | 3GTP2UEA1BG103069; 3GTP2UEA1BG191038 | 3GTP2UEA1BG158959 | 3GTP2UEA1BG137786 |

3GTP2UEA1BG112371

; 3GTP2UEA1BG103587

3GTP2UEA1BG150246; 3GTP2UEA1BG100494 | 3GTP2UEA1BG141496; 3GTP2UEA1BG112709 | 3GTP2UEA1BG188740 | 3GTP2UEA1BG179505 | 3GTP2UEA1BG102391;

3GTP2UEA1BG119028

| 3GTP2UEA1BG152272 |

3GTP2UEA1BG130868

| 3GTP2UEA1BG157035 | 3GTP2UEA1BG116064; 3GTP2UEA1BG165460 | 3GTP2UEA1BG120132

3GTP2UEA1BG174210 | 3GTP2UEA1BG159139 | 3GTP2UEA1BG139196 | 3GTP2UEA1BG132555; 3GTP2UEA1BG184414; 3GTP2UEA1BG142017; 3GTP2UEA1BG138730; 3GTP2UEA1BG181139 | 3GTP2UEA1BG156371 | 3GTP2UEA1BG100396 | 3GTP2UEA1BG116033; 3GTP2UEA1BG162316 | 3GTP2UEA1BG193839 | 3GTP2UEA1BG181660 | 3GTP2UEA1BG100947 | 3GTP2UEA1BG194781 | 3GTP2UEA1BG111866 | 3GTP2UEA1BG120213 | 3GTP2UEA1BG169072; 3GTP2UEA1BG164356 | 3GTP2UEA1BG197681; 3GTP2UEA1BG125346 | 3GTP2UEA1BG108658 | 3GTP2UEA1BG197809; 3GTP2UEA1BG170190 | 3GTP2UEA1BG122754 | 3GTP2UEA1BG146486; 3GTP2UEA1BG171422; 3GTP2UEA1BG159013; 3GTP2UEA1BG173932; 3GTP2UEA1BG139876; 3GTP2UEA1BG191332 | 3GTP2UEA1BG142826 | 3GTP2UEA1BG102343; 3GTP2UEA1BG124567 | 3GTP2UEA1BG127601 | 3GTP2UEA1BG154670 | 3GTP2UEA1BG107932 | 3GTP2UEA1BG176359; 3GTP2UEA1BG170268 | 3GTP2UEA1BG154569 | 3GTP2UEA1BG113648 | 3GTP2UEA1BG102200 | 3GTP2UEA1BG140901; 3GTP2UEA1BG124858 |

3GTP2UEA1BG198233

| 3GTP2UEA1BG174837

3GTP2UEA1BG184705 | 3GTP2UEA1BG137920 | 3GTP2UEA1BG140302 | 3GTP2UEA1BG103590 | 3GTP2UEA1BG168665; 3GTP2UEA1BG119952; 3GTP2UEA1BG120146; 3GTP2UEA1BG177317; 3GTP2UEA1BG150988 | 3GTP2UEA1BG140915 | 3GTP2UEA1BG146830; 3GTP2UEA1BG191783 | 3GTP2UEA1BG191279 | 3GTP2UEA1BG106196; 3GTP2UEA1BG100446 | 3GTP2UEA1BG119420 | 3GTP2UEA1BG186065 | 3GTP2UEA1BG119501; 3GTP2UEA1BG179732; 3GTP2UEA1BG180671 | 3GTP2UEA1BG167029 | 3GTP2UEA1BG100625 | 3GTP2UEA1BG116582 | 3GTP2UEA1BG127257 | 3GTP2UEA1BG126576 | 3GTP2UEA1BG123290 | 3GTP2UEA1BG121829; 3GTP2UEA1BG135553

3GTP2UEA1BG125413 | 3GTP2UEA1BG156533 | 3GTP2UEA1BG123810; 3GTP2UEA1BG171257 | 3GTP2UEA1BG190178 | 3GTP2UEA1BG113164 | 3GTP2UEA1BG117988; 3GTP2UEA1BG126111 | 3GTP2UEA1BG158086 | 3GTP2UEA1BG105193 | 3GTP2UEA1BG175535 | 3GTP2UEA1BG191668 | 3GTP2UEA1BG116940 | 3GTP2UEA1BG134354 | 3GTP2UEA1BG137335 | 3GTP2UEA1BG113438 | 3GTP2UEA1BG155060; 3GTP2UEA1BG115593 | 3GTP2UEA1BG145533 | 3GTP2UEA1BG123418 | 3GTP2UEA1BG131874; 3GTP2UEA1BG158556; 3GTP2UEA1BG144947; 3GTP2UEA1BG185482 | 3GTP2UEA1BG193808; 3GTP2UEA1BG175101; 3GTP2UEA1BG105498; 3GTP2UEA1BG133902 | 3GTP2UEA1BG176040 | 3GTP2UEA1BG193730; 3GTP2UEA1BG103850 | 3GTP2UEA1BG155334 | 3GTP2UEA1BG166107; 3GTP2UEA1BG110779 | 3GTP2UEA1BG135908 | 3GTP2UEA1BG113469 | 3GTP2UEA1BG105579; 3GTP2UEA1BG112922 | 3GTP2UEA1BG176068

3GTP2UEA1BG168584

3GTP2UEA1BG123211; 3GTP2UEA1BG185028; 3GTP2UEA1BG152157; 3GTP2UEA1BG188298; 3GTP2UEA1BG114394 | 3GTP2UEA1BG109163; 3GTP2UEA1BG110846 | 3GTP2UEA1BG146567 | 3GTP2UEA1BG187264; 3GTP2UEA1BG179701 | 3GTP2UEA1BG107834

3GTP2UEA1BG141157 | 3GTP2UEA1BG139389 | 3GTP2UEA1BG165894 | 3GTP2UEA1BG192304; 3GTP2UEA1BG156631 | 3GTP2UEA1BG176135 | 3GTP2UEA1BG123645 | 3GTP2UEA1BG130367 | 3GTP2UEA1BG143524

3GTP2UEA1BG150182; 3GTP2UEA1BG156953 | 3GTP2UEA1BG150702 | 3GTP2UEA1BG151428 | 3GTP2UEA1BG186678; 3GTP2UEA1BG135309 | 3GTP2UEA1BG165085 | 3GTP2UEA1BG185000 | 3GTP2UEA1BG140977 | 3GTP2UEA1BG109888 | 3GTP2UEA1BG159559 | 3GTP2UEA1BG179228 | 3GTP2UEA1BG129476 | 3GTP2UEA1BG156242 | 3GTP2UEA1BG185465; 3GTP2UEA1BG166852

3GTP2UEA1BG125833; 3GTP2UEA1BG143166 | 3GTP2UEA1BG124231; 3GTP2UEA1BG156063 | 3GTP2UEA1BG113892 | 3GTP2UEA1BG120552 | 3GTP2UEA1BG112340 | 3GTP2UEA1BG144799; 3GTP2UEA1BG163935 | 3GTP2UEA1BG188785 | 3GTP2UEA1BG151445 | 3GTP2UEA1BG127582; 3GTP2UEA1BG106859 | 3GTP2UEA1BG189581

3GTP2UEA1BG189192 | 3GTP2UEA1BG130448 | 3GTP2UEA1BG160145 | 3GTP2UEA1BG117151; 3GTP2UEA1BG174241 | 3GTP2UEA1BG146598 | 3GTP2UEA1BG197678; 3GTP2UEA1BG120809; 3GTP2UEA1BG133026; 3GTP2UEA1BG105226 | 3GTP2UEA1BG142759 | 3GTP2UEA1BG191718; 3GTP2UEA1BG189399; 3GTP2UEA1BG140817 | 3GTP2UEA1BG133608; 3GTP2UEA1BG103329

3GTP2UEA1BG198491 | 3GTP2UEA1BG178631 | 3GTP2UEA1BG148299 | 3GTP2UEA1BG198362; 3GTP2UEA1BG104769 | 3GTP2UEA1BG186695; 3GTP2UEA1BG128781 | 3GTP2UEA1BG111222 | 3GTP2UEA1BG190410 | 3GTP2UEA1BG164227 | 3GTP2UEA1BG198832

3GTP2UEA1BG168827 | 3GTP2UEA1BG150215

3GTP2UEA1BG156869

3GTP2UEA1BG140316; 3GTP2UEA1BG104691; 3GTP2UEA1BG173882 | 3GTP2UEA1BG172456; 3GTP2UEA1BG155317

3GTP2UEA1BG185689; 3GTP2UEA1BG123273 | 3GTP2UEA1BG142146; 3GTP2UEA1BG104920; 3GTP2UEA1BG199172 | 3GTP2UEA1BG145838 | 3GTP2UEA1BG186728 | 3GTP2UEA1BG195672; 3GTP2UEA1BG164521 | 3GTP2UEA1BG118266; 3GTP2UEA1BG166074

3GTP2UEA1BG157987 | 3GTP2UEA1BG139974 | 3GTP2UEA1BG190617 | 3GTP2UEA1BG130952; 3GTP2UEA1BG110877 | 3GTP2UEA1BG129655 | 3GTP2UEA1BG133625 | 3GTP2UEA1BG191461 | 3GTP2UEA1BG153938; 3GTP2UEA1BG136833 | 3GTP2UEA1BG152840 | 3GTP2UEA1BG175213 | 3GTP2UEA1BG134502 | 3GTP2UEA1BG101225 | 3GTP2UEA1BG108871 | 3GTP2UEA1BG111799 | 3GTP2UEA1BG173302 | 3GTP2UEA1BG192058 | 3GTP2UEA1BG115805; 3GTP2UEA1BG146410 | 3GTP2UEA1BG193131; 3GTP2UEA1BG169671 | 3GTP2UEA1BG127937

3GTP2UEA1BG186891; 3GTP2UEA1BG191802 | 3GTP2UEA1BG155690 | 3GTP2UEA1BG141224; 3GTP2UEA1BG112838 | 3GTP2UEA1BG144575; 3GTP2UEA1BG137478 | 3GTP2UEA1BG187281 | 3GTP2UEA1BG133821 | 3GTP2UEA1BG115237; 3GTP2UEA1BG110796 | 3GTP2UEA1BG159366

3GTP2UEA1BG118221; 3GTP2UEA1BG198779 | 3GTP2UEA1BG127971 | 3GTP2UEA1BG166902 | 3GTP2UEA1BG177396 |

3GTP2UEA1BG152238

; 3GTP2UEA1BG129395 | 3GTP2UEA1BG154605 | 3GTP2UEA1BG122933 | 3GTP2UEA1BG163689; 3GTP2UEA1BG171629; 3GTP2UEA1BG155849 | 3GTP2UEA1BG181349 | 3GTP2UEA1BG132037; 3GTP2UEA1BG141630 | 3GTP2UEA1BG189886 | 3GTP2UEA1BG100897 | 3GTP2UEA1BG141918 | 3GTP2UEA1BG191203; 3GTP2UEA1BG114847; 3GTP2UEA1BG139344 | 3GTP2UEA1BG129834 | 3GTP2UEA1BG130322 | 3GTP2UEA1BG128537; 3GTP2UEA1BG151381; 3GTP2UEA1BG113634; 3GTP2UEA1BG110300 | 3GTP2UEA1BG145127; 3GTP2UEA1BG142468 | 3GTP2UEA1BG134886

3GTP2UEA1BG157293; 3GTP2UEA1BG119708 | 3GTP2UEA1BG144270 | 3GTP2UEA1BG120423 | 3GTP2UEA1BG159268; 3GTP2UEA1BG126139

3GTP2UEA1BG184672 | 3GTP2UEA1BG160856 | 3GTP2UEA1BG195476 | 3GTP2UEA1BG166480; 3GTP2UEA1BG107221 | 3GTP2UEA1BG116811

3GTP2UEA1BG159142

3GTP2UEA1BG172652 | 3GTP2UEA1BG187863; 3GTP2UEA1BG139067; 3GTP2UEA1BG107784 | 3GTP2UEA1BG187166; 3GTP2UEA1BG180363 | 3GTP2UEA1BG109373; 3GTP2UEA1BG167080 | 3GTP2UEA1BG155639; 3GTP2UEA1BG131485 | 3GTP2UEA1BG148576 | 3GTP2UEA1BG155902

3GTP2UEA1BG150599; 3GTP2UEA1BG116792; 3GTP2UEA1BG112354 | 3GTP2UEA1BG131180 | 3GTP2UEA1BG114248 | 3GTP2UEA1BG167855 | 3GTP2UEA1BG151137 | 3GTP2UEA1BG138985; 3GTP2UEA1BG125010 | 3GTP2UEA1BG168732 | 3GTP2UEA1BG116744; 3GTP2UEA1BG160341 | 3GTP2UEA1BG185577

3GTP2UEA1BG187684; 3GTP2UEA1BG117702; 3GTP2UEA1BG121491 | 3GTP2UEA1BG121362 | 3GTP2UEA1BG199169 | 3GTP2UEA1BG108868 | 3GTP2UEA1BG141966 | 3GTP2UEA1BG189824; 3GTP2UEA1BG124665 | 3GTP2UEA1BG135732 | 3GTP2UEA1BG101550 | 3GTP2UEA1BG139151

3GTP2UEA1BG161702 | 3GTP2UEA1BG189435; 3GTP2UEA1BG110202 | 3GTP2UEA1BG170822; 3GTP2UEA1BG199740 |

3GTP2UEA1BG187765

| 3GTP2UEA1BG160419

3GTP2UEA1BG102603

3GTP2UEA1BG128702; 3GTP2UEA1BG108725; 3GTP2UEA1BG145497 | 3GTP2UEA1BG172232 | 3GTP2UEA1BG171517; 3GTP2UEA1BG143068 | 3GTP2UEA1BG138405 | 3GTP2UEA1BG199401 | 3GTP2UEA1BG195462; 3GTP2UEA1BG151817 | 3GTP2UEA1BG176457 | 3GTP2UEA1BG174921 | 3GTP2UEA1BG190598 | 3GTP2UEA1BG112757 | 3GTP2UEA1BG187698; 3GTP2UEA1BG114170; 3GTP2UEA1BG121720 | 3GTP2UEA1BG117148; 3GTP2UEA1BG107073; 3GTP2UEA1BG169282 | 3GTP2UEA1BG154622; 3GTP2UEA1BG134581; 3GTP2UEA1BG184767; 3GTP2UEA1BG119479 | 3GTP2UEA1BG156368 | 3GTP2UEA1BG104125 | 3GTP2UEA1BG148657 | 3GTP2UEA1BG189628 | 3GTP2UEA1BG115030; 3GTP2UEA1BG168830

3GTP2UEA1BG183540 | 3GTP2UEA1BG140414 | 3GTP2UEA1BG193968 | 3GTP2UEA1BG103217; 3GTP2UEA1BG137836 | 3GTP2UEA1BG163093 | 3GTP2UEA1BG170500 | 3GTP2UEA1BG167371

3GTP2UEA1BG161876 | 3GTP2UEA1BG137626 | 3GTP2UEA1BG142440 | 3GTP2UEA1BG135388 | 3GTP2UEA1BG186647 | 3GTP2UEA1BG143037 | 3GTP2UEA1BG181481 | 3GTP2UEA1BG126805; 3GTP2UEA1BG179374; 3GTP2UEA1BG154989 | 3GTP2UEA1BG134290; 3GTP2UEA1BG165023 | 3GTP2UEA1BG136007 | 3GTP2UEA1BG199480

3GTP2UEA1BG130255 | 3GTP2UEA1BG169380; 3GTP2UEA1BG128571; 3GTP2UEA1BG147217 | 3GTP2UEA1BG151087; 3GTP2UEA1BG133382 | 3GTP2UEA1BG169606; 3GTP2UEA1BG120020 | 3GTP2UEA1BG181612 | 3GTP2UEA1BG185563 | 3GTP2UEA1BG133284 | 3GTP2UEA1BG182159 | 3GTP2UEA1BG103637 | 3GTP2UEA1BG165202

3GTP2UEA1BG147900

3GTP2UEA1BG147931

; 3GTP2UEA1BG143376; 3GTP2UEA1BG195865 | 3GTP2UEA1BG108093 | 3GTP2UEA1BG135925; 3GTP2UEA1BG106554; 3GTP2UEA1BG102889 | 3GTP2UEA1BG163370; 3GTP2UEA1BG184378

3GTP2UEA1BG139215 | 3GTP2UEA1BG135181 | 3GTP2UEA1BG188964; 3GTP2UEA1BG189368

3GTP2UEA1BG118218

3GTP2UEA1BG167256; 3GTP2UEA1BG168004 | 3GTP2UEA1BG173798; 3GTP2UEA1BG145421

3GTP2UEA1BG178838 | 3GTP2UEA1BG138842; 3GTP2UEA1BG166124; 3GTP2UEA1BG122382 | 3GTP2UEA1BG134533

3GTP2UEA1BG193310 | 3GTP2UEA1BG167578; 3GTP2UEA1BG159304 | 3GTP2UEA1BG117876

3GTP2UEA1BG115755

3GTP2UEA1BG193677 | 3GTP2UEA1BG149646; 3GTP2UEA1BG129008 | 3GTP2UEA1BG196661 | 3GTP2UEA1BG108465; 3GTP2UEA1BG128716 | 3GTP2UEA1BG144365; 3GTP2UEA1BG149016; 3GTP2UEA1BG150487 | 3GTP2UEA1BG110491

3GTP2UEA1BG114959; 3GTP2UEA1BG178323 | 3GTP2UEA1BG136220

3GTP2UEA1BG117120; 3GTP2UEA1BG124259 | 3GTP2UEA1BG122432; 3GTP2UEA1BG133589 | 3GTP2UEA1BG116887 | 3GTP2UEA1BG115951; 3GTP2UEA1BG111284

3GTP2UEA1BG108269; 3GTP2UEA1BG111298 | 3GTP2UEA1BG116176 | 3GTP2UEA1BG185255

3GTP2UEA1BG154247 | 3GTP2UEA1BG100690; 3GTP2UEA1BG153244

3GTP2UEA1BG190729 | 3GTP2UEA1BG182193

3GTP2UEA1BG198152; 3GTP2UEA1BG196403 | 3GTP2UEA1BG112127 |

3GTP2UEA1BG162848

| 3GTP2UEA1BG100303; 3GTP2UEA1BG125248 | 3GTP2UEA1BG153549 | 3GTP2UEA1BG199253; 3GTP2UEA1BG133642; 3GTP2UEA1BG165233 | 3GTP2UEA1BG136217; 3GTP2UEA1BG113035 | 3GTP2UEA1BG136783 | 3GTP2UEA1BG169122; 3GTP2UEA1BG180315 | 3GTP2UEA1BG183151; 3GTP2UEA1BG146617; 3GTP2UEA1BG163496 | 3GTP2UEA1BG122527; 3GTP2UEA1BG197485 | 3GTP2UEA1BG141384; 3GTP2UEA1BG184798 | 3GTP2UEA1BG155852; 3GTP2UEA1BG156158 | 3GTP2UEA1BG147864 | 3GTP2UEA1BG152742 | 3GTP2UEA1BG121846 | 3GTP2UEA1BG166012; 3GTP2UEA1BG181576; 3GTP2UEA1BG194313 | 3GTP2UEA1BG155009 | 3GTP2UEA1BG185269; 3GTP2UEA1BG142244 | 3GTP2UEA1BG150957; 3GTP2UEA1BG183599 | 3GTP2UEA1BG103234; 3GTP2UEA1BG130756

3GTP2UEA1BG113293; 3GTP2UEA1BG139098 | 3GTP2UEA1BG168374 | 3GTP2UEA1BG111897 | 3GTP2UEA1BG126237

3GTP2UEA1BG144267; 3GTP2UEA1BG146696 | 3GTP2UEA1BG102813 |

3GTP2UEA1BG107414

| 3GTP2UEA1BG139246; 3GTP2UEA1BG138114 | 3GTP2UEA1BG164602 | 3GTP2UEA1BG158864 | 3GTP2UEA1BG121345; 3GTP2UEA1BG172201 | 3GTP2UEA1BG118686; 3GTP2UEA1BG113259 | 3GTP2UEA1BG184204; 3GTP2UEA1BG106473 | 3GTP2UEA1BG192772 | 3GTP2UEA1BG116095 | 3GTP2UEA1BG162185 | 3GTP2UEA1BG131082; 3GTP2UEA1BG190231 | 3GTP2UEA1BG176569 | 3GTP2UEA1BG178743 | 3GTP2UEA1BG175745 | 3GTP2UEA1BG140400; 3GTP2UEA1BG175891 | 3GTP2UEA1BG103427 | 3GTP2UEA1BG181092 | 3GTP2UEA1BG182274 | 3GTP2UEA1BG176832 | 3GTP2UEA1BG178807; 3GTP2UEA1BG189077 | 3GTP2UEA1BG123631 | 3GTP2UEA1BG159206; 3GTP2UEA1BG172876 | 3GTP2UEA1BG150201 | 3GTP2UEA1BG105565 | 3GTP2UEA1BG111687 | 3GTP2UEA1BG163224 | 3GTP2UEA1BG179326 | 3GTP2UEA1BG180945 | 3GTP2UEA1BG108188 | 3GTP2UEA1BG171971 | 3GTP2UEA1BG191377 | 3GTP2UEA1BG198250 | 3GTP2UEA1BG194442 | 3GTP2UEA1BG196935; 3GTP2UEA1BG151414; 3GTP2UEA1BG136041 | 3GTP2UEA1BG158279; 3GTP2UEA1BG101810 | 3GTP2UEA1BG137285 | 3GTP2UEA1BG137030 | 3GTP2UEA1BG125377

3GTP2UEA1BG176796 | 3GTP2UEA1BG124911 | 3GTP2UEA1BG102780 | 3GTP2UEA1BG130238

3GTP2UEA1BG127999; 3GTP2UEA1BG104089;

3GTP2UEA1BG129235

; 3GTP2UEA1BG194697; 3GTP2UEA1BG185076 | 3GTP2UEA1BG119739; 3GTP2UEA1BG166396; 3GTP2UEA1BG175227 | 3GTP2UEA1BG187927 | 3GTP2UEA1BG174126 | 3GTP2UEA1BG155155; 3GTP2UEA1BG108837 | 3GTP2UEA1BG176202; 3GTP2UEA1BG184137; 3GTP2UEA1BG169010 | 3GTP2UEA1BG189242 | 3GTP2UEA1BG192206; 3GTP2UEA1BG183392; 3GTP2UEA1BG156516; 3GTP2UEA1BG117750 | 3GTP2UEA1BG166110; 3GTP2UEA1BG138937; 3GTP2UEA1BG163353; 3GTP2UEA1BG116436 | 3GTP2UEA1BG192593; 3GTP2UEA1BG196899

3GTP2UEA1BG122785; 3GTP2UEA1BG129039; 3GTP2UEA1BG192920 | 3GTP2UEA1BG195266; 3GTP2UEA1BG101032 | 3GTP2UEA1BG152837 | 3GTP2UEA1BG193386 | 3GTP2UEA1BG168679 |

3GTP2UEA1BG171680

; 3GTP2UEA1BG119563 | 3GTP2UEA1BG167676; 3GTP2UEA1BG114606; 3GTP2UEA1BG149095 | 3GTP2UEA1BG181447 | 3GTP2UEA1BG110555 | 3GTP2UEA1BG105937 | 3GTP2UEA1BG149677 | 3GTP2UEA1BG106294; 3GTP2UEA1BG146102 | 3GTP2UEA1BG134743 | 3GTP2UEA1BG132975 | 3GTP2UEA1BG179973; 3GTP2UEA1BG175373 | 3GTP2UEA1BG164440 | 3GTP2UEA1BG116775 | 3GTP2UEA1BG151977; 3GTP2UEA1BG182758 | 3GTP2UEA1BG129297 | 3GTP2UEA1BG134094

3GTP2UEA1BG129736; 3GTP2UEA1BG115464 | 3GTP2UEA1BG124312 | 3GTP2UEA1BG170125 | 3GTP2UEA1BG174966; 3GTP2UEA1BG117344; 3GTP2UEA1BG155561 | 3GTP2UEA1BG174479 | 3GTP2UEA1BG102228; 3GTP2UEA1BG175518

3GTP2UEA1BG189676; 3GTP2UEA1BG119269 | 3GTP2UEA1BG144012 | 3GTP2UEA1BG164129 | 3GTP2UEA1BG135164; 3GTP2UEA1BG182324; 3GTP2UEA1BG197972

3GTP2UEA1BG147766 | 3GTP2UEA1BG157391 | 3GTP2UEA1BG150392; 3GTP2UEA1BG121989 | 3GTP2UEA1BG100673; 3GTP2UEA1BG150280 | 3GTP2UEA1BG164387 | 3GTP2UEA1BG129123 | 3GTP2UEA1BG163563 | 3GTP2UEA1BG153809; 3GTP2UEA1BG158492 | 3GTP2UEA1BG188379 |

3GTP2UEA1BG113973

| 3GTP2UEA1BG109891; 3GTP2UEA1BG101547

3GTP2UEA1BG180279 | 3GTP2UEA1BG107039 | 3GTP2UEA1BG142051 | 3GTP2UEA1BG170271; 3GTP2UEA1BG149792 | 3GTP2UEA1BG169637 | 3GTP2UEA1BG102942 | 3GTP2UEA1BG123760 | 3GTP2UEA1BG178421

3GTP2UEA1BG126691 | 3GTP2UEA1BG125007; 3GTP2UEA1BG136315 | 3GTP2UEA1BG140798; 3GTP2UEA1BG129767 | 3GTP2UEA1BG114623; 3GTP2UEA1BG175633 | 3GTP2UEA1BG124603 | 3GTP2UEA1BG104240; 3GTP2UEA1BG150439 | 3GTP2UEA1BG141885 | 3GTP2UEA1BG155642 | 3GTP2UEA1BG106652 | 3GTP2UEA1BG181917 | 3GTP2UEA1BG178368

3GTP2UEA1BG132491 | 3GTP2UEA1BG198295 | 3GTP2UEA1BG101855; 3GTP2UEA1BG158881 | 3GTP2UEA1BG177804 | 3GTP2UEA1BG102892 | 3GTP2UEA1BG189998 | 3GTP2UEA1BG109664 | 3GTP2UEA1BG164891

3GTP2UEA1BG122317 | 3GTP2UEA1BG174028 | 3GTP2UEA1BG132703 | 3GTP2UEA1BG112760 |

3GTP2UEA1BG145936

| 3GTP2UEA1BG146519 | 3GTP2UEA1BG193534; 3GTP2UEA1BG188009 | 3GTP2UEA1BG136539 | 3GTP2UEA1BG178077 | 3GTP2UEA1BG178791 | 3GTP2UEA1BG151610; 3GTP2UEA1BG192013 | 3GTP2UEA1BG176121; 3GTP2UEA1BG164566 | 3GTP2UEA1BG133124

3GTP2UEA1BG118462; 3GTP2UEA1BG193128 | 3GTP2UEA1BG161196 | 3GTP2UEA1BG115447

3GTP2UEA1BG100589 | 3GTP2UEA1BG186051 | 3GTP2UEA1BG144236 |

3GTP2UEA1BG198376

| 3GTP2UEA1BG199009 | 3GTP2UEA1BG125475 | 3GTP2UEA1BG129557; 3GTP2UEA1BG147282 | 3GTP2UEA1BG124424; 3GTP2UEA1BG182226 | 3GTP2UEA1BG100284 | 3GTP2UEA1BG156662 | 3GTP2UEA1BG127811 | 3GTP2UEA1BG188284 | 3GTP2UEA1BG173896 | 3GTP2UEA1BG131793; 3GTP2UEA1BG152501 | 3GTP2UEA1BG149632 | 3GTP2UEA1BG180413 | 3GTP2UEA1BG131566 | 3GTP2UEA1BG159481 | 3GTP2UEA1BG188012 | 3GTP2UEA1BG180329; 3GTP2UEA1BG118896; 3GTP2UEA1BG188625 | 3GTP2UEA1BG141367 | 3GTP2UEA1BG199074 | 3GTP2UEA1BG148626 | 3GTP2UEA1BG179360; 3GTP2UEA1BG199138 | 3GTP2UEA1BG143930; 3GTP2UEA1BG170917 | 3GTP2UEA1BG116999 | 3GTP2UEA1BG118137 | 3GTP2UEA1BG128909 | 3GTP2UEA1BG129462

3GTP2UEA1BG164812; 3GTP2UEA1BG154362 | 3GTP2UEA1BG146228

3GTP2UEA1BG149033; 3GTP2UEA1BG166723 | 3GTP2UEA1BG107722 | 3GTP2UEA1BG104013; 3GTP2UEA1BG164180; 3GTP2UEA1BG145256; 3GTP2UEA1BG183960; 3GTP2UEA1BG148836 | 3GTP2UEA1BG113763; 3GTP2UEA1BG115383; 3GTP2UEA1BG180217 | 3GTP2UEA1BG198460 | 3GTP2UEA1BG134595; 3GTP2UEA1BG179844 | 3GTP2UEA1BG171842 | 3GTP2UEA1BG122236 | 3GTP2UEA1BG158895; 3GTP2UEA1BG137142 | 3GTP2UEA1BG118056 | 3GTP2UEA1BG195400 | 3GTP2UEA1BG176393 | 3GTP2UEA1BG192402; 3GTP2UEA1BG137559 | 3GTP2UEA1BG167404; 3GTP2UEA1BG195509 | 3GTP2UEA1BG117179 | 3GTP2UEA1BG161571; 3GTP2UEA1BG181691 | 3GTP2UEA1BG186762 | 3GTP2UEA1BG103833 | 3GTP2UEA1BG103377; 3GTP2UEA1BG195073; 3GTP2UEA1BG164020 | 3GTP2UEA1BG161229 | 3GTP2UEA1BG125427; 3GTP2UEA1BG124004 | 3GTP2UEA1BG177964 | 3GTP2UEA1BG105405

3GTP2UEA1BG196952 | 3GTP2UEA1BG124651 | 3GTP2UEA1BG196532 | 3GTP2UEA1BG154832

3GTP2UEA1BG171601; 3GTP2UEA1BG112466; 3GTP2UEA1BG157682 | 3GTP2UEA1BG105873

3GTP2UEA1BG191282 | 3GTP2UEA1BG189614 | 3GTP2UEA1BG184381 | 3GTP2UEA1BG114458 | 3GTP2UEA1BG187992; 3GTP2UEA1BG165331; 3GTP2UEA1BG116419 | 3GTP2UEA1BG171436; 3GTP2UEA1BG153308 | 3GTP2UEA1BG145869; 3GTP2UEA1BG131311; 3GTP2UEA1BG101449 | 3GTP2UEA1BG115335 | 3GTP2UEA1BG191573; 3GTP2UEA1BG122088

3GTP2UEA1BG160467 | 3GTP2UEA1BG157052; 3GTP2UEA1BG100141 | 3GTP2UEA1BG166656 | 3GTP2UEA1BG120177

3GTP2UEA1BG155558; 3GTP2UEA1BG135214; 3GTP2UEA1BG124939 | 3GTP2UEA1BG142020 | 3GTP2UEA1BG148450 | 3GTP2UEA1BG150005 | 3GTP2UEA1BG164373; 3GTP2UEA1BG124987 | 3GTP2UEA1BG108305

3GTP2UEA1BG158234; 3GTP2UEA1BG169816; 3GTP2UEA1BG132457 | 3GTP2UEA1BG171405; 3GTP2UEA1BG174286; 3GTP2UEA1BG163417 | 3GTP2UEA1BG183179; 3GTP2UEA1BG159920 | 3GTP2UEA1BG105338

3GTP2UEA1BG151509 | 3GTP2UEA1BG132619 | 3GTP2UEA1BG162445

3GTP2UEA1BG170934 | 3GTP2UEA1BG161747 | 3GTP2UEA1BG153728 | 3GTP2UEA1BG144141 | 3GTP2UEA1BG122110; 3GTP2UEA1BG195722

3GTP2UEA1BG107929 | 3GTP2UEA1BG154409; 3GTP2UEA1BG192092 | 3GTP2UEA1BG173428 | 3GTP2UEA1BG185398 | 3GTP2UEA1BG141546 | 3GTP2UEA1BG164115; 3GTP2UEA1BG130580; 3GTP2UEA1BG143619 | 3GTP2UEA1BG102326 | 3GTP2UEA1BG151865 | 3GTP2UEA1BG176278 | 3GTP2UEA1BG118736 | 3GTP2UEA1BG134404 | 3GTP2UEA1BG174983; 3GTP2UEA1BG134676; 3GTP2UEA1BG159996; 3GTP2UEA1BG101242 | 3GTP2UEA1BG180900 | 3GTP2UEA1BG198765 | 3GTP2UEA1BG100821 | 3GTP2UEA1BG198684; 3GTP2UEA1BG194800; 3GTP2UEA1BG110667; 3GTP2UEA1BG182436 | 3GTP2UEA1BG179682 | 3GTP2UEA1BG152160; 3GTP2UEA1BG152322 | 3GTP2UEA1BG188706; 3GTP2UEA1BG145130 | 3GTP2UEA1BG160646

3GTP2UEA1BG173395

3GTP2UEA1BG167130; 3GTP2UEA1BG163899 | 3GTP2UEA1BG123919

3GTP2UEA1BG144303 | 3GTP2UEA1BG130031 | 3GTP2UEA1BG112242 | 3GTP2UEA1BG111673 | 3GTP2UEA1BG193016 | 3GTP2UEA1BG126822 | 3GTP2UEA1BG127856 | 3GTP2UEA1BG161098 | 3GTP2UEA1BG178662 | 3GTP2UEA1BG106070; 3GTP2UEA1BG162803; 3GTP2UEA1BG142339 | 3GTP2UEA1BG145418 | 3GTP2UEA1BG153664 | 3GTP2UEA1BG152689 | 3GTP2UEA1BG108935 | 3GTP2UEA1BG183327;

3GTP2UEA1BG179262

; 3GTP2UEA1BG167094

3GTP2UEA1BG110765

3GTP2UEA1BG101631; 3GTP2UEA1BG164907; 3GTP2UEA1BG139201 | 3GTP2UEA1BG132877 | 3GTP2UEA1BG111821 | 3GTP2UEA1BG165524 | 3GTP2UEA1BG105887; 3GTP2UEA1BG132393 | 3GTP2UEA1BG198619; 3GTP2UEA1BG124052 | 3GTP2UEA1BG179018 | 3GTP2UEA1BG127016; 3GTP2UEA1BG196742 | 3GTP2UEA1BG195395; 3GTP2UEA1BG159741; 3GTP2UEA1BG147069 | 3GTP2UEA1BG143183 | 3GTP2UEA1BG121975

3GTP2UEA1BG142695 | 3GTP2UEA1BG128604 | 3GTP2UEA1BG104657 | 3GTP2UEA1BG155253; 3GTP2UEA1BG187748 | 3GTP2UEA1BG136234; 3GTP2UEA1BG174224 | 3GTP2UEA1BG124357; 3GTP2UEA1BG172246; 3GTP2UEA1BG122981 | 3GTP2UEA1BG155835; 3GTP2UEA1BG163904; 3GTP2UEA1BG115206; 3GTP2UEA1BG112399

3GTP2UEA1BG132281; 3GTP2UEA1BG199236; 3GTP2UEA1BG148514; 3GTP2UEA1BG123192 | 3GTP2UEA1BG162560 | 3GTP2UEA1BG125606 | 3GTP2UEA1BG120793 | 3GTP2UEA1BG113598 | 3GTP2UEA1BG145872 | 3GTP2UEA1BG126643 | 3GTP2UEA1BG151316 | 3GTP2UEA1BG191539; 3GTP2UEA1BG129722 | 3GTP2UEA1BG105467; 3GTP2UEA1BG151672

3GTP2UEA1BG168066; 3GTP2UEA1BG117473; 3GTP2UEA1BG169184 | 3GTP2UEA1BG195347; 3GTP2UEA1BG147427 | 3GTP2UEA1BG147654; 3GTP2UEA1BG170433 | 3GTP2UEA1BG120633 | 3GTP2UEA1BG131440; 3GTP2UEA1BG183358 | 3GTP2UEA1BG151879; 3GTP2UEA1BG107865

3GTP2UEA1BG149890 | 3GTP2UEA1BG104528 | 3GTP2UEA1BG154684 | 3GTP2UEA1BG129266 | 3GTP2UEA1BG146553 | 3GTP2UEA1BG146651 | 3GTP2UEA1BG101645 | 3GTP2UEA1BG102438 | 3GTP2UEA1BG172716; 3GTP2UEA1BG112581 | 3GTP2UEA1BG138422 | 3GTP2UEA1BG114038 | 3GTP2UEA1BG192612 | 3GTP2UEA1BG180962; 3GTP2UEA1BG185160 | 3GTP2UEA1BG105694 | 3GTP2UEA1BG195140 | 3GTP2UEA1BG145693 | 3GTP2UEA1BG174143 | 3GTP2UEA1BG197082; 3GTP2UEA1BG188897; 3GTP2UEA1BG146259

3GTP2UEA1BG157830 | 3GTP2UEA1BG180721; 3GTP2UEA1BG142325 | 3GTP2UEA1BG112001; 3GTP2UEA1BG142034 | 3GTP2UEA1BG165555; 3GTP2UEA1BG136167 | 3GTP2UEA1BG195316; 3GTP2UEA1BG120051 |

3GTP2UEA1BG103038

| 3GTP2UEA1BG171100 | 3GTP2UEA1BG189144; 3GTP2UEA1BG194845 | 3GTP2UEA1BG106800 | 3GTP2UEA1BG185613 | 3GTP2UEA1BG145077 | 3GTP2UEA1BG108336 | 3GTP2UEA1BG132443; 3GTP2UEA1BG181786; 3GTP2UEA1BG141837 | 3GTP2UEA1BG152711 | 3GTP2UEA1BG120888; 3GTP2UEA1BG191525; 3GTP2UEA1BG176572; 3GTP2UEA1BG149355; 3GTP2UEA1BG194053 | 3GTP2UEA1BG183683 | 3GTP2UEA1BG104142 | 3GTP2UEA1BG188155 | 3GTP2UEA1BG113794 | 3GTP2UEA1BG197812; 3GTP2UEA1BG148061 | 3GTP2UEA1BG138680 | 3GTP2UEA1BG118753 | 3GTP2UEA1BG152496; 3GTP2UEA1BG184302 | 3GTP2UEA1BG173669 | 3GTP2UEA1BG133379 | 3GTP2UEA1BG159285 | 3GTP2UEA1BG188107 | 3GTP2UEA1BG163742; 3GTP2UEA1BG145483 | 3GTP2UEA1BG146911; 3GTP2UEA1BG155821

3GTP2UEA1BG143345; 3GTP2UEA1BG176779

3GTP2UEA1BG102925; 3GTP2UEA1BG111186; 3GTP2UEA1BG112533 | 3GTP2UEA1BG161697; 3GTP2UEA1BG192934 | 3GTP2UEA1BG184963 | 3GTP2UEA1BG137769 | 3GTP2UEA1BG113360 | 3GTP2UEA1BG123984 | 3GTP2UEA1BG164146

3GTP2UEA1BG171419 | 3GTP2UEA1BG113519 | 3GTP2UEA1BG180590 | 3GTP2UEA1BG116968 | 3GTP2UEA1BG120003 | 3GTP2UEA1BG182145; 3GTP2UEA1BG147038; 3GTP2UEA1BG195719 | 3GTP2UEA1BG169363; 3GTP2UEA1BG132118 | 3GTP2UEA1BG198748 | 3GTP2UEA1BG104268 | 3GTP2UEA1BG186714 | 3GTP2UEA1BG135391

3GTP2UEA1BG133866; 3GTP2UEA1BG179133

3GTP2UEA1BG157813

3GTP2UEA1BG133687 | 3GTP2UEA1BG154555; 3GTP2UEA1BG132412 | 3GTP2UEA1BG109731 | 3GTP2UEA1BG138257 | 3GTP2UEA1BG140753 | 3GTP2UEA1BG143975 | 3GTP2UEA1BG150912 | 3GTP2UEA1BG102388; 3GTP2UEA1BG135097 | 3GTP2UEA1BG172067

3GTP2UEA1BG126402; 3GTP2UEA1BG110569 | 3GTP2UEA1BG140705; 3GTP2UEA1BG115321 | 3GTP2UEA1BG197339 | 3GTP2UEA1BG127338 | 3GTP2UEA1BG128697; 3GTP2UEA1BG179861 | 3GTP2UEA1BG131843 | 3GTP2UEA1BG192397 | 3GTP2UEA1BG199303; 3GTP2UEA1BG173655 | 3GTP2UEA1BG171811; 3GTP2UEA1BG109874 | 3GTP2UEA1BG188768 | 3GTP2UEA1BG146262 | 3GTP2UEA1BG147458; 3GTP2UEA1BG100219

3GTP2UEA1BG134760; 3GTP2UEA1BG102696 | 3GTP2UEA1BG124150 | 3GTP2UEA1BG172084 | 3GTP2UEA1BG179066 | 3GTP2UEA1BG154524; 3GTP2UEA1BG167905; 3GTP2UEA1BG138663 | 3GTP2UEA1BG187961 | 3GTP2UEA1BG103489; 3GTP2UEA1BG158038 | 3GTP2UEA1BG124701; 3GTP2UEA1BG118557 | 3GTP2UEA1BG111169; 3GTP2UEA1BG175292 | 3GTP2UEA1BG183649; 3GTP2UEA1BG162137; 3GTP2UEA1BG134287 | 3GTP2UEA1BG141191 | 3GTP2UEA1BG127453; 3GTP2UEA1BG173851; 3GTP2UEA1BG184929 | 3GTP2UEA1BG128473 | 3GTP2UEA1BG105520; 3GTP2UEA1BG162512 | 3GTP2UEA1BG197938 | 3GTP2UEA1BG195056 | 3GTP2UEA1BG115559; 3GTP2UEA1BG153633; 3GTP2UEA1BG163305; 3GTP2UEA1BG146620 | 3GTP2UEA1BG168245 | 3GTP2UEA1BG180024 | 3GTP2UEA1BG113147 | 3GTP2UEA1BG169752 | 3GTP2UEA1BG144463 | 3GTP2UEA1BG102164 | 3GTP2UEA1BG158119 | 3GTP2UEA1BG177771 | 3GTP2UEA1BG130126; 3GTP2UEA1BG192108 | 3GTP2UEA1BG158315 | 3GTP2UEA1BG107557; 3GTP2UEA1BG105100 | 3GTP2UEA1BG124813; 3GTP2UEA1BG194960

3GTP2UEA1BG164745 | 3GTP2UEA1BG104867; 3GTP2UEA1BG145211 | 3GTP2UEA1BG120289 | 3GTP2UEA1BG145046 | 3GTP2UEA1BG165118 | 3GTP2UEA1BG126013 | 3GTP2UEA1BG143510 | 3GTP2UEA1BG142003 | 3GTP2UEA1BG125704 | 3GTP2UEA1BG132779 | 3GTP2UEA1BG175857 | 3GTP2UEA1BG170870; 3GTP2UEA1BG164082; 3GTP2UEA1BG188771; 3GTP2UEA1BG108708; 3GTP2UEA1BG158444 | 3GTP2UEA1BG112662 | 3GTP2UEA1BG111060 | 3GTP2UEA1BG152207

3GTP2UEA1BG156578 | 3GTP2UEA1BG197289 | 3GTP2UEA1BG133270 | 3GTP2UEA1BG190892 | 3GTP2UEA1BG122768 | 3GTP2UEA1BG182887 | 3GTP2UEA1BG131762; 3GTP2UEA1BG124861 | 3GTP2UEA1BG133205 | 3GTP2UEA1BG167175; 3GTP2UEA1BG165846 | 3GTP2UEA1BG198426 | 3GTP2UEA1BG105923; 3GTP2UEA1BG190018; 3GTP2UEA1BG178953 | 3GTP2UEA1BG101581 |

3GTP2UEA1BG134208

| 3GTP2UEA1BG154765; 3GTP2UEA1BG110832

3GTP2UEA1BG130188 | 3GTP2UEA1BG132183 | 3GTP2UEA1BG187815 | 3GTP2UEA1BG125816; 3GTP2UEA1BG131437; 3GTP2UEA1BG140056 | 3GTP2UEA1BG198183 | 3GTP2UEA1BG144169; 3GTP2UEA1BG177253 | 3GTP2UEA1BG186132 | 3GTP2UEA1BG139490; 3GTP2UEA1BG155916; 3GTP2UEA1BG182260 | 3GTP2UEA1BG179634; 3GTP2UEA1BG153230; 3GTP2UEA1BG121765 | 3GTP2UEA1BG144544 | 3GTP2UEA1BG180606 | 3GTP2UEA1BG111768; 3GTP2UEA1BG196076 | 3GTP2UEA1BG135617 | 3GTP2UEA1BG184333 | 3GTP2UEA1BG114511 | 3GTP2UEA1BG155804; 3GTP2UEA1BG166270 | 3GTP2UEA1BG127940; 3GTP2UEA1BG160808 | 3GTP2UEA1BG137447; 3GTP2UEA1BG104075; 3GTP2UEA1BG114699 | 3GTP2UEA1BG166687; 3GTP2UEA1BG104447 | 3GTP2UEA1BG100785

3GTP2UEA1BG131969 | 3GTP2UEA1BG105789 | 3GTP2UEA1BG189158; 3GTP2UEA1BG131101 | 3GTP2UEA1BG189404 | 3GTP2UEA1BG168472 | 3GTP2UEA1BG137917 | 3GTP2UEA1BG111527;

3GTP2UEA1BG144494

| 3GTP2UEA1BG110748; 3GTP2UEA1BG145564 | 3GTP2UEA1BG197910 | 3GTP2UEA1BG172747 | 3GTP2UEA1BG189810 | 3GTP2UEA1BG103010 | 3GTP2UEA1BG173123

3GTP2UEA1BG178242; 3GTP2UEA1BG127291 | 3GTP2UEA1BG157665; 3GTP2UEA1BG173042 | 3GTP2UEA1BG133544 | 3GTP2UEA1BG149730 | 3GTP2UEA1BG166298

3GTP2UEA1BG124049

3GTP2UEA1BG164194

3GTP2UEA1BG105260 | 3GTP2UEA1BG146746 | 3GTP2UEA1BG181738 | 3GTP2UEA1BG168889; 3GTP2UEA1BG161294 | 3GTP2UEA1BG113679 | 3GTP2UEA1BG100883; 3GTP2UEA1BG151557

3GTP2UEA1BG129526; 3GTP2UEA1BG164034 | 3GTP2UEA1BG163269; 3GTP2UEA1BG191864; 3GTP2UEA1BG127372 | 3GTP2UEA1BG112998; 3GTP2UEA1BG161358; 3GTP2UEA1BG143071; 3GTP2UEA1BG135763 | 3GTP2UEA1BG141613 | 3GTP2UEA1BG192478 | 3GTP2UEA1BG181688; 3GTP2UEA1BG194764 | 3GTP2UEA1BG118655; 3GTP2UEA1BG134693; 3GTP2UEA1BG141062 | 3GTP2UEA1BG122642 | 3GTP2UEA1BG143605 | 3GTP2UEA1BG109583; 3GTP2UEA1BG182582; 3GTP2UEA1BG108580 | 3GTP2UEA1BG124584 | 3GTP2UEA1BG112256; 3GTP2UEA1BG105002; 3GTP2UEA1BG182243 | 3GTP2UEA1BG195459 | 3GTP2UEA1BG146875 | 3GTP2UEA1BG158654 | 3GTP2UEA1BG131535 | 3GTP2UEA1BG107770 | 3GTP2UEA1BG165216 | 3GTP2UEA1BG122494 | 3GTP2UEA1BG113133; 3GTP2UEA1BG181061

3GTP2UEA1BG107011; 3GTP2UEA1BG163711 | 3GTP2UEA1BG177513 | 3GTP2UEA1BG105940 | 3GTP2UEA1BG132071 | 3GTP2UEA1BG123225 | 3GTP2UEA1BG118882 | 3GTP2UEA1BG140185 | 3GTP2UEA1BG164339; 3GTP2UEA1BG165748; 3GTP2UEA1BG143653 | 3GTP2UEA1BG154068 | 3GTP2UEA1BG149694 | 3GTP2UEA1BG191346 | 3GTP2UEA1BG195087; 3GTP2UEA1BG132667 | 3GTP2UEA1BG182310; 3GTP2UEA1BG103623 | 3GTP2UEA1BG159657; 3GTP2UEA1BG164051

3GTP2UEA1BG105646 | 3GTP2UEA1BG149937; 3GTP2UEA1BG158265

3GTP2UEA1BG139392; 3GTP2UEA1BG134600 | 3GTP2UEA1BG181397 | 3GTP2UEA1BG151252; 3GTP2UEA1BG130854 | 3GTP2UEA1BG115626; 3GTP2UEA1BG129090 | 3GTP2UEA1BG169847 | 3GTP2UEA1BG197079 | 3GTP2UEA1BG159982; 3GTP2UEA1BG101466 | 3GTP2UEA1BG182453; 3GTP2UEA1BG139800; 3GTP2UEA1BG149050; 3GTP2UEA1BG164342; 3GTP2UEA1BG144513 | 3GTP2UEA1BG134712 | 3GTP2UEA1BG145631 | 3GTP2UEA1BG190732; 3GTP2UEA1BG189290; 3GTP2UEA1BG195171 | 3GTP2UEA1BG191752 | 3GTP2UEA1BG131888; 3GTP2UEA1BG163384 | 3GTP2UEA1BG106814; 3GTP2UEA1BG188639 | 3GTP2UEA1BG103430 | 3GTP2UEA1BG143698 | 3GTP2UEA1BG114167 | 3GTP2UEA1BG178855 | 3GTP2UEA1BG178774 | 3GTP2UEA1BG148190; 3GTP2UEA1BG103797 | 3GTP2UEA1BG141658; 3GTP2UEA1BG191881 | 3GTP2UEA1BG171288 | 3GTP2UEA1BG114637 | 3GTP2UEA1BG129588 | 3GTP2UEA1BG132720 |

3GTP2UEA1BG114217

| 3GTP2UEA1BG188270 | 3GTP2UEA1BG103802 | 3GTP2UEA1BG151638; 3GTP2UEA1BG162977 | 3GTP2UEA1BG111043 | 3GTP2UEA1BG167841

3GTP2UEA1BG197504 | 3GTP2UEA1BG131423; 3GTP2UEA1BG151980 | 3GTP2UEA1BG182940 |

3GTP2UEA1BG1524793GTP2UEA1BG138372 | 3GTP2UEA1BG150456; 3GTP2UEA1BG177754 | 3GTP2UEA1BG105615 | 3GTP2UEA1BG111303 | 3GTP2UEA1BG132121 | 3GTP2UEA1BG117893 | 3GTP2UEA1BG136637 | 3GTP2UEA1BG183859 | 3GTP2UEA1BG165054 | 3GTP2UEA1BG113942

3GTP2UEA1BG131857 | 3GTP2UEA1BG106943 | 3GTP2UEA1BG127226 | 3GTP2UEA1BG195106 | 3GTP2UEA1BG112483; 3GTP2UEA1BG176328

3GTP2UEA1BG169332 | 3GTP2UEA1BG129137 | 3GTP2UEA1BG191900; 3GTP2UEA1BG112712 | 3GTP2UEA1BG141322; 3GTP2UEA1BG105730 | 3GTP2UEA1BG190956 | 3GTP2UEA1BG128120 | 3GTP2UEA1BG192738; 3GTP2UEA1BG169248

3GTP2UEA1BG172215; 3GTP2UEA1BG199978

3GTP2UEA1BG155656 | 3GTP2UEA1BG189788; 3GTP2UEA1BG132992 | 3GTP2UEA1BG102875 | 3GTP2UEA1BG102097; 3GTP2UEA1BG159237 | 3GTP2UEA1BG123287; 3GTP2UEA1BG197583 | 3GTP2UEA1BG193209 | 3GTP2UEA1BG122849; 3GTP2UEA1BG134192; 3GTP2UEA1BG123435; 3GTP2UEA1BG173462; 3GTP2UEA1BG148383 | 3GTP2UEA1BG143278 | 3GTP2UEA1BG126982; 3GTP2UEA1BG157519; 3GTP2UEA1BG194635 | 3GTP2UEA1BG174630; 3GTP2UEA1BG190276; 3GTP2UEA1BG163868 | 3GTP2UEA1BG154975 | 3GTP2UEA1BG109700; 3GTP2UEA1BG152997; 3GTP2UEA1BG174336 | 3GTP2UEA1BG169587; 3GTP2UEA1BG116520 | 3GTP2UEA1BG133463; 3GTP2UEA1BG140266; 3GTP2UEA1BG126352; 3GTP2UEA1BG177169 | 3GTP2UEA1BG114895 | 3GTP2UEA1BG132376 |

3GTP2UEA1BG145645

| 3GTP2UEA1BG191489; 3GTP2UEA1BG136184; 3GTP2UEA1BG173199 | 3GTP2UEA1BG100432; 3GTP2UEA1BG129719; 3GTP2UEA1BG150134 | 3GTP2UEA1BG136458 | 3GTP2UEA1BG151493 | 3GTP2UEA1BG129204

3GTP2UEA1BG108577; 3GTP2UEA1BG138050 | 3GTP2UEA1BG169069

3GTP2UEA1BG161604 | 3GTP2UEA1BG150859 | 3GTP2UEA1BG144690 | 3GTP2UEA1BG155365 | 3GTP2UEA1BG148738 | 3GTP2UEA1BG176099; 3GTP2UEA1BG192187 | 3GTP2UEA1BG115741 | 3GTP2UEA1BG166544 | 3GTP2UEA1BG190083; 3GTP2UEA1BG187670 | 3GTP2UEA1BG194862; 3GTP2UEA1BG109065 | 3GTP2UEA1BG186566 | 3GTP2UEA1BG143295 | 3GTP2UEA1BG128070 | 3GTP2UEA1BG135665

3GTP2UEA1BG158931 | 3GTP2UEA1BG145967 | 3GTP2UEA1BG167421; 3GTP2UEA1BG106537; 3GTP2UEA1BG136282 | 3GTP2UEA1BG186969 | 3GTP2UEA1BG184042 | 3GTP2UEA1BG133236; 3GTP2UEA1BG173610

3GTP2UEA1BG152451 | 3GTP2UEA1BG186177; 3GTP2UEA1BG114069 | 3GTP2UEA1BG136878 | 3GTP2UEA1BG184638 | 3GTP2UEA1BG122656; 3GTP2UEA1BG181979 | 3GTP2UEA1BG154281 | 3GTP2UEA1BG122866; 3GTP2UEA1BG192495; 3GTP2UEA1BG168973 | 3GTP2UEA1BG176183 | 3GTP2UEA1BG113004 | 3GTP2UEA1BG192979 | 3GTP2UEA1BG166155 | 3GTP2UEA1BG126769; 3GTP2UEA1BG163885 | 3GTP2UEA1BG130563 | 3GTP2UEA1BG139540; 3GTP2UEA1BG174711 | 3GTP2UEA1BG131714; 3GTP2UEA1BG107462 | 3GTP2UEA1BG139330 | 3GTP2UEA1BG166043 | 3GTP2UEA1BG151025 | 3GTP2UEA1BG150876 |

3GTP2UEA1BG196479

; 3GTP2UEA1BG134838 | 3GTP2UEA1BG147718 | 3GTP2UEA1BG170075 | 3GTP2UEA1BG182520; 3GTP2UEA1BG188673 | 3GTP2UEA1BG189323 | 3GTP2UEA1BG182923 | 3GTP2UEA1BG154149 | 3GTP2UEA1BG144348 | 3GTP2UEA1BG149680 | 3GTP2UEA1BG182209; 3GTP2UEA1BG144334 | 3GTP2UEA1BG194473 | 3GTP2UEA1BG153731 | 3GTP2UEA1BG175485 | 3GTP2UEA1BG100270 | 3GTP2UEA1BG136122; 3GTP2UEA1BG110653 | 3GTP2UEA1BG138761 | 3GTP2UEA1BG137156

3GTP2UEA1BG148416

3GTP2UEA1BG148870 | 3GTP2UEA1BG189452 | 3GTP2UEA1BG183506 | 3GTP2UEA1BG122124; 3GTP2UEA1BG176510; 3GTP2UEA1BG196837; 3GTP2UEA1BG192125

3GTP2UEA1BG130319 | 3GTP2UEA1BG113987 | 3GTP2UEA1BG137884; 3GTP2UEA1BG120860; 3GTP2UEA1BG138436

3GTP2UEA1BG113083 | 3GTP2UEA1BG194148 | 3GTP2UEA1BG124410; 3GTP2UEA1BG107848 | 3GTP2UEA1BG161585; 3GTP2UEA1BG116873 | 3GTP2UEA1BG100043; 3GTP2UEA1BG146763 | 3GTP2UEA1BG194358 | 3GTP2UEA1BG159805 | 3GTP2UEA1BG199043; 3GTP2UEA1BG177639 | 3GTP2UEA1BG109759; 3GTP2UEA1BG111558; 3GTP2UEA1BG149288; 3GTP2UEA1BG112323 | 3GTP2UEA1BG184736

3GTP2UEA1BG104917 | 3GTP2UEA1BG140557 | 3GTP2UEA1BG160274

3GTP2UEA1BG140333; 3GTP2UEA1BG180296; 3GTP2UEA1BG115528 | 3GTP2UEA1BG171033; 3GTP2UEA1BG184252; 3GTP2UEA1BG119076 | 3GTP2UEA1BG109521; 3GTP2UEA1BG175759 | 3GTP2UEA1BG161134 | 3GTP2UEA1BG148447

3GTP2UEA1BG166950 | 3GTP2UEA1BG105288 | 3GTP2UEA1BG186972 | 3GTP2UEA1BG196840; 3GTP2UEA1BG107851; 3GTP2UEA1BG194263 | 3GTP2UEA1BG181593; 3GTP2UEA1BG126268

3GTP2UEA1BG144060; 3GTP2UEA1BG113956 |

3GTP2UEA1BG114539

| 3GTP2UEA1BG152871 | 3GTP2UEA1BG160873 | 3GTP2UEA1BG160355 | 3GTP2UEA1BG199057 |

3GTP2UEA1BG144673

| 3GTP2UEA1BG154152; 3GTP2UEA1BG113374; 3GTP2UEA1BG115044; 3GTP2UEA1BG109941; 3GTP2UEA1BG197003 | 3GTP2UEA1BG168200 | 3GTP2UEA1BG160534 | 3GTP2UEA1BG147167; 3GTP2UEA1BG191878 | 3GTP2UEA1BG157438 | 3GTP2UEA1BG144835 | 3GTP2UEA1BG180850; 3GTP2UEA1BG173493; 3GTP2UEA1BG160470 | 3GTP2UEA1BG195204 | 3GTP2UEA1BG106585 | 3GTP2UEA1BG183991 | 3GTP2UEA1BG136931 | 3GTP2UEA1BG191699 | 3GTP2UEA1BG132345; 3GTP2UEA1BG198507 | 3GTP2UEA1BG105050 | 3GTP2UEA1BG176488 | 3GTP2UEA1BG102147 | 3GTP2UEA1BG170982 | 3GTP2UEA1BG153843 | 3GTP2UEA1BG184641 | 3GTP2UEA1BG189970; 3GTP2UEA1BG125976 | 3GTP2UEA1BG108515 | 3GTP2UEA1BG129865 | 3GTP2UEA1BG112404 | 3GTP2UEA1BG101886 | 3GTP2UEA1BG190472; 3GTP2UEA1BG143989; 3GTP2UEA1BG115187; 3GTP2UEA1BG157732; 3GTP2UEA1BG129185; 3GTP2UEA1BG102360; 3GTP2UEA1BG141952 | 3GTP2UEA1BG127100 | 3GTP2UEA1BG125203 | 3GTP2UEA1BG163921; 3GTP2UEA1BG105257; 3GTP2UEA1BG122561; 3GTP2UEA1BG131048 | 3GTP2UEA1BG118123

3GTP2UEA1BG116016 | 3GTP2UEA1BG135746 | 3GTP2UEA1BG160064 | 3GTP2UEA1BG198023

3GTP2UEA1BG150490

3GTP2UEA1BG169833; 3GTP2UEA1BG145807 | 3GTP2UEA1BG132958 | 3GTP2UEA1BG138310 | 3GTP2UEA1BG159075 | 3GTP2UEA1BG111852; 3GTP2UEA1BG112175; 3GTP2UEA1BG113682 | 3GTP2UEA1BG163630; 3GTP2UEA1BG143622 | 3GTP2UEA1BG119546 | 3GTP2UEA1BG137982 | 3GTP2UEA1BG111561 | 3GTP2UEA1BG177687 | 3GTP2UEA1BG194568 | 3GTP2UEA1BG195767; 3GTP2UEA1BG102116 | 3GTP2UEA1BG128411 | 3GTP2UEA1BG147606 | 3GTP2UEA1BG194814 | 3GTP2UEA1BG189497 | 3GTP2UEA1BG114850 | 3GTP2UEA1BG160081 | 3GTP2UEA1BG181464; 3GTP2UEA1BG146780; 3GTP2UEA1BG134905 | 3GTP2UEA1BG166060; 3GTP2UEA1BG152112 | 3GTP2UEA1BG107624; 3GTP2UEA1BG196577 | 3GTP2UEA1BG117697 | 3GTP2UEA1BG140283 | 3GTP2UEA1BG103413 | 3GTP2UEA1BG154085 | 3GTP2UEA1BG155737; 3GTP2UEA1BG162221 | 3GTP2UEA1BG105243; 3GTP2UEA1BG168343 | 3GTP2UEA1BG145743; 3GTP2UEA1BG120163 | 3GTP2UEA1BG132278 | 3GTP2UEA1BG104688 | 3GTP2UEA1BG153695; 3GTP2UEA1BG127744; 3GTP2UEA1BG112919 | 3GTP2UEA1BG194893 | 3GTP2UEA1BG153194 | 3GTP2UEA1BG172974; 3GTP2UEA1BG125931; 3GTP2UEA1BG178080 | 3GTP2UEA1BG156872; 3GTP2UEA1BG147816 | 3GTP2UEA1BG119675 | 3GTP2UEA1BG196823 | 3GTP2UEA1BG111365 | 3GTP2UEA1BG165426; 3GTP2UEA1BG195090 | 3GTP2UEA1BG174787 | 3GTP2UEA1BG153454 | 3GTP2UEA1BG119014 | 3GTP2UEA1BG123032

3GTP2UEA1BG185384 | 3GTP2UEA1BG114072 | 3GTP2UEA1BG126190 | 3GTP2UEA1BG172683 | 3GTP2UEA1BG153020; 3GTP2UEA1BG135116 | 3GTP2UEA1BG136928 | 3GTP2UEA1BG139621 | 3GTP2UEA1BG175440 | 3GTP2UEA1BG146892; 3GTP2UEA1BG104609 | 3GTP2UEA1BG143717 | 3GTP2UEA1BG159609 | 3GTP2UEA1BG182775 | 3GTP2UEA1BG133141 | 3GTP2UEA1BG110264 | 3GTP2UEA1BG106540 | 3GTP2UEA1BG191623 | 3GTP2UEA1BG199382 | 3GTP2UEA1BG160906 | 3GTP2UEA1BG179925; 3GTP2UEA1BG187104 | 3GTP2UEA1BG195610; 3GTP2UEA1BG154751; 3GTP2UEA1BG190634; 3GTP2UEA1BG173557 | 3GTP2UEA1BG108529 | 3GTP2UEA1BG149825 | 3GTP2UEA1BG198927; 3GTP2UEA1BG198586; 3GTP2UEA1BG149078

3GTP2UEA1BG163434 | 3GTP2UEA1BG169539 | 3GTP2UEA1BG143300 | 3GTP2UEA1BG131325

3GTP2UEA1BG181884; 3GTP2UEA1BG146035; 3GTP2UEA1BG192898 | 3GTP2UEA1BG135276 | 3GTP2UEA1BG149968; 3GTP2UEA1BG192223

3GTP2UEA1BG116484; 3GTP2UEA1BG110670 | 3GTP2UEA1BG131051; 3GTP2UEA1BG133947; 3GTP2UEA1BG170688 | 3GTP2UEA1BG171906 | 3GTP2UEA1BG186020; 3GTP2UEA1BG116985 | 3GTP2UEA1BG145810 | 3GTP2UEA1BG103878; 3GTP2UEA1BG168696; 3GTP2UEA1BG163059

3GTP2UEA1BG118719 | 3GTP2UEA1BG178385 | 3GTP2UEA1BG145452; 3GTP2UEA1BG120468; 3GTP2UEA1BG103573 | 3GTP2UEA1BG180122; 3GTP2UEA1BG142860 | 3GTP2UEA1BG149761 | 3GTP2UEA1BG105825 | 3GTP2UEA1BG101158 | 3GTP2UEA1BG141448 | 3GTP2UEA1BG149873 | 3GTP2UEA1BG172618 | 3GTP2UEA1BG136086; 3GTP2UEA1BG181898; 3GTP2UEA1BG136699; 3GTP2UEA1BG118932 | 3GTP2UEA1BG139568 | 3GTP2UEA1BG193145; 3GTP2UEA1BG174515; 3GTP2UEA1BG126349; 3GTP2UEA1BG151333 | 3GTP2UEA1BG141109 | 3GTP2UEA1BG120017; 3GTP2UEA1BG139327 | 3GTP2UEA1BG186406 | 3GTP2UEA1BG156807; 3GTP2UEA1BG153048

3GTP2UEA1BG179438

3GTP2UEA1BG136508; 3GTP2UEA1BG100902 | 3GTP2UEA1BG167628 | 3GTP2UEA1BG116338

3GTP2UEA1BG144964 | 3GTP2UEA1BG130336 | 3GTP2UEA1BG106392 | 3GTP2UEA1BG197020

3GTP2UEA1BG167046 | 3GTP2UEA1BG168097 | 3GTP2UEA1BG108594 | 3GTP2UEA1BG168357 | 3GTP2UEA1BG171551; 3GTP2UEA1BG180735 | 3GTP2UEA1BG177818 | 3GTP2UEA1BG159027 | 3GTP2UEA1BG174160 | 3GTP2UEA1BG109468 | 3GTP2UEA1BG136721 | 3GTP2UEA1BG113326 | 3GTP2UEA1BG128862; 3GTP2UEA1BG147024 | 3GTP2UEA1BG106375 | 3GTP2UEA1BG154104; 3GTP2UEA1BG171775 | 3GTP2UEA1BG170772; 3GTP2UEA1BG185949 | 3GTP2UEA1BG166558; 3GTP2UEA1BG153390 | 3GTP2UEA1BG151705 | 3GTP2UEA1BG139862 | 3GTP2UEA1BG120311 |

3GTP2UEA1BG154474

; 3GTP2UEA1BG173235 | 3GTP2UEA1BG109986; 3GTP2UEA1BG150344 | 3GTP2UEA1BG185773 | 3GTP2UEA1BG154233 | 3GTP2UEA1BG139456 | 3GTP2UEA1BG129946; 3GTP2UEA1BG162350; 3GTP2UEA1BG107459 | 3GTP2UEA1BG174546

3GTP2UEA1BG141353; 3GTP2UEA1BG189595; 3GTP2UEA1BG148769 | 3GTP2UEA1BG168598 | 3GTP2UEA1BG187779; 3GTP2UEA1BG164664; 3GTP2UEA1BG175650 | 3GTP2UEA1BG106991 | 3GTP2UEA1BG156435 | 3GTP2UEA1BG174031; 3GTP2UEA1BG153146; 3GTP2UEA1BG125251

3GTP2UEA1BG148481 | 3GTP2UEA1BG167449 | 3GTP2UEA1BG141756 | 3GTP2UEA1BG166284 |

3GTP2UEA1BG1096813GTP2UEA1BG189760 | 3GTP2UEA1BG119143 | 3GTP2UEA1BG110409; 3GTP2UEA1BG111740 | 3GTP2UEA1BG132765 | 3GTP2UEA1BG112077 | 3GTP2UEA1BG169315; 3GTP2UEA1BG111625; 3GTP2UEA1BG148528; 3GTP2UEA1BG156273 |

3GTP2UEA1BG1784833GTP2UEA1BG180184 | 3GTP2UEA1BG115643 | 3GTP2UEA1BG111916 | 3GTP2UEA1BG164678 | 3GTP2UEA1BG149601 | 3GTP2UEA1BG115089 | 3GTP2UEA1BG144351 | 3GTP2UEA1BG142499 | 3GTP2UEA1BG117036; 3GTP2UEA1BG148545 | 3GTP2UEA1BG107249; 3GTP2UEA1BG164616; 3GTP2UEA1BG161523 | 3GTP2UEA1BG198572 | 3GTP2UEA1BG182985 | 3GTP2UEA1BG131213

3GTP2UEA1BG189838 | 3GTP2UEA1BG167547; 3GTP2UEA1BG154491 | 3GTP2UEA1BG192318 | 3GTP2UEA1BG131602 | 3GTP2UEA1BG140106 | 3GTP2UEA1BG152143

3GTP2UEA1BG158587 | 3GTP2UEA1BG190911 | 3GTP2UEA1BG117201; 3GTP2UEA1BG164857 | 3GTP2UEA1BG142678 | 3GTP2UEA1BG176586 | 3GTP2UEA1BG158783; 3GTP2UEA1BG110944 | 3GTP2UEA1BG107381 | 3GTP2UEA1BG187054; 3GTP2UEA1BG176894 | 3GTP2UEA1BG117067; 3GTP2UEA1BG107199; 3GTP2UEA1BG171503 | 3GTP2UEA1BG165295

3GTP2UEA1BG177009; 3GTP2UEA1BG167967; 3GTP2UEA1BG166849 | 3GTP2UEA1BG159108 | 3GTP2UEA1BG108238; 3GTP2UEA1BG165104 | 3GTP2UEA1BG103041; 3GTP2UEA1BG169430; 3GTP2UEA1BG133088; 3GTP2UEA1BG170738 | 3GTP2UEA1BG120941 | 3GTP2UEA1BG112113 | 3GTP2UEA1BG100978 | 3GTP2UEA1BG174577 | 3GTP2UEA1BG184428; 3GTP2UEA1BG161957 | 3GTP2UEA1BG122267; 3GTP2UEA1BG170366 | 3GTP2UEA1BG161313; 3GTP2UEA1BG167824 | 3GTP2UEA1BG131938; 3GTP2UEA1BG189046 | 3GTP2UEA1BG151199 | 3GTP2UEA1BG114203 | 3GTP2UEA1BG144527; 3GTP2UEA1BG112645; 3GTP2UEA1BG176166 | 3GTP2UEA1BG121359; 3GTP2UEA1BG125850 | 3GTP2UEA1BG126612; 3GTP2UEA1BG165278

3GTP2UEA1BG172733; 3GTP2UEA1BG117456 | 3GTP2UEA1BG127047 | 3GTP2UEA1BG134970

3GTP2UEA1BG123712 | 3GTP2UEA1BG185241; 3GTP2UEA1BG188656; 3GTP2UEA1BG193369; 3GTP2UEA1BG121121; 3GTP2UEA1BG181013; 3GTP2UEA1BG173820 | 3GTP2UEA1BG195784

3GTP2UEA1BG120079 | 3GTP2UEA1BG197440 | 3GTP2UEA1BG140722 | 3GTP2UEA1BG171243 | 3GTP2UEA1BG106411

3GTP2UEA1BG198717; 3GTP2UEA1BG111110 | 3GTP2UEA1BG191945 | 3GTP2UEA1BG117862; 3GTP2UEA1BG136492 | 3GTP2UEA1BG156404 | 3GTP2UEA1BG160615 | 3GTP2UEA1BG123323; 3GTP2UEA1BG141336; 3GTP2UEA1BG161893 | 3GTP2UEA1BG174420; 3GTP2UEA1BG128327; 3GTP2UEA1BG109194 | 3GTP2UEA1BG128148 | 3GTP2UEA1BG188902 | 3GTP2UEA1BG148433; 3GTP2UEA1BG180475; 3GTP2UEA1BG153566 | 3GTP2UEA1BG162087 | 3GTP2UEA1BG122608; 3GTP2UEA1BG199379 | 3GTP2UEA1BG196983 | 3GTP2UEA1BG199818 | 3GTP2UEA1BG100317 | 3GTP2UEA1BG135715 | 3GTP2UEA1BG106909 | 3GTP2UEA1BG122611

3GTP2UEA1BG194019; 3GTP2UEA1BG140221 | 3GTP2UEA1BG141241; 3GTP2UEA1BG142132 | 3GTP2UEA1BG159464; 3GTP2UEA1BG196028; 3GTP2UEA1BG183280 | 3GTP2UEA1BG102407; 3GTP2UEA1BG185787 | 3GTP2UEA1BG152384 | 3GTP2UEA1BG143748; 3GTP2UEA1BG102536 | 3GTP2UEA1BG113116 | 3GTP2UEA1BG117554; 3GTP2UEA1BG147637; 3GTP2UEA1BG111219 | 3GTP2UEA1BG115562 | 3GTP2UEA1BG145029; 3GTP2UEA1BG188494 | 3GTP2UEA1BG142857 | 3GTP2UEA1BG170898; 3GTP2UEA1BG171548 | 3GTP2UEA1BG132569 | 3GTP2UEA1BG149484; 3GTP2UEA1BG166172 | 3GTP2UEA1BG188530; 3GTP2UEA1BG121412 | 3GTP2UEA1BG132684 | 3GTP2UEA1BG133477 | 3GTP2UEA1BG121636; 3GTP2UEA1BG136430 | 3GTP2UEA1BG115240; 3GTP2UEA1BG102634; 3GTP2UEA1BG111981; 3GTP2UEA1BG169783; 3GTP2UEA1BG135469 | 3GTP2UEA1BG187832 | 3GTP2UEA1BG137819; 3GTP2UEA1BG113665 | 3GTP2UEA1BG110815 | 3GTP2UEA1BG139523 | 3GTP2UEA1BG126366; 3GTP2UEA1BG109910 | 3GTP2UEA1BG162641 | 3GTP2UEA1BG102018; 3GTP2UEA1BG169993 | 3GTP2UEA1BG157083 | 3GTP2UEA1BG127906 | 3GTP2UEA1BG129641 | 3GTP2UEA1BG188463 | 3GTP2UEA1BG110362

3GTP2UEA1BG121300; 3GTP2UEA1BG158489 | 3GTP2UEA1BG172778 | 3GTP2UEA1BG163529 | 3GTP2UEA1BG177446 | 3GTP2UEA1BG114198; 3GTP2UEA1BG155236 | 3GTP2UEA1BG151719 | 3GTP2UEA1BG118381; 3GTP2UEA1BG119126; 3GTP2UEA1BG166866 | 3GTP2UEA1BG108112

3GTP2UEA1BG122480 | 3GTP2UEA1BG151302; 3GTP2UEA1BG124729; 3GTP2UEA1BG187958; 3GTP2UEA1BG173073; 3GTP2UEA1BG160209 | 3GTP2UEA1BG142793

3GTP2UEA1BG187751 | 3GTP2UEA1BG187068 | 3GTP2UEA1BG170836 | 3GTP2UEA1BG107333 | 3GTP2UEA1BG176765; 3GTP2UEA1BG129610 | 3GTP2UEA1BG128490 | 3GTP2UEA1BG162610 | 3GTP2UEA1BG117649; 3GTP2UEA1BG179830

3GTP2UEA1BG113343 | 3GTP2UEA1BG125573 | 3GTP2UEA1BG175700

3GTP2UEA1BG139859; 3GTP2UEA1BG126321 | 3GTP2UEA1BG158170 | 3GTP2UEA1BG142275; 3GTP2UEA1BG151574 | 3GTP2UEA1BG136332 | 3GTP2UEA1BG127307 | 3GTP2UEA1BG110331 | 3GTP2UEA1BG186681 | 3GTP2UEA1BG128991; 3GTP2UEA1BG139134; 3GTP2UEA1BG193758 | 3GTP2UEA1BG146181 | 3GTP2UEA1BG126609 | 3GTP2UEA1BG134936; 3GTP2UEA1BG184588; 3GTP2UEA1BG116145 | 3GTP2UEA1BG164132 | 3GTP2UEA1BG191234; 3GTP2UEA1BG128795 | 3GTP2UEA1BG150831 | 3GTP2UEA1BG158167 | 3GTP2UEA1BG152739 | 3GTP2UEA1BG112032 | 3GTP2UEA1BG165443 | 3GTP2UEA1BG155110 | 3GTP2UEA1BG148075; 3GTP2UEA1BG179794 | 3GTP2UEA1BG129378 | 3GTP2UEA1BG155303; 3GTP2UEA1BG120258

3GTP2UEA1BG153650

3GTP2UEA1BG130708 | 3GTP2UEA1BG148352; 3GTP2UEA1BG115108

3GTP2UEA1BG141482 | 3GTP2UEA1BG194327; 3GTP2UEA1BG162896; 3GTP2UEA1BG127209 | 3GTP2UEA1BG194828 | 3GTP2UEA1BG178824 | 3GTP2UEA1BG112631 | 3GTP2UEA1BG121622; 3GTP2UEA1BG159576 | 3GTP2UEA1BG110524; 3GTP2UEA1BG116632; 3GTP2UEA1BG111026; 3GTP2UEA1BG143538 | 3GTP2UEA1BG193937; 3GTP2UEA1BG174580; 3GTP2UEA1BG168777 | 3GTP2UEA1BG163188 | 3GTP2UEA1BG114542; 3GTP2UEA1BG153941 | 3GTP2UEA1BG120096; 3GTP2UEA1BG104805; 3GTP2UEA1BG178676 | 3GTP2UEA1BG149100

3GTP2UEA1BG151560 | 3GTP2UEA1BG131972 | 3GTP2UEA1BG124777

3GTP2UEA1BG128165 | 3GTP2UEA1BG138792 | 3GTP2UEA1BG145595 | 3GTP2UEA1BG108479 | 3GTP2UEA1BG116890 | 3GTP2UEA1BG114413 | 3GTP2UEA1BG144155; 3GTP2UEA1BG115660 | 3GTP2UEA1BG114668 | 3GTP2UEA1BG130787 | 3GTP2UEA1BG153518; 3GTP2UEA1BG162509; 3GTP2UEA1BG181545 | 3GTP2UEA1BG131065; 3GTP2UEA1BG177933 | 3GTP2UEA1BG196966 | 3GTP2UEA1BG152661; 3GTP2UEA1BG157956 | 3GTP2UEA1BG194604; 3GTP2UEA1BG100382 | 3GTP2UEA1BG134807; 3GTP2UEA1BG179004 |

3GTP2UEA1BG109812

| 3GTP2UEA1BG128201 | 3GTP2UEA1BG197843 | 3GTP2UEA1BG109650 | 3GTP2UEA1BG150604 | 3GTP2UEA1BG124505 | 3GTP2UEA1BG123564 | 3GTP2UEA1BG187734 | 3GTP2UEA1BG135813; 3GTP2UEA1BG181335 | 3GTP2UEA1BG122043 | 3GTP2UEA1BG158993; 3GTP2UEA1BG195932; 3GTP2UEA1BG101256; 3GTP2UEA1BG169203; 3GTP2UEA1BG172103 | 3GTP2UEA1BG118767; 3GTP2UEA1BG171632; 3GTP2UEA1BG193663; 3GTP2UEA1BG122592; 3GTP2UEA1BG135522 | 3GTP2UEA1BG112158 | 3GTP2UEA1BG183795; 3GTP2UEA1BG112046 | 3GTP2UEA1BG108448 | 3GTP2UEA1BG168102 | 3GTP2UEA1BG133396 | 3GTP2UEA1BG197793 | 3GTP2UEA1BG175423; 3GTP2UEA1BG190164 | 3GTP2UEA1BG148500 | 3GTP2UEA1BG100169; 3GTP2UEA1BG199995; 3GTP2UEA1BG103055 | 3GTP2UEA1BG143054; 3GTP2UEA1BG100754; 3GTP2UEA1BG159755 | 3GTP2UEA1BG162963 | 3GTP2UEA1BG128022; 3GTP2UEA1BG194294; 3GTP2UEA1BG156001 | 3GTP2UEA1BG120907 | 3GTP2UEA1BG169945; 3GTP2UEA1BG192268 | 3GTP2UEA1BG173039 | 3GTP2UEA1BG199544 | 3GTP2UEA1BG182212; 3GTP2UEA1BG153289; 3GTP2UEA1BG163594 | 3GTP2UEA1BG113861 | 3GTP2UEA1BG144558 | 3GTP2UEA1BG123614; 3GTP2UEA1BG173686 | 3GTP2UEA1BG139750; 3GTP2UEA1BG135780 | 3GTP2UEA1BG143409 | 3GTP2UEA1BG105176; 3GTP2UEA1BG165006 | 3GTP2UEA1BG130871 | 3GTP2UEA1BG190150 | 3GTP2UEA1BG181478 | 3GTP2UEA1BG165734 | 3GTP2UEA1BG173025 | 3GTP2UEA1BG133933 | 3GTP2UEA1BG114492 | 3GTP2UEA1BG139506 | 3GTP2UEA1BG129963 | 3GTP2UEA1BG141479 | 3GTP2UEA1BG181769; 3GTP2UEA1BG107185 | 3GTP2UEA1BG173607 | 3GTP2UEA1BG148853 | 3GTP2UEA1BG138713; 3GTP2UEA1BG197633; 3GTP2UEA1BG190147 | 3GTP2UEA1BG143670; 3GTP2UEA1BG165474 | 3GTP2UEA1BG177642 | 3GTP2UEA1BG161635; 3GTP2UEA1BG198118 | 3GTP2UEA1BG110183 | 3GTP2UEA1BG104870; 3GTP2UEA1BG197664; 3GTP2UEA1BG117683 | 3GTP2UEA1BG134788 | 3GTP2UEA1BG194067; 3GTP2UEA1BG168133 | 3GTP2UEA1BG114962 | 3GTP2UEA1BG155222 | 3GTP2UEA1BG142714 | 3GTP2UEA1BG133575 | 3GTP2UEA1BG153017 | 3GTP2UEA1BG176636; 3GTP2UEA1BG132247 | 3GTP2UEA1BG104030 | 3GTP2UEA1BG163126 | 3GTP2UEA1BG184106 | 3GTP2UEA1BG198782 | 3GTP2UEA1BG179990; 3GTP2UEA1BG113567

3GTP2UEA1BG126058 | 3GTP2UEA1BG173459 | 3GTP2UEA1BG159867 | 3GTP2UEA1BG152790 | 3GTP2UEA1BG198989 | 3GTP2UEA1BG169265; 3GTP2UEA1BG199088; 3GTP2UEA1BG157410; 3GTP2UEA1BG120924 | 3GTP2UEA1BG182873; 3GTP2UEA1BG122950

3GTP2UEA1BG150327 | 3GTP2UEA1BG127792 | 3GTP2UEA1BG136623 | 3GTP2UEA1BG166236; 3GTP2UEA1BG119935 | 3GTP2UEA1BG184445 | 3GTP2UEA1BG165099; 3GTP2UEA1BG139232 | 3GTP2UEA1BG159125 | 3GTP2UEA1BG111382

3GTP2UEA1BG101368 | 3GTP2UEA1BG185742 | 3GTP2UEA1BG100852 | 3GTP2UEA1BG155396 | 3GTP2UEA1BG139019 | 3GTP2UEA1BG159819 | 3GTP2UEA1BG121443; 3GTP2UEA1BG179214 | 3GTP2UEA1BG126979 | 3GTP2UEA1BG142602 | 3GTP2UEA1BG168567 | 3GTP2UEA1BG177172; 3GTP2UEA1BG140090; 3GTP2UEA1BG159710; 3GTP2UEA1BG135651 | 3GTP2UEA1BG169296; 3GTP2UEA1BG131258 | 3GTP2UEA1BG176474 | 3GTP2UEA1BG128621 | 3GTP2UEA1BG173414 | 3GTP2UEA1BG144477 | 3GTP2UEA1BG145502 | 3GTP2UEA1BG170707; 3GTP2UEA1BG173817 | 3GTP2UEA1BG135536; 3GTP2UEA1BG175034 | 3GTP2UEA1BG109177; 3GTP2UEA1BG116405 |

3GTP2UEA1BG138100

| 3GTP2UEA1BG199687; 3GTP2UEA1BG162946; 3GTP2UEA1BG103976; 3GTP2UEA1BG110359 | 3GTP2UEA1BG161067

3GTP2UEA1BG163014 | 3GTP2UEA1BG142387 | 3GTP2UEA1BG150408 | 3GTP2UEA1BG137108; 3GTP2UEA1BG123872; 3GTP2UEA1BG119448 | 3GTP2UEA1BG102570 | 3GTP2UEA1BG113441 | 3GTP2UEA1BG130272 | 3GTP2UEA1BG184087; 3GTP2UEA1BG163191; 3GTP2UEA1BG168522 | 3GTP2UEA1BG180539 | 3GTP2UEA1BG193503 | 3GTP2UEA1BG148674 | 3GTP2UEA1BG164874; 3GTP2UEA1BG170495 | 3GTP2UEA1BG119210 | 3GTP2UEA1BG110068 | 3GTP2UEA1BG172165 | 3GTP2UEA1BG170142; 3GTP2UEA1BG119241 | 3GTP2UEA1BG197356; 3GTP2UEA1BG156760 | 3GTP2UEA1BG105842 | 3GTP2UEA1BG134337; 3GTP2UEA1BG172537

3GTP2UEA1BG183411; 3GTP2UEA1BG128294 | 3GTP2UEA1BG189080 | 3GTP2UEA1BG148318; 3GTP2UEA1BG170478 | 3GTP2UEA1BG118641 | 3GTP2UEA1BG131146 | 3GTP2UEA1BG134757; 3GTP2UEA1BG110510 | 3GTP2UEA1BG147878; 3GTP2UEA1BG147170; 3GTP2UEA1BG127050; 3GTP2UEA1BG180976; 3GTP2UEA1BG116727; 3GTP2UEA1BG148271 | 3GTP2UEA1BG180069; 3GTP2UEA1BG114489 | 3GTP2UEA1BG129199; 3GTP2UEA1BG129624; 3GTP2UEA1BG131695

3GTP2UEA1BG157925 | 3GTP2UEA1BG188351 |

3GTP2UEA1BG149663

; 3GTP2UEA1BG126853; 3GTP2UEA1BG174708; 3GTP2UEA1BG113472;

3GTP2UEA1BG125217

| 3GTP2UEA1BG156418 | 3GTP2UEA1BG135679; 3GTP2UEA1BG106084 | 3GTP2UEA1BG181190; 3GTP2UEA1BG139599; 3GTP2UEA1BG178516 | 3GTP2UEA1BG107882 | 3GTP2UEA1BG195350 | 3GTP2UEA1BG121166; 3GTP2UEA1BG187524 | 3GTP2UEA1BG142261; 3GTP2UEA1BG146603 | 3GTP2UEA1BG180055 | 3GTP2UEA1BG198393 | 3GTP2UEA1BG130630 | 3GTP2UEA1BG161487

3GTP2UEA1BG118638; 3GTP2UEA1BG102262; 3GTP2UEA1BG119207 | 3GTP2UEA1BG177334 | 3GTP2UEA1BG141868 | 3GTP2UEA1BG130305 | 3GTP2UEA1BG126867; 3GTP2UEA1BG181626 | 3GTP2UEA1BG131275 | 3GTP2UEA1BG199365 | 3GTP2UEA1BG136394 | 3GTP2UEA1BG101659

3GTP2UEA1BG120891 | 3GTP2UEA1BG188267 | 3GTP2UEA1BG198104

3GTP2UEA1BG172179; 3GTP2UEA1BG155351 | 3GTP2UEA1BG173512; 3GTP2UEA1BG125301; 3GTP2UEA1BG181805; 3GTP2UEA1BG197714; 3GTP2UEA1BG159058; 3GTP2UEA1BG134239 | 3GTP2UEA1BG171923 | 3GTP2UEA1BG124942 | 3GTP2UEA1BG123869; 3GTP2UEA1BG116081; 3GTP2UEA1BG104710 | 3GTP2UEA1BG195512; 3GTP2UEA1BG173283 | 3GTP2UEA1BG192948; 3GTP2UEA1BG137657 | 3GTP2UEA1BG119658 | 3GTP2UEA1BG167323 | 3GTP2UEA1BG113617; 3GTP2UEA1BG199141; 3GTP2UEA1BG160677; 3GTP2UEA1BG194974; 3GTP2UEA1BG104819 |

3GTP2UEA1BG183814

| 3GTP2UEA1BG160971 | 3GTP2UEA1BG159044; 3GTP2UEA1BG141904 | 3GTP2UEA1BG185658 | 3GTP2UEA1BG141112; 3GTP2UEA1BG144902 | 3GTP2UEA1BG157858; 3GTP2UEA1BG133091; 3GTP2UEA1BG171890;

3GTP2UEA1BG125749

; 3GTP2UEA1BG195445; 3GTP2UEA1BG136024; 3GTP2UEA1BG199737 | 3GTP2UEA1BG197132 | 3GTP2UEA1BG184901 | 3GTP2UEA1BG120342; 3GTP2UEA1BG124083 | 3GTP2UEA1BG170304 | 3GTP2UEA1BG190553; 3GTP2UEA1BG121877; 3GTP2UEA1BG194022; 3GTP2UEA1BG191797 | 3GTP2UEA1BG124195; 3GTP2UEA1BG119031

3GTP2UEA1BG149582 | 3GTP2UEA1BG193520 | 3GTP2UEA1BG193792; 3GTP2UEA1BG179245

3GTP2UEA1BG119529; 3GTP2UEA1BG105372; 3GTP2UEA1BG147735; 3GTP2UEA1BG125864 | 3GTP2UEA1BG118042; 3GTP2UEA1BG191637; 3GTP2UEA1BG171324

3GTP2UEA1BG108076 | 3GTP2UEA1BG169590 | 3GTP2UEA1BG132295; 3GTP2UEA1BG145161; 3GTP2UEA1BG147640 | 3GTP2UEA1BG151400 | 3GTP2UEA1BG196871 | 3GTP2UEA1BG118283 | 3GTP2UEA1BG168925

3GTP2UEA1BG146360 | 3GTP2UEA1BG130532

3GTP2UEA1BG134628; 3GTP2UEA1BG102231 | 3GTP2UEA1BG138517 | 3GTP2UEA1BG171565 | 3GTP2UEA1BG177432; 3GTP2UEA1BG179939 | 3GTP2UEA1BG140493 | 3GTP2UEA1BG153485; 3GTP2UEA1BG123256 | 3GTP2UEA1BG183215 | 3GTP2UEA1BG111351 | 3GTP2UEA1BG176863

3GTP2UEA1BG141319; 3GTP2UEA1BG153860 | 3GTP2UEA1BG186602; 3GTP2UEA1BG160890 | 3GTP2UEA1BG186549 | 3GTP2UEA1BG189743 | 3GTP2UEA1BG135827 | 3GTP2UEA1BG165863 | 3GTP2UEA1BG168780; 3GTP2UEA1BG174403; 3GTP2UEA1BG178645 | 3GTP2UEA1BG107610 | 3GTP2UEA1BG172361; 3GTP2UEA1BG137562 |

3GTP2UEA1BG151607

| 3GTP2UEA1BG191587; 3GTP2UEA1BG139702; 3GTP2UEA1BG186499 | 3GTP2UEA1BG152417 | 3GTP2UEA1BG118980 | 3GTP2UEA1BG104562 | 3GTP2UEA1BG148920 | 3GTP2UEA1BG135598 | 3GTP2UEA1BG176720

3GTP2UEA1BG126903 | 3GTP2UEA1BG164325 | 3GTP2UEA1BG187913; 3GTP2UEA1BG132961; 3GTP2UEA1BG182288; 3GTP2UEA1BG188432; 3GTP2UEA1BG103220 | 3GTP2UEA1BG167502 | 3GTP2UEA1BG193114

3GTP2UEA1BG137691

3GTP2UEA1BG115318 | 3GTP2UEA1BG168021 | 3GTP2UEA1BG173087; 3GTP2UEA1BG192285 | 3GTP2UEA1BG146374; 3GTP2UEA1BG115514

3GTP2UEA1BG173008 | 3GTP2UEA1BG103606 | 3GTP2UEA1BG116453 | 3GTP2UEA1BG142079 | 3GTP2UEA1BG160940 | 3GTP2UEA1BG192982 | 3GTP2UEA1BG156340 | 3GTP2UEA1BG120857 | 3GTP2UEA1BG177205; 3GTP2UEA1BG191153; 3GTP2UEA1BG168794; 3GTP2UEA1BG100205 | 3GTP2UEA1BG122155 | 3GTP2UEA1BG115867; 3GTP2UEA1BG173736 | 3GTP2UEA1BG176717; 3GTP2UEA1BG140669 | 3GTP2UEA1BG124732 | 3GTP2UEA1BG129901 | 3GTP2UEA1BG149906 | 3GTP2UEA1BG151462

3GTP2UEA1BG174305 | 3GTP2UEA1BG183778 | 3GTP2UEA1BG127341; 3GTP2UEA1BG151011 | 3GTP2UEA1BG113410; 3GTP2UEA1BG184431 | 3GTP2UEA1BG171078 | 3GTP2UEA1BG158542 | 3GTP2UEA1BG143006 | 3GTP2UEA1BG160033 | 3GTP2UEA1BG190455; 3GTP2UEA1BG105775 | 3GTP2UEA1BG188916; 3GTP2UEA1BG195378 | 3GTP2UEA1BG165684 | 3GTP2UEA1BG188138

3GTP2UEA1BG153082 | 3GTP2UEA1BG137724 | 3GTP2UEA1BG197776; 3GTP2UEA1BG190889; 3GTP2UEA1BG128392 | 3GTP2UEA1BG194392 | 3GTP2UEA1BG128408 | 3GTP2UEA1BG195624 | 3GTP2UEA1BG197177 | 3GTP2UEA1BG196997 | 3GTP2UEA1BG168908 | 3GTP2UEA1BG173381 | 3GTP2UEA1BG180282 | 3GTP2UEA1BG114301; 3GTP2UEA1BG124276; 3GTP2UEA1BG179486 | 3GTP2UEA1BG122415 | 3GTP2UEA1BG194599; 3GTP2UEA1BG178970; 3GTP2UEA1BG115898 | 3GTP2UEA1BG132409 | 3GTP2UEA1BG133348 | 3GTP2UEA1BG135696; 3GTP2UEA1BG137464

3GTP2UEA1BG184560 | 3GTP2UEA1BG137576

3GTP2UEA1BG129011 | 3GTP2UEA1BG179147 | 3GTP2UEA1BG154961 | 3GTP2UEA1BG100222; 3GTP2UEA1BG165622 | 3GTP2UEA1BG179911 | 3GTP2UEA1BG162073; 3GTP2UEA1BG183621 | 3GTP2UEA1BG114055; 3GTP2UEA1BG153597; 3GTP2UEA1BG184946; 3GTP2UEA1BG103475; 3GTP2UEA1BG145709 | 3GTP2UEA1BG181030 | 3GTP2UEA1BG178452 | 3GTP2UEA1BG137805 | 3GTP2UEA1BG110104

3GTP2UEA1BG193775 | 3GTP2UEA1BG153373; 3GTP2UEA1BG178046 | 3GTP2UEA1BG117506

3GTP2UEA1BG106599 | 3GTP2UEA1BG142213 | 3GTP2UEA1BG147086 | 3GTP2UEA1BG179777; 3GTP2UEA1BG185496 | 3GTP2UEA1BG161926 | 3GTP2UEA1BG159769; 3GTP2UEA1BG178600 | 3GTP2UEA1BG198331 | 3GTP2UEA1BG144205 | 3GTP2UEA1BG128957 | 3GTP2UEA1BG154667; 3GTP2UEA1BG180878; 3GTP2UEA1BG152482 | 3GTP2UEA1BG148142; 3GTP2UEA1BG158475; 3GTP2UEA1BG117294 | 3GTP2UEA1BG122060 | 3GTP2UEA1BG110636; 3GTP2UEA1BG196529; 3GTP2UEA1BG116260 | 3GTP2UEA1BG143796 | 3GTP2UEA1BG107977

3GTP2UEA1BG114816 | 3GTP2UEA1BG154426 | 3GTP2UEA1BG198992; 3GTP2UEA1BG171081 | 3GTP2UEA1BG186180 | 3GTP2UEA1BG185840; 3GTP2UEA1BG130725 | 3GTP2UEA1BG132152 | 3GTP2UEA1BG172649; 3GTP2UEA1BG164938 | 3GTP2UEA1BG103346; 3GTP2UEA1BG143782 | 3GTP2UEA1BG148321 | 3GTP2UEA1BG190309 | 3GTP2UEA1BG115674; 3GTP2UEA1BG165653 | 3GTP2UEA1BG196255 | 3GTP2UEA1BG161828; 3GTP2UEA1BG138369 | 3GTP2UEA1BG106571; 3GTP2UEA1BG187393; 3GTP2UEA1BG177561

3GTP2UEA1BG126254 | 3GTP2UEA1BG148111; 3GTP2UEA1BG179309

3GTP2UEA1BG105839 | 3GTP2UEA1BG128778 | 3GTP2UEA1BG162106 | 3GTP2UEA1BG101452 | 3GTP2UEA1BG151476 | 3GTP2UEA1BG194439 | 3GTP2UEA1BG178497 | 3GTP2UEA1BG171114 | 3GTP2UEA1BG161344 | 3GTP2UEA1BG130191 | 3GTP2UEA1BG191380 | 3GTP2UEA1BG163272 | 3GTP2UEA1BG177379; 3GTP2UEA1BG198541 | 3GTP2UEA1BG197390

3GTP2UEA1BG161473

| 3GTP2UEA1BG130286; 3GTP2UEA1BG128280; 3GTP2UEA1BG198197 | 3GTP2UEA1BG195994 | 3GTP2UEA1BG115934 | 3GTP2UEA1BG103119 | 3GTP2UEA1BG109406; 3GTP2UEA1BG178449; 3GTP2UEA1BG103007 | 3GTP2UEA1BG183523

3GTP2UEA1BG162199 | 3GTP2UEA1BG126156 | 3GTP2UEA1BG193064 | 3GTP2UEA1BG169055 | 3GTP2UEA1BG109440 | 3GTP2UEA1BG104416; 3GTP2UEA1BG197647 | 3GTP2UEA1BG138596; 3GTP2UEA1BG180041 | 3GTP2UEA1BG108191 | 3GTP2UEA1BG124696; 3GTP2UEA1BG148254 | 3GTP2UEA1BG172702 | 3GTP2UEA1BG141045 | 3GTP2UEA1BG147301; 3GTP2UEA1BG190696 | 3GTP2UEA1BG137965; 3GTP2UEA1BG184977 | 3GTP2UEA1BG161246 | 3GTP2UEA1BG167306 | 3GTP2UEA1BG154829 | 3GTP2UEA1BG111012 | 3GTP2UEA1BG182713 | 3GTP2UEA1BG103864 | 3GTP2UEA1BG110006 | 3GTP2UEA1BG194215 | 3GTP2UEA1BG171520 | 3GTP2UEA1BG129333 | 3GTP2UEA1BG114279; 3GTP2UEA1BG139411 | 3GTP2UEA1BG122219 | 3GTP2UEA1BG142969

3GTP2UEA1BG185837 | 3GTP2UEA1BG116212; 3GTP2UEA1BG192674 | 3GTP2UEA1BG133446; 3GTP2UEA1BG119112; 3GTP2UEA1BG131633 | 3GTP2UEA1BG190973

3GTP2UEA1BG195218 | 3GTP2UEA1BG172750; 3GTP2UEA1BG146407 | 3GTP2UEA1BG165880 | 3GTP2UEA1BG152563 | 3GTP2UEA1BG189533 | 3GTP2UEA1BG176023 | 3GTP2UEA1BG179715 | 3GTP2UEA1BG175342 | 3GTP2UEA1BG154443 | 3GTP2UEA1BG181271; 3GTP2UEA1BG173915 | 3GTP2UEA1BG151249 | 3GTP2UEA1BG101029 | 3GTP2UEA1BG167435 | 3GTP2UEA1BG103766; 3GTP2UEA1BG143569 | 3GTP2UEA1BG150568 | 3GTP2UEA1BG123502 | 3GTP2UEA1BG107168 |

3GTP2UEA1BG168648

; 3GTP2UEA1BG122740; 3GTP2UEA1BG177611; 3GTP2UEA1BG182968; 3GTP2UEA1BG196014; 3GTP2UEA1BG160162 |

3GTP2UEA1BG182114

| 3GTP2UEA1BG119577; 3GTP2UEA1BG184316 | 3GTP2UEA1BG170450; 3GTP2UEA1BG130577 | 3GTP2UEA1BG161795; 3GTP2UEA1BG116467 | 3GTP2UEA1BG143507

3GTP2UEA1BG194361 | 3GTP2UEA1BG139053 | 3GTP2UEA1BG144995 | 3GTP2UEA1BG195557 | 3GTP2UEA1BG126271 | 3GTP2UEA1BG116937 | 3GTP2UEA1BG103248 | 3GTP2UEA1BG149775 | 3GTP2UEA1BG198281; 3GTP2UEA1BG190195

3GTP2UEA1BG120521 | 3GTP2UEA1BG123130 | 3GTP2UEA1BG168116; 3GTP2UEA1BG136606 | 3GTP2UEA1BG116498; 3GTP2UEA1BG187555 | 3GTP2UEA1BG177656; 3GTP2UEA1BG175664 | 3GTP2UEA1BG175387 | 3GTP2UEA1BG109003; 3GTP2UEA1BG152935 | 3GTP2UEA1BG126934 | 3GTP2UEA1BG163482

3GTP2UEA1BG148612

3GTP2UEA1BG168388; 3GTP2UEA1BG121054 | 3GTP2UEA1BG109289 | 3GTP2UEA1BG150506 | 3GTP2UEA1BG162123 | 3GTP2UEA1BG140803; 3GTP2UEA1BG162011; 3GTP2UEA1BG154037 | 3GTP2UEA1BG195042 | 3GTP2UEA1BG128232 | 3GTP2UEA1BG169024 | 3GTP2UEA1BG173249; 3GTP2UEA1BG123242 | 3GTP2UEA1BG199267 | 3GTP2UEA1BG177088; 3GTP2UEA1BG134130 | 3GTP2UEA1BG104318 | 3GTP2UEA1BG147489 | 3GTP2UEA1BG106683 | 3GTP2UEA1BG142941;

3GTP2UEA1BG135682

| 3GTP2UEA1BG146245 | 3GTP2UEA1BG193498 | 3GTP2UEA1BG155768 | 3GTP2UEA1BG144530 | 3GTP2UEA1BG183263 | 3GTP2UEA1BG166608 | 3GTP2UEA1BG104397 |

3GTP2UEA1BG1872953GTP2UEA1BG119868 | 3GTP2UEA1BG139537; 3GTP2UEA1BG101922; 3GTP2UEA1BG122544 | 3GTP2UEA1BG199091; 3GTP2UEA1BG152269 | 3GTP2UEA1BG181254 | 3GTP2UEA1BG128103; 3GTP2UEA1BG189287; 3GTP2UEA1BG183957 | 3GTP2UEA1BG136654; 3GTP2UEA1BG186079 | 3GTP2UEA1BG151221 | 3GTP2UEA1BG110622; 3GTP2UEA1BG152983 | 3GTP2UEA1BG114640 | 3GTP2UEA1BG145788 | 3GTP2UEA1BG127596; 3GTP2UEA1BG174806 | 3GTP2UEA1BG192660 | 3GTP2UEA1BG124245 | 3GTP2UEA1BG118476; 3GTP2UEA1BG143832 | 3GTP2UEA1BG196756 | 3GTP2UEA1BG176815 | 3GTP2UEA1BG124147 | 3GTP2UEA1BG140381

3GTP2UEA1BG138615 | 3GTP2UEA1BG111995; 3GTP2UEA1BG199947 | 3GTP2UEA1BG136444 | 3GTP2UEA1BG189550 | 3GTP2UEA1BG167810 | 3GTP2UEA1BG113553 | 3GTP2UEA1BG114461 | 3GTP2UEA1BG104092; 3GTP2UEA1BG170819; 3GTP2UEA1BG124116 | 3GTP2UEA1BG155589; 3GTP2UEA1BG166186 | 3GTP2UEA1BG161019 | 3GTP2UEA1BG190567 | 3GTP2UEA1BG116047; 3GTP2UEA1BG193355; 3GTP2UEA1BG186664 | 3GTP2UEA1BG179312 | 3GTP2UEA1BG153714 | 3GTP2UEA1BG134080 | 3GTP2UEA1BG103394 | 3GTP2UEA1BG164311 | 3GTP2UEA1BG132216 | 3GTP2UEA1BG122625 | 3GTP2UEA1BG106702 | 3GTP2UEA1BG119837 | 3GTP2UEA1BG125525 | 3GTP2UEA1BG198264

3GTP2UEA1BG112208; 3GTP2UEA1BG111690

3GTP2UEA1BG102214; 3GTP2UEA1BG114749 | 3GTP2UEA1BG121426 | 3GTP2UEA1BG123029; 3GTP2UEA1BG147220 | 3GTP2UEA1BG103380; 3GTP2UEA1BG159562 | 3GTP2UEA1BG154796; 3GTP2UEA1BG112743 | 3GTP2UEA1BG153759 | 3GTP2UEA1BG188947 | 3GTP2UEA1BG194585 | 3GTP2UEA1BG113150 | 3GTP2UEA1BG124374 | 3GTP2UEA1BG161814 | 3GTP2UEA1BG155012; 3GTP2UEA1BG147587 | 3GTP2UEA1BG159416 | 3GTP2UEA1BG122270 | 3GTP2UEA1BG147279 | 3GTP2UEA1BG101905 | 3GTP2UEA1BG166446 | 3GTP2UEA1BG164633

3GTP2UEA1BG112452; 3GTP2UEA1BG161764; 3GTP2UEA1BG133799; 3GTP2UEA1BG107672 |

3GTP2UEA1BG113908

| 3GTP2UEA1BG135424 | 3GTP2UEA1BG162168 | 3GTP2UEA1BG154958; 3GTP2UEA1BG166463 | 3GTP2UEA1BG132135; 3GTP2UEA1BG165166; 3GTP2UEA1BG128084; 3GTP2UEA1BG157195 | 3GTP2UEA1BG165703 | 3GTP2UEA1BG105856 | 3GTP2UEA1BG127520 | 3GTP2UEA1BG147895 | 3GTP2UEA1BG140848; 3GTP2UEA1BG103105 | 3GTP2UEA1BG132507; 3GTP2UEA1BG185403 | 3GTP2UEA1BG141563 | 3GTP2UEA1BG102455 | 3GTP2UEA1BG132944 | 3GTP2UEA1BG172196; 3GTP2UEA1BG157827

3GTP2UEA1BG169458; 3GTP2UEA1BG147525; 3GTP2UEA1BG154345; 3GTP2UEA1BG148464

3GTP2UEA1BG183182; 3GTP2UEA1BG197695 | 3GTP2UEA1BG148125; 3GTP2UEA1BG163403; 3GTP2UEA1BG169721 | 3GTP2UEA1BG123807; 3GTP2UEA1BG189659

3GTP2UEA1BG184770; 3GTP2UEA1BG137027 | 3GTP2UEA1BG115853 | 3GTP2UEA1BG139943 | 3GTP2UEA1BG127680

3GTP2UEA1BG192156; 3GTP2UEA1BG129848 | 3GTP2UEA1BG107574 | 3GTP2UEA1BG130000; 3GTP2UEA1BG124570 |

3GTP2UEA1BG115500

; 3GTP2UEA1BG118154 | 3GTP2UEA1BG126545 | 3GTP2UEA1BG165832 | 3GTP2UEA1BG155026 | 3GTP2UEA1BG193565 | 3GTP2UEA1BG176362; 3GTP2UEA1BG156354 | 3GTP2UEA1BG183425; 3GTP2UEA1BG103508

3GTP2UEA1BG158637 | 3GTP2UEA1BG176734 | 3GTP2UEA1BG172523; 3GTP2UEA1BG100351; 3GTP2UEA1BG132801 | 3GTP2UEA1BG159853 | 3GTP2UEA1BG196918; 3GTP2UEA1BG106845 | 3GTP2UEA1BG145354; 3GTP2UEA1BG152109 | 3GTP2UEA1BG141000; 3GTP2UEA1BG182890; 3GTP2UEA1BG109387 | 3GTP2UEA1BG187183; 3GTP2UEA1BG110166 | 3GTP2UEA1BG120227 | 3GTP2UEA1BG157763; 3GTP2UEA1BG105324; 3GTP2UEA1BG157522 | 3GTP2UEA1BG111933 | 3GTP2UEA1BG163515; 3GTP2UEA1BG150747

3GTP2UEA1BG128456 | 3GTP2UEA1BG150554 | 3GTP2UEA1BG120700 | 3GTP2UEA1BG164258 | 3GTP2UEA1BG178760 | 3GTP2UEA1BG173834 | 3GTP2UEA1BG163336 | 3GTP2UEA1BG197065; 3GTP2UEA1BG119109 | 3GTP2UEA1BG172098 | 3GTP2UEA1BG149369 | 3GTP2UEA1BG169623; 3GTP2UEA1BG141434; 3GTP2UEA1BG169914 | 3GTP2UEA1BG114587 |

3GTP2UEA1BG137934

; 3GTP2UEA1BG131373 | 3GTP2UEA1BG155382; 3GTP2UEA1BG142938 | 3GTP2UEA1BG147752 | 3GTP2UEA1BG145712 | 3GTP2UEA1BG154863; 3GTP2UEA1BG101192 | 3GTP2UEA1BG172814 | 3GTP2UEA1BG167757; 3GTP2UEA1BG146083 |

3GTP2UEA1BG107347

; 3GTP2UEA1BG106831 | 3GTP2UEA1BG191847

3GTP2UEA1BG113066 | 3GTP2UEA1BG167158 | 3GTP2UEA1BG129915 | 3GTP2UEA1BG126948

3GTP2UEA1BG190407 | 3GTP2UEA1BG166642 | 3GTP2UEA1BG122639 | 3GTP2UEA1BG152899 | 3GTP2UEA1BG187233 | 3GTP2UEA1BG117585 | 3GTP2UEA1BG129302 | 3GTP2UEA1BG197759 |

3GTP2UEA1BG123404

| 3GTP2UEA1BG141210; 3GTP2UEA1BG181058 | 3GTP2UEA1BG160727 | 3GTP2UEA1BG125024 | 3GTP2UEA1BG160999; 3GTP2UEA1BG149596 | 3GTP2UEA1BG189631; 3GTP2UEA1BG154099 | 3GTP2UEA1BG146827 | 3GTP2UEA1BG141059; 3GTP2UEA1BG174076 | 3GTP2UEA1BG121006 | 3GTP2UEA1BG163644 | 3GTP2UEA1BG121605 | 3GTP2UEA1BG199186 | 3GTP2UEA1BG160405 | 3GTP2UEA1BG142681 | 3GTP2UEA1BG198443 | 3GTP2UEA1BG152241 | 3GTP2UEA1BG169492 | 3GTP2UEA1BG194005; 3GTP2UEA1BG104335 | 3GTP2UEA1BG127808 | 3GTP2UEA1BG162378 | 3GTP2UEA1BG195879; 3GTP2UEA1BG123726 | 3GTP2UEA1BG194831 | 3GTP2UEA1BG167127 | 3GTP2UEA1BG154331; 3GTP2UEA1BG113780; 3GTP2UEA1BG195414; 3GTP2UEA1BG198300; 3GTP2UEA1BG108627 | 3GTP2UEA1BG111205 | 3GTP2UEA1BG115352 | 3GTP2UEA1BG106960; 3GTP2UEA1BG193176

3GTP2UEA1BG181867

3GTP2UEA1BG127565 | 3GTP2UEA1BG178211; 3GTP2UEA1BG143751 | 3GTP2UEA1BG105128 | 3GTP2UEA1BG124262; 3GTP2UEA1BG103296 | 3GTP2UEA1BG171159 | 3GTP2UEA1BG171985 | 3GTP2UEA1BG108224; 3GTP2UEA1BG175356 | 3GTP2UEA1BG167483; 3GTP2UEA1BG184400; 3GTP2UEA1BG184669 | 3GTP2UEA1BG171789 | 3GTP2UEA1BG190357 | 3GTP2UEA1BG104111; 3GTP2UEA1BG108661 | 3GTP2UEA1BG192366; 3GTP2UEA1BG135861; 3GTP2UEA1BG140204 | 3GTP2UEA1BG196370 | 3GTP2UEA1BG184283 | 3GTP2UEA1BG105209; 3GTP2UEA1BG117733 | 3GTP2UEA1BG100964 | 3GTP2UEA1BG101662; 3GTP2UEA1BG108434; 3GTP2UEA1BG147010 | 3GTP2UEA1BG171131 | 3GTP2UEA1BG198605 | 3GTP2UEA1BG180380 | 3GTP2UEA1BG172540 | 3GTP2UEA1BG101712

3GTP2UEA1BG170948 | 3GTP2UEA1BG126447 | 3GTP2UEA1BG147153 | 3GTP2UEA1BG194070; 3GTP2UEA1BG118199 | 3GTP2UEA1BG183408 |

3GTP2UEA1BG126710

| 3GTP2UEA1BG139618 | 3GTP2UEA1BG123791 | 3GTP2UEA1BG149176; 3GTP2UEA1BG150442; 3GTP2UEA1BG184476 | 3GTP2UEA1BG180072 | 3GTP2UEA1BG135021; 3GTP2UEA1BG135231 | 3GTP2UEA1BG146021 | 3GTP2UEA1BG164549 | 3GTP2UEA1BG195137; 3GTP2UEA1BG114153 | 3GTP2UEA1BG181710; 3GTP2UEA1BG195302 | 3GTP2UEA1BG109339

3GTP2UEA1BG120731 | 3GTP2UEA1BG187636 | 3GTP2UEA1BG131826 | 3GTP2UEA1BG197566 | 3GTP2UEA1BG123600; 3GTP2UEA1BG141983; 3GTP2UEA1BG189774 | 3GTP2UEA1BG163207; 3GTP2UEA1BG188026 | 3GTP2UEA1BG145855

3GTP2UEA1BG199964; 3GTP2UEA1BG172568 | 3GTP2UEA1BG135343

3GTP2UEA1BG145628; 3GTP2UEA1BG130207; 3GTP2UEA1BG144608 | 3GTP2UEA1BG194120; 3GTP2UEA1BG166379 | 3GTP2UEA1BG161277 | 3GTP2UEA1BG182131 | 3GTP2UEA1BG156564 | 3GTP2UEA1BG109132 | 3GTP2UEA1BG191184; 3GTP2UEA1BG188057 | 3GTP2UEA1BG132054 | 3GTP2UEA1BG194490 | 3GTP2UEA1BG172487 | 3GTP2UEA1BG104853; 3GTP2UEA1BG116839; 3GTP2UEA1BG148335

3GTP2UEA1BG193095 | 3GTP2UEA1BG131809 | 3GTP2UEA1BG166222 | 3GTP2UEA1BG194778 | 3GTP2UEA1BG192545; 3GTP2UEA1BG127615; 3GTP2UEA1BG190830 | 3GTP2UEA1BG138775

3GTP2UEA1BG155186 | 3GTP2UEA1BG128263 | 3GTP2UEA1BG172991 | 3GTP2UEA1BG129932 | 3GTP2UEA1BG130417 | 3GTP2UEA1BG158184 | 3GTP2UEA1BG167564; 3GTP2UEA1BG131163 | 3GTP2UEA1BG150795 | 3GTP2UEA1BG169864; 3GTP2UEA1BG109907; 3GTP2UEA1BG194411; 3GTP2UEA1BG181044 | 3GTP2UEA1BG182842 | 3GTP2UEA1BG182386; 3GTP2UEA1BG182419 | 3GTP2UEA1BG135701 | 3GTP2UEA1BG127369 | 3GTP2UEA1BG110457 | 3GTP2UEA1BG151042; 3GTP2UEA1BG180220 | 3GTP2UEA1BG152627 | 3GTP2UEA1BG149727 | 3GTP2UEA1BG155219 | 3GTP2UEA1BG160498; 3GTP2UEA1BG138811 | 3GTP2UEA1BG187040 | 3GTP2UEA1BG184591; 3GTP2UEA1BG140039

3GTP2UEA1BG160114 | 3GTP2UEA1BG128330 | 3GTP2UEA1BG197731 | 3GTP2UEA1BG165636; 3GTP2UEA1BG119997 | 3GTP2UEA1BG140851; 3GTP2UEA1BG178158; 3GTP2UEA1BG107445 | 3GTP2UEA1BG115903 | 3GTP2UEA1BG121376; 3GTP2UEA1BG197986; 3GTP2UEA1BG179097 | 3GTP2UEA1BG120776 | 3GTP2UEA1BG107896 | 3GTP2UEA1BG135178;

3GTP2UEA1BG121202

; 3GTP2UEA1BG117313; 3GTP2UEA1BG171761; 3GTP2UEA1BG152532; 3GTP2UEA1BG167788; 3GTP2UEA1BG199656 | 3GTP2UEA1BG192173 | 3GTP2UEA1BG140199

The VIN belongs to a Gmc.
The specific model is a Sierra according to our records.
Learn more about VINs that start with 3GTP2UEA1BG1.
3GTP2UEA1BG170187

3GTP2UEA1BG181299 | 3GTP2UEA1BG170416 | 3GTP2UEA1BG180430; 3GTP2UEA1BG181870 | 3GTP2UEA1BG172960 | 3GTP2UEA1BG139845; 3GTP2UEA1BG114718; 3GTP2UEA1BG162574 | 3GTP2UEA1BG108398; 3GTP2UEA1BG169718 | 3GTP2UEA1BG166706; 3GTP2UEA1BG112628 | 3GTP2UEA1BG125105; 3GTP2UEA1BG145922 | 3GTP2UEA1BG169251 | 3GTP2UEA1BG120390 | 3GTP2UEA1BG100608; 3GTP2UEA1BG180928 | 3GTP2UEA1BG183831 | 3GTP2UEA1BG167807 | 3GTP2UEA1BG180802 | 3GTP2UEA1BG135360 | 3GTP2UEA1BG136766

3GTP2UEA1BG117568 | 3GTP2UEA1BG142535

3GTP2UEA1BG151431 | 3GTP2UEA1BG184039 | 3GTP2UEA1BG185434 | 3GTP2UEA1BG158671 | 3GTP2UEA1BG121703; 3GTP2UEA1BG167953 | 3GTP2UEA1BG112225 | 3GTP2UEA1BG176071 | 3GTP2UEA1BG183926 | 3GTP2UEA1BG152398 | 3GTP2UEA1BG150330 | 3GTP2UEA1BG131616 | 3GTP2UEA1BG181755 | 3GTP2UEA1BG164275 | 3GTP2UEA1BG196188; 3GTP2UEA1BG127632 | 3GTP2UEA1BG178628 | 3GTP2UEA1BG103556 | 3GTP2UEA1BG187474; 3GTP2UEA1BG177463 | 3GTP2UEA1BG174840 | 3GTP2UEA1BG160453; 3GTP2UEA1BG174756

3GTP2UEA1BG168455

; 3GTP2UEA1BG191928 | 3GTP2UEA1BG186583 | 3GTP2UEA1BG141420 | 3GTP2UEA1BG161361 | 3GTP2UEA1BG153874 | 3GTP2UEA1BG158380 | 3GTP2UEA1BG198829; 3GTP2UEA1BG161375; 3GTP2UEA1BG189483; 3GTP2UEA1BG134189; 3GTP2UEA1BG170464 | 3GTP2UEA1BG173767

3GTP2UEA1BG192867; 3GTP2UEA1BG128358; 3GTP2UEA1BG176667 | 3GTP2UEA1BG173753 | 3GTP2UEA1BG122138; 3GTP2UEA1BG154748; 3GTP2UEA1BG188205; 3GTP2UEA1BG102777 | 3GTP2UEA1BG143586; 3GTP2UEA1BG160937 | 3GTP2UEA1BG123015; 3GTP2UEA1BG178869 | 3GTP2UEA1BG153602 | 3GTP2UEA1BG112869 | 3GTP2UEA1BG144740 | 3GTP2UEA1BG118879 | 3GTP2UEA1BG167693 | 3GTP2UEA1BG189161; 3GTP2UEA1BG177480 | 3GTP2UEA1BG175079 |

3GTP2UEA1BG146150

| 3GTP2UEA1BG151882 | 3GTP2UEA1BG182789; 3GTP2UEA1BG177950 | 3GTP2UEA1BG186597 | 3GTP2UEA1BG143636; 3GTP2UEA1BG191993 | 3GTP2UEA1BG126917 | 3GTP2UEA1BG155740 | 3GTP2UEA1BG118431; 3GTP2UEA1BG156323; 3GTP2UEA1BG158508

3GTP2UEA1BG106246 | 3GTP2UEA1BG105954 | 3GTP2UEA1BG121944; 3GTP2UEA1BG119465; 3GTP2UEA1BG111236 | 3GTP2UEA1BG144110 | 3GTP2UEA1BG148755 | 3GTP2UEA1BG168651; 3GTP2UEA1BG107395; 3GTP2UEA1BG173509 | 3GTP2UEA1BG168486; 3GTP2UEA1BG134919 | 3GTP2UEA1BG196546; 3GTP2UEA1BG106232 | 3GTP2UEA1BG160839; 3GTP2UEA1BG167743; 3GTP2UEA1BG161599 | 3GTP2UEA1BG173106 | 3GTP2UEA1BG116629; 3GTP2UEA1BG153907 | 3GTP2UEA1BG189001 | 3GTP2UEA1BG191931 | 3GTP2UEA1BG146861 | 3GTP2UEA1BG198796 | 3GTP2UEA1BG157150

3GTP2UEA1BG165667; 3GTP2UEA1BG185966 | 3GTP2UEA1BG166575

3GTP2UEA1BG175843 | 3GTP2UEA1BG192433 | 3GTP2UEA1BG136752 | 3GTP2UEA1BG156094 | 3GTP2UEA1BG164065 | 3GTP2UEA1BG147136 | 3GTP2UEA1BG140008 | 3GTP2UEA1BG111754; 3GTP2UEA1BG136914; 3GTP2UEA1BG185238 | 3GTP2UEA1BG192657 | 3GTP2UEA1BG141806 | 3GTP2UEA1BG165569 | 3GTP2UEA1BG196272; 3GTP2UEA1BG143460; 3GTP2UEA1BG175180 | 3GTP2UEA1BG113925 | 3GTP2UEA1BG116534 | 3GTP2UEA1BG151364; 3GTP2UEA1BG107767; 3GTP2UEA1BG145273 | 3GTP2UEA1BG107591; 3GTP2UEA1BG191962

3GTP2UEA1BG143040 | 3GTP2UEA1BG121328 | 3GTP2UEA1BG188124 | 3GTP2UEA1BG155575 | 3GTP2UEA1BG160176 | 3GTP2UEA1BG153681; 3GTP2UEA1BG177690 | 3GTP2UEA1BG173333 | 3GTP2UEA1BG179679 | 3GTP2UEA1BG156192 | 3GTP2UEA1BG159299 | 3GTP2UEA1BG116209 | 3GTP2UEA1BG152580 | 3GTP2UEA1BG196319 | 3GTP2UEA1BG101290; 3GTP2UEA1BG196045 | 3GTP2UEA1BG164860; 3GTP2UEA1BG185336 | 3GTP2UEA1BG107171

3GTP2UEA1BG181965 | 3GTP2UEA1BG150179 | 3GTP2UEA1BG148884

3GTP2UEA1BG127081 | 3GTP2UEA1BG133964 | 3GTP2UEA1BG170853 | 3GTP2UEA1BG140994 | 3GTP2UEA1BG143992 | 3GTP2UEA1BG179648 | 3GTP2UEA1BG102276 | 3GTP2UEA1BG156113; 3GTP2UEA1BG126108 | 3GTP2UEA1BG157360 | 3GTP2UEA1BG198801 | 3GTP2UEA1BG198930 | 3GTP2UEA1BG170979; 3GTP2UEA1BG195896 |

3GTP2UEA1BG195798

; 3GTP2UEA1BG102651; 3GTP2UEA1BG140607; 3GTP2UEA1BG109471 | 3GTP2UEA1BG103654

3GTP2UEA1BG190505; 3GTP2UEA1BG188334

3GTP2UEA1BG141188

3GTP2UEA1BG115268; 3GTP2UEA1BG177785 | 3GTP2UEA1BG173476 | 3GTP2UEA1BG166821 | 3GTP2UEA1BG162770 | 3GTP2UEA1BG180752 | 3GTP2UEA1BG141305; 3GTP2UEA1BG176538;

3GTP2UEA1BG1957703GTP2UEA1BG172800 | 3GTP2UEA1BG160128 | 3GTP2UEA1BG105596 | 3GTP2UEA1BG138923 | 3GTP2UEA1BG158069 | 3GTP2UEA1BG144642; 3GTP2UEA1BG114914

3GTP2UEA1BG173266; 3GTP2UEA1BG129171 | 3GTP2UEA1BG188303 | 3GTP2UEA1BG192142 | 3GTP2UEA1BG139005 | 3GTP2UEA1BG164437 | 3GTP2UEA1BG182792; 3GTP2UEA1BG178435; 3GTP2UEA1BG169329 | 3GTP2UEA1BG161666 | 3GTP2UEA1BG164826

3GTP2UEA1BG132670; 3GTP2UEA1BG134175 | 3GTP2UEA1BG156984

3GTP2UEA1BG179570; 3GTP2UEA1BG199219 | 3GTP2UEA1BG135875 | 3GTP2UEA1BG183537 | 3GTP2UEA1BG125685 | 3GTP2UEA1BG146682 | 3GTP2UEA1BG155771 | 3GTP2UEA1BG155527 | 3GTP2UEA1BG176801 | 3GTP2UEA1BG137481

3GTP2UEA1BG177737 | 3GTP2UEA1BG102102; 3GTP2UEA1BG131292 | 3GTP2UEA1BG124133 | 3GTP2UEA1BG183585 | 3GTP2UEA1BG115576

3GTP2UEA1BG124455 | 3GTP2UEA1BG124844

3GTP2UEA1BG160744 | 3GTP2UEA1BG167032 | 3GTP2UEA1BG110930 | 3GTP2UEA1BG196224 | 3GTP2UEA1BG165751 | 3GTP2UEA1BG195848 | 3GTP2UEA1BG124486 | 3GTP2UEA1BG136864 | 3GTP2UEA1BG127646; 3GTP2UEA1BG107915 | 3GTP2UEA1BG166477; 3GTP2UEA1BG115657 | 3GTP2UEA1BG121233; 3GTP2UEA1BG161036 | 3GTP2UEA1BG163661 | 3GTP2UEA1BG159934

3GTP2UEA1BG161554 | 3GTP2UEA1BG140820 | 3GTP2UEA1BG120292 | 3GTP2UEA1BG118414; 3GTP2UEA1BG192755 | 3GTP2UEA1BG124522 | 3GTP2UEA1BG106201 | 3GTP2UEA1BG164096 |

3GTP2UEA1BG139909

| 3GTP2UEA1BG115822 | 3GTP2UEA1BG182811 | 3GTP2UEA1BG198202 | 3GTP2UEA1BG125542; 3GTP2UEA1BG128151 |

3GTP2UEA1BG195123

| 3GTP2UEA1BG140672; 3GTP2UEA1BG101337 | 3GTP2UEA1BG112600; 3GTP2UEA1BG166754; 3GTP2UEA1BG129042; 3GTP2UEA1BG141594 | 3GTP2UEA1BG193632 | 3GTP2UEA1BG141272 | 3GTP2UEA1BG112080; 3GTP2UEA1BG157679 | 3GTP2UEA1BG105517 | 3GTP2UEA1BG122821 | 3GTP2UEA1BG132233; 3GTP2UEA1BG170609 | 3GTP2UEA1BG122978; 3GTP2UEA1BG181156; 3GTP2UEA1BG143359 | 3GTP2UEA1BG102522

3GTP2UEA1BG196806 | 3GTP2UEA1BG112273; 3GTP2UEA1BG145290 | 3GTP2UEA1BG155723 | 3GTP2UEA1BG184915 | 3GTP2UEA1BG164728; 3GTP2UEA1BG131910; 3GTP2UEA1BG161439 | 3GTP2UEA1BG142633; 3GTP2UEA1BG165362

3GTP2UEA1BG173297 | 3GTP2UEA1BG190360 | 3GTP2UEA1BG101399

3GTP2UEA1BG199902; 3GTP2UEA1BG143457 | 3GTP2UEA1BG179956 | 3GTP2UEA1BG150358 | 3GTP2UEA1BG159061; 3GTP2UEA1BG129669

3GTP2UEA1BG130160; 3GTP2UEA1BG135956; 3GTP2UEA1BG198751; 3GTP2UEA1BG125590

3GTP2UEA1BG106022 | 3GTP2UEA1BG194859 | 3GTP2UEA1BG163790 | 3GTP2UEA1BG127405; 3GTP2UEA1BG175129; 3GTP2UEA1BG144253 | 3GTP2UEA1BG131244 | 3GTP2UEA1BG128506 | 3GTP2UEA1BG111270; 3GTP2UEA1BG122012 | 3GTP2UEA1BG152000 | 3GTP2UEA1BG175969

3GTP2UEA1BG184266 | 3GTP2UEA1BG122222; 3GTP2UEA1BG137979 | 3GTP2UEA1BG105422 | 3GTP2UEA1BG175258 | 3GTP2UEA1BG164289 | 3GTP2UEA1BG111057 | 3GTP2UEA1BG155057 | 3GTP2UEA1BG130644 | 3GTP2UEA1BG166351 | 3GTP2UEA1BG155978; 3GTP2UEA1BG172425 | 3GTP2UEA1BG120308 | 3GTP2UEA1BG123239 | 3GTP2UEA1BG140655; 3GTP2UEA1BG104612; 3GTP2UEA1BG130076

3GTP2UEA1BG161005

3GTP2UEA1BG133351 | 3GTP2UEA1BG150263 | 3GTP2UEA1BG173218; 3GTP2UEA1BG186826 | 3GTP2UEA1BG167919; 3GTP2UEA1BG163806 | 3GTP2UEA1BG174529; 3GTP2UEA1BG109275 | 3GTP2UEA1BG148237; 3GTP2UEA1BG191086 | 3GTP2UEA1BG121992; 3GTP2UEA1BG129929 | 3GTP2UEA1BG157777; 3GTP2UEA1BG166530 | 3GTP2UEA1BG106506; 3GTP2UEA1BG145466

3GTP2UEA1BG166253 | 3GTP2UEA1BG132460 | 3GTP2UEA1BG175390 |

3GTP2UEA1BG116386

| 3GTP2UEA1BG171047 | 3GTP2UEA1BG118140 | 3GTP2UEA1BG195803 | 3GTP2UEA1BG132913; 3GTP2UEA1BG195168 |

3GTP2UEA1BG115786

| 3GTP2UEA1BG165135 | 3GTP2UEA1BG176149

3GTP2UEA1BG143149 | 3GTP2UEA1BG181903 | 3GTP2UEA1BG110121 | 3GTP2UEA1BG113777 | 3GTP2UEA1BG154376 | 3GTP2UEA1BG159223; 3GTP2UEA1BG179942; 3GTP2UEA1BG199155; 3GTP2UEA1BG115691 | 3GTP2UEA1BG146066 | 3GTP2UEA1BG159383; 3GTP2UEA1BG118395; 3GTP2UEA1BG101371 | 3GTP2UEA1BG191427 | 3GTP2UEA1BG123547; 3GTP2UEA1BG112385 | 3GTP2UEA1BG100320; 3GTP2UEA1BG146178 | 3GTP2UEA1BG173963 | 3GTP2UEA1BG150103

3GTP2UEA1BG133527 | 3GTP2UEA1BG189063 | 3GTP2UEA1BG142258; 3GTP2UEA1BG190987; 3GTP2UEA1BG181111; 3GTP2UEA1BG130658 | 3GTP2UEA1BG139960

3GTP2UEA1BG194098 | 3GTP2UEA1BG144849; 3GTP2UEA1BG113455 | 3GTP2UEA1BG181948 | 3GTP2UEA1BG185983 | 3GTP2UEA1BG192707 | 3GTP2UEA1BG123113 | 3GTP2UEA1BG127422; 3GTP2UEA1BG167872

3GTP2UEA1BG143734 | 3GTP2UEA1BG112595 | 3GTP2UEA1BG172022; 3GTP2UEA1BG172926; 3GTP2UEA1BG144897

3GTP2UEA1BG132085;

3GTP2UEA1BG185191

| 3GTP2UEA1BG192805 | 3GTP2UEA1BG127260 | 3GTP2UEA1BG149808; 3GTP2UEA1BG100656 | 3GTP2UEA1BG173977; 3GTP2UEA1BG188317 | 3GTP2UEA1BG195185 | 3GTP2UEA1BG176619 | 3GTP2UEA1BG167791; 3GTP2UEA1BG187247 | 3GTP2UEA1BG178614; 3GTP2UEA1BG170996 | 3GTP2UEA1BG154541 | 3GTP2UEA1BG199558 | 3GTP2UEA1BG190214 | 3GTP2UEA1BG122995 | 3GTP2UEA1BG115433 | 3GTP2UEA1BG198071; 3GTP2UEA1BG118669 | 3GTP2UEA1BG102150; 3GTP2UEA1BG101970 | 3GTP2UEA1BG152028; 3GTP2UEA1BG193906; 3GTP2UEA1BG168634 | 3GTP2UEA1BG146665; 3GTP2UEA1BG199530 | 3GTP2UEA1BG140140 | 3GTP2UEA1BG186793 | 3GTP2UEA1BG156208; 3GTP2UEA1BG104884

3GTP2UEA1BG117635; 3GTP2UEA1BG161070; 3GTP2UEA1BG104741 | 3GTP2UEA1BG137271 | 3GTP2UEA1BG104755

3GTP2UEA1BG114721; 3GTP2UEA1BG117599; 3GTP2UEA1BG126920

3GTP2UEA1BG169167 | 3GTP2UEA1BG169749

3GTP2UEA1BG160100; 3GTP2UEA1BG196451 | 3GTP2UEA1BG144561 | 3GTP2UEA1BG131700 | 3GTP2UEA1BG193548; 3GTP2UEA1BG110586 | 3GTP2UEA1BG104366 | 3GTP2UEA1BG176684 | 3GTP2UEA1BG114220 | 3GTP2UEA1BG139554 | 3GTP2UEA1BG160257 | 3GTP2UEA1BG106117 | 3GTP2UEA1BG105419

3GTP2UEA1BG147539

3GTP2UEA1BG183005; 3GTP2UEA1BG144401 | 3GTP2UEA1BG196241 | 3GTP2UEA1BG135441 | 3GTP2UEA1BG157908 | 3GTP2UEA1BG168309 | 3GTP2UEA1BG100138 | 3GTP2UEA1BG153468; 3GTP2UEA1BG156595; 3GTP2UEA1BG163174 |

3GTP2UEA1BG119756

| 3GTP2UEA1BG185031 | 3GTP2UEA1BG118588 | 3GTP2UEA1BG177219 | 3GTP2UEA1BG181142; 3GTP2UEA1BG143331; 3GTP2UEA1BG125315 | 3GTP2UEA1BG128540 | 3GTP2UEA1BG156077 |

3GTP2UEA1BG185711

; 3GTP2UEA1BG127484 | 3GTP2UEA1BG129994; 3GTP2UEA1BG182534 | 3GTP2UEA1BG180914 | 3GTP2UEA1BG126285 | 3GTP2UEA1BG108143; 3GTP2UEA1BG134306 | 3GTP2UEA1BG112791; 3GTP2UEA1BG150781; 3GTP2UEA1BG134242 | 3GTP2UEA1BG163739 | 3GTP2UEA1BG166611 | 3GTP2UEA1BG159948 | 3GTP2UEA1BG162364 | 3GTP2UEA1BG135472; 3GTP2UEA1BG104481; 3GTP2UEA1BG111785; 3GTP2UEA1BG110216 | 3GTP2UEA1BG199785 | 3GTP2UEA1BG105680 | 3GTP2UEA1BG144804 | 3GTP2UEA1BG172439 | 3GTP2UEA1BG196658 | 3GTP2UEA1BG148724; 3GTP2UEA1BG169136; 3GTP2UEA1BG181433 |

3GTP2UEA1BG160825

| 3GTP2UEA1BG164759; 3GTP2UEA1BG101094 | 3GTP2UEA1BG126223; 3GTP2UEA1BG137951 | 3GTP2UEA1BG197616

3GTP2UEA1BG174997 | 3GTP2UEA1BG161859; 3GTP2UEA1BG103749; 3GTP2UEA1BG194523 | 3GTP2UEA1BG188642; 3GTP2UEA1BG100074; 3GTP2UEA1BG175793 | 3GTP2UEA1BG157875; 3GTP2UEA1BG147976 | 3GTP2UEA1BG101418 | 3GTP2UEA1BG131308; 3GTP2UEA1BG189564; 3GTP2UEA1BG150814 | 3GTP2UEA1BG125380; 3GTP2UEA1BG190875

3GTP2UEA1BG190035

3GTP2UEA1BG139103 | 3GTP2UEA1BG135147 | 3GTP2UEA1BG168441 | 3GTP2UEA1BG169962; 3GTP2UEA1BG103363 | 3GTP2UEA1BG193422 | 3GTP2UEA1BG161778 | 3GTP2UEA1BG104433 | 3GTP2UEA1BG191041; 3GTP2UEA1BG134791 | 3GTP2UEA1BG126965 | 3GTP2UEA1BG111723; 3GTP2UEA1BG122558; 3GTP2UEA1BG149999; 3GTP2UEA1BG159612 | 3GTP2UEA1BG193601 | 3GTP2UEA1BG131115; 3GTP2UEA1BG103699 | 3GTP2UEA1BG164986; 3GTP2UEA1BG197308 | 3GTP2UEA1BG191069 | 3GTP2UEA1BG121264 | 3GTP2UEA1BG186874 | 3GTP2UEA1BG180234 | 3GTP2UEA1BG124519 | 3GTP2UEA1BG187152 | 3GTP2UEA1BG111477; 3GTP2UEA1BG144883 | 3GTP2UEA1BG191072 | 3GTP2UEA1BG191895 | 3GTP2UEA1BG111608; 3GTP2UEA1BG194747 | 3GTP2UEA1BG131924 | 3GTP2UEA1BG169153 | 3GTP2UEA1BG108255 | 3GTP2UEA1BG173171; 3GTP2UEA1BG163398 | 3GTP2UEA1BG127131 | 3GTP2UEA1BG151624 | 3GTP2UEA1BG172988 | 3GTP2UEA1BG112290 | 3GTP2UEA1BG177382; 3GTP2UEA1BG126240; 3GTP2UEA1BG176930 | 3GTP2UEA1BG118977 |

3GTP2UEA1BG156175

; 3GTP2UEA1BG173560 | 3GTP2UEA1BG158461 | 3GTP2UEA1BG152014 | 3GTP2UEA1BG143944; 3GTP2UEA1BG197907 | 3GTP2UEA1BG133849 | 3GTP2UEA1BG192741; 3GTP2UEA1BG120826 | 3GTP2UEA1BG199916 | 3GTP2UEA1BG153986; 3GTP2UEA1BG119823 | 3GTP2UEA1BG102259; 3GTP2UEA1BG194750; 3GTP2UEA1BG174742

3GTP2UEA1BG151736 | 3GTP2UEA1BG182078 | 3GTP2UEA1BG135133 | 3GTP2UEA1BG133138 | 3GTP2UEA1BG105808; 3GTP2UEA1BG155608 | 3GTP2UEA1BG121670; 3GTP2UEA1BG164969 | 3GTP2UEA1BG114928 | 3GTP2UEA1BG193484 | 3GTP2UEA1BG146987; 3GTP2UEA1BG175597; 3GTP2UEA1BG132359 | 3GTP2UEA1BG144589 | 3GTP2UEA1BG133480 | 3GTP2UEA1BG135035 | 3GTP2UEA1BG104223; 3GTP2UEA1BG129784 | 3GTP2UEA1BG190438 | 3GTP2UEA1BG195154 | 3GTP2UEA1BG147413 | 3GTP2UEA1BG174319; 3GTP2UEA1BG153387 | 3GTP2UEA1BG117277; 3GTP2UEA1BG101015 | 3GTP2UEA1BG153115 | 3GTP2UEA1BG120678 | 3GTP2UEA1BG192111 | 3GTP2UEA1BG125136 | 3GTP2UEA1BG116761; 3GTP2UEA1BG156936; 3GTP2UEA1BG118705 | 3GTP2UEA1BG193789 | 3GTP2UEA1BG154300 | 3GTP2UEA1BG111530; 3GTP2UEA1BG115481 | 3GTP2UEA1BG140882 | 3GTP2UEA1BG121295; 3GTP2UEA1BG118106 | 3GTP2UEA1BG135410 | 3GTP2UEA1BG181724 | 3GTP2UEA1BG102424 | 3GTP2UEA1BG120910 | 3GTP2UEA1BG172313 | 3GTP2UEA1BG187278; 3GTP2UEA1BG103752; 3GTP2UEA1BG171792 | 3GTP2UEA1BG160923 | 3GTP2UEA1BG190519; 3GTP2UEA1BG138856 | 3GTP2UEA1BG139781 | 3GTP2UEA1BG180640

3GTP2UEA1BG175468 | 3GTP2UEA1BG100298; 3GTP2UEA1BG171713; 3GTP2UEA1BG173574; 3GTP2UEA1BG128134 | 3GTP2UEA1BG103931; 3GTP2UEA1BG120549 | 3GTP2UEA1BG183067 | 3GTP2UEA1BG105792 | 3GTP2UEA1BG102679 | 3GTP2UEA1BG181240 | 3GTP2UEA1BG170724; 3GTP2UEA1BG113505 | 3GTP2UEA1BG165412 | 3GTP2UEA1BG172599 | 3GTP2UEA1BG105534 | 3GTP2UEA1BG153535 | 3GTP2UEA1BG190200; 3GTP2UEA1BG114556 | 3GTP2UEA1BG145791; 3GTP2UEA1BG136993 | 3GTP2UEA1BG192500; 3GTP2UEA1BG100558; 3GTP2UEA1BG179987 | 3GTP2UEA1BG188835 | 3GTP2UEA1BG133107; 3GTP2UEA1BG121250 | 3GTP2UEA1BG127212 | 3GTP2UEA1BG189256

3GTP2UEA1BG192240 | 3GTP2UEA1BG133818 | 3GTP2UEA1BG100091 | 3GTP2UEA1BG147475 | 3GTP2UEA1BG168083 | 3GTP2UEA1BG153258 | 3GTP2UEA1BG121751 | 3GTP2UEA1BG173624 | 3GTP2UEA1BG117974; 3GTP2UEA1BG174773 | 3GTP2UEA1BG110314; 3GTP2UEA1BG164647

3GTP2UEA1BG117084; 3GTP2UEA1BG186356

3GTP2UEA1BG108014 | 3GTP2UEA1BG111950;

3GTP2UEA1BG157116

| 3GTP2UEA1BG166494 | 3GTP2UEA1BG107820 | 3GTP2UEA1BG154295; 3GTP2UEA1BG172943; 3GTP2UEA1BG145435; 3GTP2UEA1BG157651 | 3GTP2UEA1BG178225; 3GTP2UEA1BG142972 | 3GTP2UEA1BG133835; 3GTP2UEA1BG170013 | 3GTP2UEA1BG168293; 3GTP2UEA1BG157214 | 3GTP2UEA1BG193405 | 3GTP2UEA1BG176426; 3GTP2UEA1BG167936 | 3GTP2UEA1BG141370 | 3GTP2UEA1BG122379

3GTP2UEA1BG125847

3GTP2UEA1BG170254; 3GTP2UEA1BG135455 | 3GTP2UEA1BG122575 | 3GTP2UEA1BG163580 | 3GTP2UEA1BG128988 | 3GTP2UEA1BG157973

3GTP2UEA1BG112239

3GTP2UEA1BG156886

3GTP2UEA1BG105159 | 3GTP2UEA1BG116677; 3GTP2UEA1BG117165; 3GTP2UEA1BG104173

3GTP2UEA1BG193226; 3GTP2UEA1BG169508; 3GTP2UEA1BG138159 | 3GTP2UEA1BG172604 | 3GTP2UEA1BG101628

3GTP2UEA1BG102486; 3GTP2UEA1BG123936 | 3GTP2UEA1BG101385; 3GTP2UEA1BG150618 | 3GTP2UEA1BG186955 | 3GTP2UEA1BG100950

3GTP2UEA1BG127842; 3GTP2UEA1BG189130; 3GTP2UEA1BG127873; 3GTP2UEA1BG118297; 3GTP2UEA1BG142289; 3GTP2UEA1BG187488; 3GTP2UEA1BG162994 | 3GTP2UEA1BG103282; 3GTP2UEA1BG196787; 3GTP2UEA1BG106523 | 3GTP2UEA1BG176698 | 3GTP2UEA1BG151591 | 3GTP2UEA1BG148156; 3GTP2UEA1BG190097; 3GTP2UEA1BG171758; 3GTP2UEA1BG139912 | 3GTP2UEA1BG101001 | 3GTP2UEA1BG113889; 3GTP2UEA1BG123693; 3GTP2UEA1BG142096; 3GTP2UEA1BG106215 | 3GTP2UEA1BG177981 | 3GTP2UEA1BG135844 | 3GTP2UEA1BG148917; 3GTP2UEA1BG100253 | 3GTP2UEA1BG127985; 3GTP2UEA1BG147590 | 3GTP2UEA1BG100429

3GTP2UEA1BG122883 |

3GTP2UEA1BG163577

| 3GTP2UEA1BG149341; 3GTP2UEA1BG109602 | 3GTP2UEA1BG186048 | 3GTP2UEA1BG157097; 3GTP2UEA1BG131521 | 3GTP2UEA1BG139182 | 3GTP2UEA1BG140588; 3GTP2UEA1BG156743; 3GTP2UEA1BG138971 | 3GTP2UEA1BG179455 | 3GTP2UEA1BG134662 | 3GTP2UEA1BG164017; 3GTP2UEA1BG156287 |

3GTP2UEA1BG108286

; 3GTP2UEA1BG152286 | 3GTP2UEA1BG158136 | 3GTP2UEA1BG116310; 3GTP2UEA1BG196711; 3GTP2UEA1BG107719 | 3GTP2UEA1BG131907 | 3GTP2UEA1BG196708; 3GTP2UEA1BG133740; 3GTP2UEA1BG168231 | 3GTP2UEA1BG107901 | 3GTP2UEA1BG101340 | 3GTP2UEA1BG176460; 3GTP2UEA1BG105131 | 3GTP2UEA1BG160632 | 3GTP2UEA1BG127579 | 3GTP2UEA1BG185515 | 3GTP2UEA1BG140624; 3GTP2UEA1BG168942; 3GTP2UEA1BG154717 | 3GTP2UEA1BG160629 | 3GTP2UEA1BG116601 | 3GTP2UEA1BG151459 | 3GTP2UEA1BG183361 | 3GTP2UEA1BG109227; 3GTP2UEA1BG122172 | 3GTP2UEA1BG151669; 3GTP2UEA1BG151851 | 3GTP2UEA1BG126500 | 3GTP2UEA1BG111804; 3GTP2UEA1BG175003 | 3GTP2UEA1BG168813 | 3GTP2UEA1BG117103 | 3GTP2UEA1BG150652 | 3GTP2UEA1BG161215 | 3GTP2UEA1BG129106; 3GTP2UEA1BG150764; 3GTP2UEA1BG140459 | 3GTP2UEA1BG175311 | 3GTP2UEA1BG132541 | 3GTP2UEA1BG168729 | 3GTP2UEA1BG102794; 3GTP2UEA1BG195736 | 3GTP2UEA1BG149114 | 3GTP2UEA1BG168763; 3GTP2UEA1BG178001 | 3GTP2UEA1BG177012 | 3GTP2UEA1BG189273; 3GTP2UEA1BG156970 | 3GTP2UEA1BG152577 |

3GTP2UEA1BG103301

; 3GTP2UEA1BG160663

3GTP2UEA1BG186857 | 3GTP2UEA1BG129414 | 3GTP2UEA1BG125461 | 3GTP2UEA1BG134323; 3GTP2UEA1BG172795 | 3GTP2UEA1BG140042; 3GTP2UEA1BG153910 | 3GTP2UEA1BG195977 | 3GTP2UEA1BG171856 | 3GTP2UEA1BG124472 | 3GTP2UEA1BG192996 | 3GTP2UEA1BG165149; 3GTP2UEA1BG177124; 3GTP2UEA1BG120874 | 3GTP2UEA1BG130840; 3GTP2UEA1BG118316; 3GTP2UEA1BG148903; 3GTP2UEA1BG172859; 3GTP2UEA1BG115190

3GTP2UEA1BG119711; 3GTP2UEA1BG111074 | 3GTP2UEA1BG174627; 3GTP2UEA1BG113701 | 3GTP2UEA1BG133415 | 3GTP2UEA1BG140364; 3GTP2UEA1BG160212; 3GTP2UEA1BG132328; 3GTP2UEA1BG173705 | 3GTP2UEA1BG145368; 3GTP2UEA1BG184994 | 3GTP2UEA1BG190181 | 3GTP2UEA1BG150411 | 3GTP2UEA1BG133883 | 3GTP2UEA1BG162820; 3GTP2UEA1BG157794 | 3GTP2UEA1BG138291; 3GTP2UEA1BG192335 | 3GTP2UEA1BG129591;

3GTP2UEA1BG1271933GTP2UEA1BG197454 | 3GTP2UEA1BG124679; 3GTP2UEA1BG164230 | 3GTP2UEA1BG134483 | 3GTP2UEA1BG159092; 3GTP2UEA1BG149453 | 3GTP2UEA1BG135407; 3GTP2UEA1BG103167 | 3GTP2UEA1BG129316 | 3GTP2UEA1BG162056 | 3GTP2UEA1BG117957 | 3GTP2UEA1BG106053 | 3GTP2UEA1BG155205

3GTP2UEA1BG134435 | 3GTP2UEA1BG130966 | 3GTP2UEA1BG187202

3GTP2UEA1BG144222 | 3GTP2UEA1BG114931; 3GTP2UEA1BG158797; 3GTP2UEA1BG138520; 3GTP2UEA1BG172666 | 3GTP2UEA1BG117389; 3GTP2UEA1BG150196; 3GTP2UEA1BG170383 | 3GTP2UEA1BG173378; 3GTP2UEA1BG117361; 3GTP2UEA1BG128344; 3GTP2UEA1BG182016; 3GTP2UEA1BG138968 | 3GTP2UEA1BG104965 | 3GTP2UEA1BG192352; 3GTP2UEA1BG150022 | 3GTP2UEA1BG143314 | 3GTP2UEA1BG114881; 3GTP2UEA1BG186616 | 3GTP2UEA1BG156189; 3GTP2UEA1BG120230

3GTP2UEA1BG190469 | 3GTP2UEA1BG163062; 3GTP2UEA1BG123371

3GTP2UEA1BG106912; 3GTP2UEA1BG161408 | 3GTP2UEA1BG152949 | 3GTP2UEA1BG154328

3GTP2UEA1BG188429; 3GTP2UEA1BG116128

3GTP2UEA1BG120101; 3GTP2UEA1BG105758; 3GTP2UEA1BG120065; 3GTP2UEA1BG141580 | 3GTP2UEA1BG166334 | 3GTP2UEA1BG199804 | 3GTP2UEA1BG121880; 3GTP2UEA1BG179441 | 3GTP2UEA1BG142230 | 3GTP2UEA1BG162493

3GTP2UEA1BG156449; 3GTP2UEA1BG123497; 3GTP2UEA1BG188611; 3GTP2UEA1BG167063; 3GTP2UEA1BG139649 | 3GTP2UEA1BG125881 | 3GTP2UEA1BG186292 | 3GTP2UEA1BG165300 | 3GTP2UEA1BG172845; 3GTP2UEA1BG125945; 3GTP2UEA1BG171341 | 3GTP2UEA1BG175096 | 3GTP2UEA1BG144432; 3GTP2UEA1BG101693; 3GTP2UEA1BG148609; 3GTP2UEA1BG130692 | 3GTP2UEA1BG171534 | 3GTP2UEA1BG137013 | 3GTP2UEA1BG183456 | 3GTP2UEA1BG162719 | 3GTP2UEA1BG174398 | 3GTP2UEA1BG156810 | 3GTP2UEA1BG117540 | 3GTP2UEA1BG117814 | 3GTP2UEA1BG119790 | 3GTP2UEA1BG133513 | 3GTP2UEA1BG193033; 3GTP2UEA1BG137688; 3GTP2UEA1BG186759 | 3GTP2UEA1BG182162 | 3GTP2UEA1BG114024 | 3GTP2UEA1BG167838 | 3GTP2UEA1BG188866 | 3GTP2UEA1BG122771 | 3GTP2UEA1BG188060;

3GTP2UEA1BG152787

| 3GTP2UEA1BG131387

3GTP2UEA1BG125329 | 3GTP2UEA1BG172490

3GTP2UEA1BG176314 | 3GTP2UEA1BG188818 | 3GTP2UEA1BG169959 | 3GTP2UEA1BG126674; 3GTP2UEA1BG113844 | 3GTP2UEA1BG108496 | 3GTP2UEA1BG111656 | 3GTP2UEA1BG174952 | 3GTP2UEA1BG108885 | 3GTP2UEA1BG141126; 3GTP2UEA1BG156144; 3GTP2UEA1BG145371 | 3GTP2UEA1BG156838; 3GTP2UEA1BG137187 | 3GTP2UEA1BG162686 | 3GTP2UEA1BG187703 | 3GTP2UEA1BG160792; 3GTP2UEA1BG157309 | 3GTP2UEA1BG119613; 3GTP2UEA1BG192030 | 3GTP2UEA1BG180895; 3GTP2UEA1BG135200 | 3GTP2UEA1BG170027 | 3GTP2UEA1BG184784 | 3GTP2UEA1BG109535; 3GTP2UEA1BG170206 | 3GTP2UEA1BG182999

3GTP2UEA1BG159089; 3GTP2UEA1BG133771 | 3GTP2UEA1BG144074; 3GTP2UEA1BG191959 | 3GTP2UEA1BG149887

3GTP2UEA1BG146388 | 3GTP2UEA1BG161733 | 3GTP2UEA1BG115075 | 3GTP2UEA1BG117571 | 3GTP2UEA1BG178578 | 3GTP2UEA1BG149386 | 3GTP2UEA1BG118915; 3GTP2UEA1BG142342; 3GTP2UEA1BG163241; 3GTP2UEA1BG119062; 3GTP2UEA1BG190858 | 3GTP2UEA1BG177768 | 3GTP2UEA1BG155348 | 3GTP2UEA1BG105453; 3GTP2UEA1BG138677; 3GTP2UEA1BG137223; 3GTP2UEA1BG181285 | 3GTP2UEA1BG163448 | 3GTP2UEA1BG132698 | 3GTP2UEA1BG113827; 3GTP2UEA1BG188074 | 3GTP2UEA1BG178984 | 3GTP2UEA1BG161683; 3GTP2UEA1BG129431 | 3GTP2UEA1BG136590; 3GTP2UEA1BG183974 | 3GTP2UEA1BG156757 | 3GTP2UEA1BG183666; 3GTP2UEA1BG176927; 3GTP2UEA1BG186390 | 3GTP2UEA1BG134984 | 3GTP2UEA1BG128926 | 3GTP2UEA1BG162381; 3GTP2UEA1BG144818 | 3GTP2UEA1BG177947 | 3GTP2UEA1BG136380 | 3GTP2UEA1BG165409 | 3GTP2UEA1BG182484 | 3GTP2UEA1BG192836; 3GTP2UEA1BG164776; 3GTP2UEA1BG142924 | 3GTP2UEA1BG156452; 3GTP2UEA1BG199429 | 3GTP2UEA1BG118235 | 3GTP2UEA1BG114010; 3GTP2UEA1BG154538 | 3GTP2UEA1BG104559 | 3GTP2UEA1BG157004 | 3GTP2UEA1BG137867; 3GTP2UEA1BG132989 | 3GTP2UEA1BG131406

3GTP2UEA1BG175809

| 3GTP2UEA1BG142566 | 3GTP2UEA1BG187071; 3GTP2UEA1BG152093

3GTP2UEA1BG152966 | 3GTP2UEA1BG127954 | 3GTP2UEA1BG137061 | 3GTP2UEA1BG193887 | 3GTP2UEA1BG148223; 3GTP2UEA1BG136895 | 3GTP2UEA1BG169704 | 3GTP2UEA1BG188446

3GTP2UEA1BG183733

3GTP2UEA1BG158962; 3GTP2UEA1BG178418; 3GTP2UEA1BG155964 | 3GTP2UEA1BG100639 | 3GTP2UEA1BG199060; 3GTP2UEA1BG103542 | 3GTP2UEA1BG125637 | 3GTP2UEA1BG124827

3GTP2UEA1BG142647 | 3GTP2UEA1BG194912 | 3GTP2UEA1BG113746 | 3GTP2UEA1BG136587 | 3GTP2UEA1BG116789 | 3GTP2UEA1BG151218 | 3GTP2UEA1BG125718 | 3GTP2UEA1BG141689 | 3GTP2UEA1BG187457; 3GTP2UEA1BG174885

3GTP2UEA1BG123838 | 3GTP2UEA1BG169413 | 3GTP2UEA1BG108417; 3GTP2UEA1BG180718 | 3GTP2UEA1BG124892 | 3GTP2UEA1BG159531 | 3GTP2UEA1BG100186; 3GTP2UEA1BG138243; 3GTP2UEA1BG117909 | 3GTP2UEA1BG110829; 3GTP2UEA1BG110801 | 3GTP2UEA1BG131731 | 3GTP2UEA1BG149985 | 3GTP2UEA1BG193923 | 3GTP2UEA1BG142180 |

3GTP2UEA1BG152644

| 3GTP2UEA1BG154927; 3GTP2UEA1BG111642 | 3GTP2UEA1BG140784; 3GTP2UEA1BG141076 | 3GTP2UEA1BG111124; 3GTP2UEA1BG106103 | 3GTP2UEA1BG191329; 3GTP2UEA1BG142454 | 3GTP2UEA1BG110927 | 3GTP2UEA1BG155091 | 3GTP2UEA1BG161084 | 3GTP2UEA1BG194618 | 3GTP2UEA1BG117943 | 3GTP2UEA1BG100799 | 3GTP2UEA1BG166768 | 3GTP2UEA1BG190522; 3GTP2UEA1BG144723; 3GTP2UEA1BG190665; 3GTP2UEA1BG115013 | 3GTP2UEA1BG166804

3GTP2UEA1BG141823 | 3GTP2UEA1BG169525; 3GTP2UEA1BG127548; 3GTP2UEA1BG166348; 3GTP2UEA1BG140946 | 3GTP2UEA1BG132314 | 3GTP2UEA1BG169797; 3GTP2UEA1BG177625 | 3GTP2UEA1BG183019 | 3GTP2UEA1BG130675

3GTP2UEA1BG111947 | 3GTP2UEA1BG199351; 3GTP2UEA1BG100530 | 3GTP2UEA1BG193324; 3GTP2UEA1BG173591 | 3GTP2UEA1BG148934

3GTP2UEA1BG175521 | 3GTP2UEA1BG173140 | 3GTP2UEA1BG161716; 3GTP2UEA1BG160517

3GTP2UEA1BG137321; 3GTP2UEA1BG190116; 3GTP2UEA1BG144317 | 3GTP2UEA1BG109213 | 3GTP2UEA1BG136377 | 3GTP2UEA1BG138081 | 3GTP2UEA1BG196417; 3GTP2UEA1BG185661 | 3GTP2UEA1BG167516 | 3GTP2UEA1BG125783

3GTP2UEA1BG139439

3GTP2UEA1BG183148 | 3GTP2UEA1BG128733 | 3GTP2UEA1BG175776 | 3GTP2UEA1BG184865 | 3GTP2UEA1BG143779 | 3GTP2UEA1BG128747 | 3GTP2UEA1BG139294 | 3GTP2UEA1BG165975

3GTP2UEA1BG170397

3GTP2UEA1BG196594; 3GTP2UEA1BG157696 | 3GTP2UEA1BG196160 | 3GTP2UEA1BG199513 | 3GTP2UEA1BG139828 | 3GTP2UEA1BG100477 | 3GTP2UEA1BG167886; 3GTP2UEA1BG115125 | 3GTP2UEA1BG135990 | 3GTP2UEA1BG101208; 3GTP2UEA1BG116291 | 3GTP2UEA1BG186261 | 3GTP2UEA1BG124293; 3GTP2UEA1BG106277; 3GTP2UEA1BG115531; 3GTP2UEA1BG184185; 3GTP2UEA1BG193596 | 3GTP2UEA1BG184526 | 3GTP2UEA1BG118994; 3GTP2UEA1BG111639 | 3GTP2UEA1BG177916 | 3GTP2UEA1BG144396; 3GTP2UEA1BG159643

3GTP2UEA1BG165796; 3GTP2UEA1BG147265

3GTP2UEA1BG138033

3GTP2UEA1BG158668 | 3GTP2UEA1BG139148 | 3GTP2UEA1BG109082

3GTP2UEA1BG108353 | 3GTP2UEA1BG149839; 3GTP2UEA1BG179164 | 3GTP2UEA1BG196112 | 3GTP2UEA1BG120373

3GTP2UEA1BG195493; 3GTP2UEA1BG124830; 3GTP2UEA1BG145404 | 3GTP2UEA1BG187930 | 3GTP2UEA1BG179908 | 3GTP2UEA1BG107803; 3GTP2UEA1BG157911 | 3GTP2UEA1BG110054; 3GTP2UEA1BG112774 | 3GTP2UEA1BG146522; 3GTP2UEA1BG135942; 3GTP2UEA1BG147881 | 3GTP2UEA1BG139957 | 3GTP2UEA1BG192822; 3GTP2UEA1BG151848 | 3GTP2UEA1BG155673 | 3GTP2UEA1BG133043; 3GTP2UEA1BG185708; 3GTP2UEA1BG189032 | 3GTP2UEA1BG121717; 3GTP2UEA1BG197499 | 3GTP2UEA1BG108160; 3GTP2UEA1BG129056 | 3GTP2UEA1BG150537 | 3GTP2UEA1BG170562 | 3GTP2UEA1BG192951; 3GTP2UEA1BG194425; 3GTP2UEA1BG129607 | 3GTP2UEA1BG134211 | 3GTP2UEA1BG174451 | 3GTP2UEA1BG156239 | 3GTP2UEA1BG159447 | 3GTP2UEA1BG184543 | 3GTP2UEA1BG184140; 3GTP2UEA1BG109115 | 3GTP2UEA1BG193582

3GTP2UEA1BG176443

3GTP2UEA1BG111463; 3GTP2UEA1BG155446;

3GTP2UEA1BG146214

| 3GTP2UEA1BG106604; 3GTP2UEA1BG177589 | 3GTP2UEA1BG188575; 3GTP2UEA1BG165720 | 3GTP2UEA1BG106828 | 3GTP2UEA1BG139814 | 3GTP2UEA1BG185059 | 3GTP2UEA1BG185899 | 3GTP2UEA1BG105033 | 3GTP2UEA1BG170514; 3GTP2UEA1BG198667

3GTP2UEA1BG138095

3GTP2UEA1BG118946; 3GTP2UEA1BG186387

3GTP2UEA1BG160422

3GTP2UEA1BG141160; 3GTP2UEA1BG158296 | 3GTP2UEA1BG178872; 3GTP2UEA1BG154930 | 3GTP2UEA1BG156385 | 3GTP2UEA1BG148593 | 3GTP2UEA1BG118574; 3GTP2UEA1BG150523 | 3GTP2UEA1BG194182;

3GTP2UEA1BG142910

| 3GTP2UEA1BG179391 | 3GTP2UEA1BG114783 | 3GTP2UEA1BG130384 | 3GTP2UEA1BG104898 | 3GTP2UEA1BG159593; 3GTP2UEA1BG182727 | 3GTP2UEA1BG122463 | 3GTP2UEA1BG171064 | 3GTP2UEA1BG137898; 3GTP2UEA1BG107008 | 3GTP2UEA1BG177270; 3GTP2UEA1BG190651 | 3GTP2UEA1BG170108 | 3GTP2UEA1BG118834 | 3GTP2UEA1BG148710 | 3GTP2UEA1BG151798; 3GTP2UEA1BG156256; 3GTP2UEA1BG159528 | 3GTP2UEA1BG184896

3GTP2UEA1BG141675; 3GTP2UEA1BG192576 | 3GTP2UEA1BG168164; 3GTP2UEA1BG101967 | 3GTP2UEA1BG130434; 3GTP2UEA1BG136525; 3GTP2UEA1BG105906; 3GTP2UEA1BG111155; 3GTP2UEA1BG157598 | 3GTP2UEA1BG153079; 3GTP2UEA1BG122804; 3GTP2UEA1BG112614 | 3GTP2UEA1BG174823 | 3GTP2UEA1BG196420 | 3GTP2UEA1BG162042

3GTP2UEA1BG164454 | 3GTP2UEA1BG185756; 3GTP2UEA1BG112550 | 3GTP2UEA1BG115545 | 3GTP2UEA1BG175941; 3GTP2UEA1BG102973 | 3GTP2UEA1BG118848 | 3GTP2UEA1BG158699 | 3GTP2UEA1BG168410; 3GTP2UEA1BG118428 | 3GTP2UEA1BG144639 | 3GTP2UEA1BG187944 | 3GTP2UEA1BG183098 | 3GTP2UEA1BG114671; 3GTP2UEA1BG178340; 3GTP2UEA1BG173770 | 3GTP2UEA1BG139893 | 3GTP2UEA1BG133155; 3GTP2UEA1BG131759 | 3GTP2UEA1BG178354 | 3GTP2UEA1BG187250 | 3GTP2UEA1BG161201 | 3GTP2UEA1BG135004 | 3GTP2UEA1BG170674; 3GTP2UEA1BG145175; 3GTP2UEA1BG160582 | 3GTP2UEA1BG168049; 3GTP2UEA1BG132782 | 3GTP2UEA1BG110443 | 3GTP2UEA1BG148822; 3GTP2UEA1BG149713; 3GTP2UEA1BG149131 | 3GTP2UEA1BG177138 | 3GTP2UEA1BG109616; 3GTP2UEA1BG179181; 3GTP2UEA1BG117358

3GTP2UEA1BG116825; 3GTP2UEA1BG187376 | 3GTP2UEA1BG114122 | 3GTP2UEA1BG179584 | 3GTP2UEA1BG126416 | 3GTP2UEA1BG185594 |

3GTP2UEA1BG175616

| 3GTP2UEA1BG100611; 3GTP2UEA1BG157276 | 3GTP2UEA1BG145385 | 3GTP2UEA1BG142177 | 3GTP2UEA1BG144043 | 3GTP2UEA1BG191721 | 3GTP2UEA1BG153096; 3GTP2UEA1BG143541 | 3GTP2UEA1BG183912; 3GTP2UEA1BG116131 | 3GTP2UEA1BG189337

3GTP2UEA1BG102665 | 3GTP2UEA1BG112449 | 3GTP2UEA1BG150361 | 3GTP2UEA1BG191430 | 3GTP2UEA1BG188091; 3GTP2UEA1BG190388 | 3GTP2UEA1BG154359 | 3GTP2UEA1BG140252; 3GTP2UEA1BG152658; 3GTP2UEA1BG160047 | 3GTP2UEA1BG175566

3GTP2UEA1BG179083 | 3GTP2UEA1BG103251 | 3GTP2UEA1BG119871

3GTP2UEA1BG156788 | 3GTP2UEA1BG166818 | 3GTP2UEA1BG103993 | 3GTP2UEA1BG125895 | 3GTP2UEA1BG155625; 3GTP2UEA1BG130398; 3GTP2UEA1BG141207 | 3GTP2UEA1BG113312 | 3GTP2UEA1BG131650; 3GTP2UEA1BG172019 | 3GTP2UEA1BG100527 | 3GTP2UEA1BG165586 | 3GTP2UEA1BG137139

3GTP2UEA1BG169489

3GTP2UEA1BG128635; 3GTP2UEA1BG103704; 3GTP2UEA1BG106716; 3GTP2UEA1BG195817

3GTP2UEA1BG129543; 3GTP2UEA1BG106487

3GTP2UEA1BG147928 | 3GTP2UEA1BG125640; 3GTP2UEA1BG190391 | 3GTP2UEA1BG177415 | 3GTP2UEA1BG147685 | 3GTP2UEA1BG156628; 3GTP2UEA1BG157021 |

3GTP2UEA1BG155947

; 3GTP2UEA1BG122401 | 3GTP2UEA1BG119370

3GTP2UEA1BG115965 | 3GTP2UEA1BG131020 | 3GTP2UEA1BG111267; 3GTP2UEA1BG156726; 3GTP2UEA1BG167869 | 3GTP2UEA1BG142504 | 3GTP2UEA1BG181996; 3GTP2UEA1BG195333 | 3GTP2UEA1BG192061 | 3GTP2UEA1BG149243; 3GTP2UEA1BG135049; 3GTP2UEA1BG114105; 3GTP2UEA1BG189869 | 3GTP2UEA1BG133561; 3GTP2UEA1BG198958 | 3GTP2UEA1BG145550 | 3GTP2UEA1BG157441 | 3GTP2UEA1BG100236 | 3GTP2UEA1BG197471 | 3GTP2UEA1BG199821

3GTP2UEA1BG115299 | 3GTP2UEA1BG153812 | 3GTP2UEA1BG161327; 3GTP2UEA1BG117828 | 3GTP2UEA1BG120504 | 3GTP2UEA1BG175177; 3GTP2UEA1BG134368; 3GTP2UEA1BG137822 | 3GTP2UEA1BG140168 | 3GTP2UEA1BG174871 | 3GTP2UEA1BG108157 | 3GTP2UEA1BG142597; 3GTP2UEA1BG146584 | 3GTP2UEA1BG152188; 3GTP2UEA1BG158220

3GTP2UEA1BG115609; 3GTP2UEA1BG129817; 3GTP2UEA1BG132927 | 3GTP2UEA1BG117408 | 3GTP2UEA1BG182355 | 3GTP2UEA1BG112189

3GTP2UEA1BG101497 | 3GTP2UEA1BG189449 | 3GTP2UEA1BG175194 | 3GTP2UEA1BG159724 | 3GTP2UEA1BG163045; 3GTP2UEA1BG127176 | 3GTP2UEA1BG153745; 3GTP2UEA1BG168617; 3GTP2UEA1BG187796; 3GTP2UEA1BG126125; 3GTP2UEA1BG181206; 3GTP2UEA1BG185501 | 3GTP2UEA1BG169878 | 3GTP2UEA1BG167192 | 3GTP2UEA1BG166429 | 3GTP2UEA1BG135195;

3GTP2UEA1BG143152

| 3GTP2UEA1BG129803; 3GTP2UEA1BG181402 | 3GTP2UEA1BG189371; 3GTP2UEA1BG139652 | 3GTP2UEA1BG168214; 3GTP2UEA1BG131096 | 3GTP2UEA1BG122477 | 3GTP2UEA1BG197342 | 3GTP2UEA1BG182100 | 3GTP2UEA1BG131177; 3GTP2UEA1BG120812 | 3GTP2UEA1BG115982

3GTP2UEA1BG148044 | 3GTP2UEA1BG120714 | 3GTP2UEA1BG125539

3GTP2UEA1BG155379

3GTP2UEA1BG148240 | 3GTP2UEA1BG106019 | 3GTP2UEA1BG178466; 3GTP2UEA1BG162879; 3GTP2UEA1BG127758 | 3GTP2UEA1BG171453; 3GTP2UEA1BG114900 | 3GTP2UEA1BG140171; 3GTP2UEA1BG114086; 3GTP2UEA1BG151008; 3GTP2UEA1BG134841 | 3GTP2UEA1BG124164; 3GTP2UEA1BG198622 | 3GTP2UEA1BG137772 | 3GTP2UEA1BG114797 | 3GTP2UEA1BG191640 | 3GTP2UEA1BG113276 | 3GTP2UEA1BG181528; 3GTP2UEA1BG117263 | 3GTP2UEA1BG142955 | 3GTP2UEA1BG191119 | 3GTP2UEA1BG194134; 3GTP2UEA1BG104643 | 3GTP2UEA1BG166382; 3GTP2UEA1BG167368 | 3GTP2UEA1BG100110 | 3GTP2UEA1BG174692; 3GTP2UEA1BG193372 | 3GTP2UEA1BG156709 | 3GTP2UEA1BG119594 | 3GTP2UEA1BG161179 | 3GTP2UEA1BG169668; 3GTP2UEA1BG162543; 3GTP2UEA1BG107087

3GTP2UEA1BG148187; 3GTP2UEA1BG171937; 3GTP2UEA1BG157617 | 3GTP2UEA1BG187569 | 3GTP2UEA1BG105369 | 3GTP2UEA1BG198510; 3GTP2UEA1BG190374; 3GTP2UEA1BG181531; 3GTP2UEA1BG109390 | 3GTP2UEA1BG146889 |

3GTP2UEA1BG186244

| 3GTP2UEA1BG117537 | 3GTP2UEA1BG157245 | 3GTP2UEA1BG154720 |

3GTP2UEA1BG148688

| 3GTP2UEA1BG185319 | 3GTP2UEA1BG138503 | 3GTP2UEA1BG151106

3GTP2UEA1BG108207 | 3GTP2UEA1BG190908 | 3GTP2UEA1BG198653 | 3GTP2UEA1BG175017 | 3GTP2UEA1BG127825; 3GTP2UEA1BG155320 | 3GTP2UEA1BG115870 | 3GTP2UEA1BG171646 | 3GTP2UEA1BG141577; 3GTP2UEA1BG154314 | 3GTP2UEA1BG121586 | 3GTP2UEA1BG175289; 3GTP2UEA1BG133995 | 3GTP2UEA1BG100026 | 3GTP2UEA1BG166835 | 3GTP2UEA1BG167984; 3GTP2UEA1BG134029; 3GTP2UEA1BG199026 | 3GTP2UEA1BG165197; 3GTP2UEA1BG152062 | 3GTP2UEA1BG157178 | 3GTP2UEA1BG176653 | 3GTP2UEA1BG174434 | 3GTP2UEA1BG154619 | 3GTP2UEA1BG153583

3GTP2UEA1BG131289 | 3GTP2UEA1BG116307 | 3GTP2UEA1BG182467 | 3GTP2UEA1BG117960; 3GTP2UEA1BG186938; 3GTP2UEA1BG159660 | 3GTP2UEA1BG117859 | 3GTP2UEA1BG161540 | 3GTP2UEA1BG199317 | 3GTP2UEA1BG159402; 3GTP2UEA1BG140980 | 3GTP2UEA1BG113830

3GTP2UEA1BG188169; 3GTP2UEA1BG150277 | 3GTP2UEA1BG151185 | 3GTP2UEA1BG195686 | 3GTP2UEA1BG121667 | 3GTP2UEA1BG108501 | 3GTP2UEA1BG150960 | 3GTP2UEA1BG150926 | 3GTP2UEA1BG192724 | 3GTP2UEA1BG102830 | 3GTP2UEA1BG167001 | 3GTP2UEA1BG136072 |

3GTP2UEA1BG173641

; 3GTP2UEA1BG162705 | 3GTP2UEA1BG102598 | 3GTP2UEA1BG123175 | 3GTP2UEA1BG143328; 3GTP2UEA1BG138484; 3GTP2UEA1BG156225 | 3GTP2UEA1BG113407 | 3GTP2UEA1BG167340 | 3GTP2UEA1BG122916; 3GTP2UEA1BG100107 | 3GTP2UEA1BG157701; 3GTP2UEA1BG138744 | 3GTP2UEA1BG143572

3GTP2UEA1BG120664 | 3GTP2UEA1BG196109 | 3GTP2UEA1BG113097 | 3GTP2UEA1BG187877 | 3GTP2UEA1BG147833; 3GTP2UEA1BG126092; 3GTP2UEA1BG128750 | 3GTP2UEA1BG142843

3GTP2UEA1BG154703 | 3GTP2UEA1BG155981

3GTP2UEA1BG134953

; 3GTP2UEA1BG189189

3GTP2UEA1BG169279 | 3GTP2UEA1BG199222 | 3GTP2UEA1BG114332; 3GTP2UEA1BG104352

3GTP2UEA1BG133611 | 3GTP2UEA1BG150683 | 3GTP2UEA1BG119451 | 3GTP2UEA1BG193551 | 3GTP2UEA1BG152319; 3GTP2UEA1BG196238 |

3GTP2UEA1BG156550

| 3GTP2UEA1BG133432 | 3GTP2UEA1BG113357; 3GTP2UEA1BG192853 | 3GTP2UEA1BG169685 | 3GTP2UEA1BG141935 | 3GTP2UEA1BG137190; 3GTP2UEA1BG131583 | 3GTP2UEA1BG130627 | 3GTP2UEA1BG130109; 3GTP2UEA1BG144933 | 3GTP2UEA1BG194649 | 3GTP2UEA1BG147430; 3GTP2UEA1BG194103 | 3GTP2UEA1BG156967 | 3GTP2UEA1BG158332 | 3GTP2UEA1BG107946; 3GTP2UEA1BG106408; 3GTP2UEA1BG187409 | 3GTP2UEA1BG112192 | 3GTP2UEA1BG134144 | 3GTP2UEA1BG165183 | 3GTP2UEA1BG174899 | 3GTP2UEA1BG149291 | 3GTP2UEA1BG170626 | 3GTP2UEA1BG169900;

3GTP2UEA1BG184171

| 3GTP2UEA1BG193856 | 3GTP2UEA1BG178712 | 3GTP2UEA1BG118963 | 3GTP2UEA1BG116808 | 3GTP2UEA1BG197051

3GTP2UEA1BG149517 | 3GTP2UEA1BG191413 | 3GTP2UEA1BG198068 | 3GTP2UEA1BG191170 | 3GTP2UEA1BG111379 | 3GTP2UEA1BG107140 | 3GTP2UEA1BG172554 | 3GTP2UEA1BG143829 | 3GTP2UEA1BG168570 | 3GTP2UEA1BG140087 | 3GTP2UEA1BG115724 | 3GTP2UEA1BG175048; 3GTP2UEA1BG183053 | 3GTP2UEA1BG150750 | 3GTP2UEA1BG171940 | 3GTP2UEA1BG181772 | 3GTP2UEA1BG158203

3GTP2UEA1BG192559 | 3GTP2UEA1BG123144 | 3GTP2UEA1BG170884 | 3GTP2UEA1BG180668 | 3GTP2UEA1BG105047 | 3GTP2UEA1BG151123 | 3GTP2UEA1BG181562 | 3GTP2UEA1BG177303 | 3GTP2UEA1BG165488 | 3GTP2UEA1BG189208 | 3GTP2UEA1BG131812 | 3GTP2UEA1BG155513; 3GTP2UEA1BG145662 | 3GTP2UEA1BG174918 | 3GTP2UEA1BG111317 | 3GTP2UEA1BG145998; 3GTP2UEA1BG151378 | 3GTP2UEA1BG151834 | 3GTP2UEA1BG153678; 3GTP2UEA1BG124617; 3GTP2UEA1BG199883

3GTP2UEA1BG193873; 3GTP2UEA1BG179827 | 3GTP2UEA1BG143197; 3GTP2UEA1BG151168 | 3GTP2UEA1BG103153 | 3GTP2UEA1BG101323 | 3GTP2UEA1BG178886

3GTP2UEA1BG195039; 3GTP2UEA1BG158878; 3GTP2UEA1BG173672 | 3GTP2UEA1BG197163

3GTP2UEA1BG118185 | 3GTP2UEA1BG119854 | 3GTP2UEA1BG185532

3GTP2UEA1BG113911 | 3GTP2UEA1BG172053; 3GTP2UEA1BG123077 | 3GTP2UEA1BG145676 | 3GTP2UEA1BG110037

3GTP2UEA1BG113018 | 3GTP2UEA1BG143250; 3GTP2UEA1BG144379; 3GTP2UEA1BG186213 | 3GTP2UEA1BG123662; 3GTP2UEA1BG145886 | 3GTP2UEA1BG178841; 3GTP2UEA1BG189466 | 3GTP2UEA1BG119305 | 3GTP2UEA1BG125556; 3GTP2UEA1BG131194 | 3GTP2UEA1BG176006; 3GTP2UEA1BG163627 | 3GTP2UEA1BG176975; 3GTP2UEA1BG142048 | 3GTP2UEA1BG158847 | 3GTP2UEA1BG124648; 3GTP2UEA1BG128912 | 3GTP2UEA1BG105274; 3GTP2UEA1BG196627 | 3GTP2UEA1BG140865; 3GTP2UEA1BG154040; 3GTP2UEA1BG113651 | 3GTP2UEA1BG104304; 3GTP2UEA1BG134385; 3GTP2UEA1BG162722 | 3GTP2UEA1BG154880; 3GTP2UEA1BG162266 | 3GTP2UEA1BG110118 | 3GTP2UEA1BG102469 | 3GTP2UEA1BG152353 | 3GTP2UEA1BG113388; 3GTP2UEA1BG198734; 3GTP2UEA1BG198216 | 3GTP2UEA1BG107428 | 3GTP2UEA1BG183652 | 3GTP2UEA1BG126707 | 3GTP2UEA1BG153504 | 3GTP2UEA1BG182579 | 3GTP2UEA1BG130014 | 3GTP2UEA1BG148741 | 3GTP2UEA1BG141014 | 3GTP2UEA1BG134113 | 3GTP2UEA1BG104836; 3GTP2UEA1BG152546; 3GTP2UEA1BG113214 | 3GTP2UEA1BG153776 | 3GTP2UEA1BG187085 | 3GTP2UEA1BG175020 | 3GTP2UEA1BG138078 | 3GTP2UEA1BG138954 | 3GTP2UEA1BG136718; 3GTP2UEA1BG119742 | 3GTP2UEA1BG137853 | 3GTP2UEA1BG136301

3GTP2UEA1BG159111 | 3GTP2UEA1BG197955 | 3GTP2UEA1BG152630; 3GTP2UEA1BG109972 | 3GTP2UEA1BG183862; 3GTP2UEA1BG169881; 3GTP2UEA1BG154054 | 3GTP2UEA1BG193078 | 3GTP2UEA1BG122964 | 3GTP2UEA1BG158900; 3GTP2UEA1BG195297 | 3GTP2UEA1BG101127 | 3GTP2UEA1BG183893 | 3GTP2UEA1BG104822 | 3GTP2UEA1BG141739 | 3GTP2UEA1BG183165; 3GTP2UEA1BG144088; 3GTP2UEA1BG175714 | 3GTP2UEA1BG120986 | 3GTP2UEA1BG138162 | 3GTP2UEA1BG180749; 3GTP2UEA1BG125279 | 3GTP2UEA1BG115819; 3GTP2UEA1BG120244; 3GTP2UEA1BG138498 | 3GTP2UEA1BG118400; 3GTP2UEA1BG101144; 3GTP2UEA1BG100415 | 3GTP2UEA1BG147914 | 3GTP2UEA1BG172389 | 3GTP2UEA1BG171050 | 3GTP2UEA1BG149338; 3GTP2UEA1BG156306 | 3GTP2UEA1BG170173; 3GTP2UEA1BG143247; 3GTP2UEA1BG178208; 3GTP2UEA1BG147119 | 3GTP2UEA1BG182646 | 3GTP2UEA1BG152403 | 3GTP2UEA1BG121930 | 3GTP2UEA1BG196210 | 3GTP2UEA1BG136296 | 3GTP2UEA1BG146794 | 3GTP2UEA1BG100768; 3GTP2UEA1BG148173 | 3GTP2UEA1BG153499 | 3GTP2UEA1BG162428 | 3GTP2UEA1BG195980 | 3GTP2UEA1BG182596 | 3GTP2UEA1BG197017 | 3GTP2UEA1BG122446 | 3GTP2UEA1BG160758 | 3GTP2UEA1BG174417 | 3GTP2UEA1BG185062 | 3GTP2UEA1BG199933; 3GTP2UEA1BG138212 | 3GTP2UEA1BG158105 | 3GTP2UEA1BG116226; 3GTP2UEA1BG116856

3GTP2UEA1BG186325 | 3GTP2UEA1BG116162 | 3GTP2UEA1BG100916 | 3GTP2UEA1BG195526 | 3GTP2UEA1BG165815; 3GTP2UEA1BG123161 | 3GTP2UEA1BG148285 | 3GTP2UEA1BG125928; 3GTP2UEA1BG125296; 3GTP2UEA1BG120275 | 3GTP2UEA1BG116193

3GTP2UEA1BG162915 | 3GTP2UEA1BG161943; 3GTP2UEA1BG175972 | 3GTP2UEA1BG181187; 3GTP2UEA1BG126044 | 3GTP2UEA1BG142373 | 3GTP2UEA1BG158752; 3GTP2UEA1BG166978 | 3GTP2UEA1BG171386 | 3GTP2UEA1BG121958; 3GTP2UEA1BG108983 | 3GTP2UEA1BG125167 | 3GTP2UEA1BG141725 | 3GTP2UEA1BG136363 | 3GTP2UEA1BG127114; 3GTP2UEA1BG102990; 3GTP2UEA1BG121457 | 3GTP2UEA1BG159738 | 3GTP2UEA1BG100060 | 3GTP2UEA1BG116002; 3GTP2UEA1BG180511 | 3GTP2UEA1BG138274 | 3GTP2UEA1BG165779; 3GTP2UEA1BG145824 | 3GTP2UEA1BG140073 | 3GTP2UEA1BG188608 | 3GTP2UEA1BG128117

3GTP2UEA1BG109776; 3GTP2UEA1BG150425; 3GTP2UEA1BG146391 | 3GTP2UEA1BG128182 | 3GTP2UEA1BG169895 | 3GTP2UEA1BG193811 | 3GTP2UEA1BG133754; 3GTP2UEA1BG122530 | 3GTP2UEA1BG147184; 3GTP2UEA1BG159156; 3GTP2UEA1BG136959; 3GTP2UEA1BG193579 | 3GTP2UEA1BG146424 | 3GTP2UEA1BG196367; 3GTP2UEA1BG160842 | 3GTP2UEA1BG186373 | 3GTP2UEA1BG138906 | 3GTP2UEA1BG114993 | 3GTP2UEA1BG155611 | 3GTP2UEA1BG102939; 3GTP2UEA1BG105470 | 3GTP2UEA1BG167550 | 3GTP2UEA1BG150070; 3GTP2UEA1BG198149 | 3GTP2UEA1BG134855 | 3GTP2UEA1BG186633 |

3GTP2UEA1BG168195

| 3GTP2UEA1BG117795

3GTP2UEA1BG1304033GTP2UEA1BG135729; 3GTP2UEA1BG170156 | 3GTP2UEA1BG170044

3GTP2UEA1BG168990; 3GTP2UEA1BG110393 | 3GTP2UEA1BG192321; 3GTP2UEA1BG147556 | 3GTP2UEA1BG177401 | 3GTP2UEA1BG163076; 3GTP2UEA1BG174112 | 3GTP2UEA1BG177527 | 3GTP2UEA1BG112810 | 3GTP2UEA1BG157018 | 3GTP2UEA1BG185997 | 3GTP2UEA1BG148559

3GTP2UEA1BG129705 | 3GTP2UEA1BG146049; 3GTP2UEA1BG130899 | 3GTP2UEA1BG136119

3GTP2UEA1BG109549

| 3GTP2UEA1BG176751

3GTP2UEA1BG141417 | 3GTP2UEA1BG155592 | 3GTP2UEA1BG132829; 3GTP2UEA1BG152059

3GTP2UEA1BG192870; 3GTP2UEA1BG117134

3GTP2UEA1BG156466 | 3GTP2UEA1BG132605 | 3GTP2UEA1BG136251 | 3GTP2UEA1BG149047

3GTP2UEA1BG155432; 3GTP2UEA1BG160002; 3GTP2UEA1BG175907 | 3GTP2UEA1BG121538; 3GTP2UEA1BG121619; 3GTP2UEA1BG119966 | 3GTP2UEA1BG162252; 3GTP2UEA1BG188804 | 3GTP2UEA1BG150473; 3GTP2UEA1BG117182; 3GTP2UEA1BG180458 | 3GTP2UEA1BG153065 | 3GTP2UEA1BG127436 | 3GTP2UEA1BG140137 | 3GTP2UEA1BG117747 | 3GTP2UEA1BG182551

3GTP2UEA1BG136640 | 3GTP2UEA1BG194716 | 3GTP2UEA1BG183702; 3GTP2UEA1BG142812 | 3GTP2UEA1BG144091; 3GTP2UEA1BG178371 | 3GTP2UEA1BG185725; 3GTP2UEA1BG115772; 3GTP2UEA1BG184686 | 3GTP2UEA1BG126478

3GTP2UEA1BG169928 | 3GTP2UEA1BG107476 | 3GTP2UEA1BG166219; 3GTP2UEA1BG193615 | 3GTP2UEA1BG162204; 3GTP2UEA1BG134032 | 3GTP2UEA1BG138551

3GTP2UEA1BG156161 | 3GTP2UEA1BG148349 | 3GTP2UEA1BG197258; 3GTP2UEA1BG158606 | 3GTP2UEA1BG196739; 3GTP2UEA1BG108420 | 3GTP2UEA1BG186650 | 3GTP2UEA1BG178998 | 3GTP2UEA1BG198121 | 3GTP2UEA1BG135486; 3GTP2UEA1BG133978 | 3GTP2UEA1BG103511 | 3GTP2UEA1BG163966; 3GTP2UEA1BG188186 | 3GTP2UEA1BG183134; 3GTP2UEA1BG188253 | 3GTP2UEA1BG192626; 3GTP2UEA1BG146343 | 3GTP2UEA1BG128439 | 3GTP2UEA1BG189712 | 3GTP2UEA1BG159514 | 3GTP2UEA1BG135083 | 3GTP2UEA1BG177494 | 3GTP2UEA1BG149551; 3GTP2UEA1BG104660; 3GTP2UEA1BG134547; 3GTP2UEA1BG132300 | 3GTP2UEA1BG196613; 3GTP2UEA1BG198135; 3GTP2UEA1BG175163; 3GTP2UEA1BG116842 | 3GTP2UEA1BG187099; 3GTP2UEA1BG103136; 3GTP2UEA1BG113424 | 3GTP2UEA1BG161411 | 3GTP2UEA1BG155706; 3GTP2UEA1BG157407 | 3GTP2UEA1BG151395; 3GTP2UEA1BG145192

3GTP2UEA1BG137125 | 3GTP2UEA1BG161053 | 3GTP2UEA1BG135245 | 3GTP2UEA1BG109745 | 3GTP2UEA1BG165314; 3GTP2UEA1BG190259; 3GTP2UEA1BG136976; 3GTP2UEA1BG160050 | 3GTP2UEA1BG111737 | 3GTP2UEA1BG176491 | 3GTP2UEA1BG183084 | 3GTP2UEA1BG105629;

3GTP2UEA1BG189936

; 3GTP2UEA1BG130546; 3GTP2UEA1BG143135 | 3GTP2UEA1BG117330 |

3GTP2UEA1BG191833

| 3GTP2UEA1BG128568; 3GTP2UEA1BG146813 | 3GTP2UEA1BG110071 | 3GTP2UEA1BG108546 | 3GTP2UEA1BG172327 | 3GTP2UEA1BG103461; 3GTP2UEA1BG125797 | 3GTP2UEA1BG137111 | 3GTP2UEA1BG145760 | 3GTP2UEA1BG110099

3GTP2UEA1BG110572 | 3GTP2UEA1BG120356 | 3GTP2UEA1BG180251; 3GTP2UEA1BG110023 | 3GTP2UEA1BG127498 | 3GTP2UEA1BG191671

3GTP2UEA1BG141921 | 3GTP2UEA1BG162669 | 3GTP2UEA1BG105310 | 3GTP2UEA1BG171663 | 3GTP2UEA1BG150375

3GTP2UEA1BG166947 | 3GTP2UEA1BG106134; 3GTP2UEA1BG166740 | 3GTP2UEA1BG152725; 3GTP2UEA1BG191010 | 3GTP2UEA1BG182744

3GTP2UEA1BG153051; 3GTP2UEA1BG190701; 3GTP2UEA1BG160548; 3GTP2UEA1BG157620 | 3GTP2UEA1BG120082 | 3GTP2UEA1BG164552 | 3GTP2UEA1BG106635 | 3GTP2UEA1BG172862 | 3GTP2UEA1BG135374 | 3GTP2UEA1BG147749 | 3GTP2UEA1BG115769; 3GTP2UEA1BG126657 | 3GTP2UEA1BG125492 |

3GTP2UEA1BG119840

| 3GTP2UEA1BG100561 | 3GTP2UEA1BG183120 | 3GTP2UEA1BG184834 | 3GTP2UEA1BG158251 | 3GTP2UEA1BG154992 | 3GTP2UEA1BG180704; 3GTP2UEA1BG194733 | 3GTP2UEA1BG112368 | 3GTP2UEA1BG128487 | 3GTP2UEA1BG165782

3GTP2UEA1BG193761; 3GTP2UEA1BG114282; 3GTP2UEA1BG143927 | 3GTP2UEA1BG174367; 3GTP2UEA1BG190102 | 3GTP2UEA1BG137948 | 3GTP2UEA1BG194943 | 3GTP2UEA1BG185885; 3GTP2UEA1BG184980 | 3GTP2UEA1BG192965 | 3GTP2UEA1BG151171 | 3GTP2UEA1BG137531 | 3GTP2UEA1BG129347; 3GTP2UEA1BG149260 | 3GTP2UEA1BG190794 | 3GTP2UEA1BG108756 | 3GTP2UEA1BG122348 | 3GTP2UEA1BG186454 | 3GTP2UEA1BG126187 | 3GTP2UEA1BG132751 |

3GTP2UEA1BG125363

| 3GTP2UEA1BG132717

3GTP2UEA1BG198815 | 3GTP2UEA1BG197549

3GTP2UEA1BG195252; 3GTP2UEA1BG142809; 3GTP2UEA1BG152434 | 3GTP2UEA1BG185370 | 3GTP2UEA1BG128859 | 3GTP2UEA1BG114265 | 3GTP2UEA1BG121961 | 3GTP2UEA1BG190326 | 3GTP2UEA1BG114654; 3GTP2UEA1BG106036; 3GTP2UEA1BG152255 | 3GTP2UEA1BG104271 | 3GTP2UEA1BG143555

3GTP2UEA1BG126433; 3GTP2UEA1BG134869

3GTP2UEA1BG147668; 3GTP2UEA1BG157357; 3GTP2UEA1BG101953; 3GTP2UEA1BG170951; 3GTP2UEA1BG120650 | 3GTP2UEA1BG127033 | 3GTP2UEA1BG161649; 3GTP2UEA1BG196305; 3GTP2UEA1BG180444; 3GTP2UEA1BG161330 | 3GTP2UEA1BG184364 | 3GTP2UEA1BG104531 | 3GTP2UEA1BG121278 | 3GTP2UEA1BG135066 | 3GTP2UEA1BG176345; 3GTP2UEA1BG142521; 3GTP2UEA1BG103072; 3GTP2UEA1BG114007 | 3GTP2UEA1BG138324; 3GTP2UEA1BG163658 | 3GTP2UEA1BG129364 | 3GTP2UEA1BG190648; 3GTP2UEA1BG115996; 3GTP2UEA1BG194201 | 3GTP2UEA1BG110426; 3GTP2UEA1BG153406; 3GTP2UEA1BG125959 | 3GTP2UEA1BG160386; 3GTP2UEA1BG186986 | 3GTP2UEA1BG160095 | 3GTP2UEA1BG133057 | 3GTP2UEA1BG167774; 3GTP2UEA1BG136847; 3GTP2UEA1BG192528; 3GTP2UEA1BG109342 | 3GTP2UEA1BG197244; 3GTP2UEA1BG137609 | 3GTP2UEA1BG100348 | 3GTP2UEA1BG180248 | 3GTP2UEA1BG176197; 3GTP2UEA1BG140218 | 3GTP2UEA1BG149498 | 3GTP2UEA1BG119191 | 3GTP2UEA1BG169931 | 3GTP2UEA1BG132104; 3GTP2UEA1BG162591 | 3GTP2UEA1BG104254; 3GTP2UEA1BG130515 | 3GTP2UEA1BG175910 | 3GTP2UEA1BG199527 | 3GTP2UEA1BG147850; 3GTP2UEA1BG182470; 3GTP2UEA1BG180525

3GTP2UEA1BG153826

; 3GTP2UEA1BG112337

3GTP2UEA1BG141255 | 3GTP2UEA1BG197941 | 3GTP2UEA1BG157181 | 3GTP2UEA1BG127467 | 3GTP2UEA1BG119322

3GTP2UEA1BG123368 | 3GTP2UEA1BG158427 | 3GTP2UEA1BG158640 | 3GTP2UEA1BG190066; 3GTP2UEA1BG128523; 3GTP2UEA1BG109034; 3GTP2UEA1BG149405 | 3GTP2UEA1BG152806 | 3GTP2UEA1BG151543

3GTP2UEA1BG130885 | 3GTP2UEA1BG157231; 3GTP2UEA1BG161750

3GTP2UEA1BG117442 | 3GTP2UEA1BG148058; 3GTP2UEA1BG165944 | 3GTP2UEA1BG101614; 3GTP2UEA1BG178273

3GTP2UEA1BG156922 | 3GTP2UEA1BG174269 | 3GTP2UEA1BG185112 | 3GTP2UEA1BG149856 | 3GTP2UEA1BG185692 | 3GTP2UEA1BG170402 | 3GTP2UEA1BG139425 | 3GTP2UEA1BG187801 | 3GTP2UEA1BG146732; 3GTP2UEA1BG113875

3GTP2UEA1BG138565 | 3GTP2UEA1BG196093

3GTP2UEA1BG195364 | 3GTP2UEA1BG152336 | 3GTP2UEA1BG124875 | 3GTP2UEA1BG130028 | 3GTP2UEA1BG149789 | 3GTP2UEA1BG140834 | 3GTP2UEA1BG167466 | 3GTP2UEA1BG149212 | 3GTP2UEA1BG118607 | 3GTP2UEA1BG187443; 3GTP2UEA1BG181657 | 3GTP2UEA1BG113486 | 3GTP2UEA1BG109230; 3GTP2UEA1BG187720; 3GTP2UEA1BG115917; 3GTP2UEA1BG161621 | 3GTP2UEA1BG109079; 3GTP2UEA1BG119045 | 3GTP2UEA1BG185126; 3GTP2UEA1BG107123

3GTP2UEA1BG180542 | 3GTP2UEA1BG114802; 3GTP2UEA1BG110488

3GTP2UEA1BG189922 | 3GTP2UEA1BG123774; 3GTP2UEA1BG125668 | 3GTP2UEA1BG149467 | 3GTP2UEA1BG112841; 3GTP2UEA1BG145080 | 3GTP2UEA1BG178287 | 3GTP2UEA1BG109129 | 3GTP2UEA1BG130790 | 3GTP2UEA1BG102584 | 3GTP2UEA1BG176118 | 3GTP2UEA1BG154572; 3GTP2UEA1BG100592; 3GTP2UEA1BG122320; 3GTP2UEA1BG193193 | 3GTP2UEA1BG159674 | 3GTP2UEA1BG105145 |

3GTP2UEA1BG178502

; 3GTP2UEA1BG186129; 3GTP2UEA1BG189807 | 3GTP2UEA1BG139666 | 3GTP2UEA1BG178936; 3GTP2UEA1BG189113

3GTP2UEA1BG168715 | 3GTP2UEA1BG192464 | 3GTP2UEA1BG130594 | 3GTP2UEA1BG197311 | 3GTP2UEA1BG188933; 3GTP2UEA1BG182954 | 3GTP2UEA1BG183344 | 3GTP2UEA1BG177110 | 3GTP2UEA1BG140641 | 3GTP2UEA1BG110975 | 3GTP2UEA1BG196630 | 3GTP2UEA1BG163479 | 3GTP2UEA1BG103721 | 3GTP2UEA1BG114346 | 3GTP2UEA1BG175986 | 3GTP2UEA1BG125234 | 3GTP2UEA1BG168603; 3GTP2UEA1BG101998; 3GTP2UEA1BG154006 | 3GTP2UEA1BG174868 | 3GTP2UEA1BG133222; 3GTP2UEA1BG117232 | 3GTP2UEA1BG186163; 3GTP2UEA1BG165989; 3GTP2UEA1BG107607 | 3GTP2UEA1BG138999 | 3GTP2UEA1BG107252; 3GTP2UEA1BG100723 | 3GTP2UEA1BG163451; 3GTP2UEA1BG177236 | 3GTP2UEA1BG158749; 3GTP2UEA1BG190763 | 3GTP2UEA1BG105386 | 3GTP2UEA1BG140123; 3GTP2UEA1BG179875 | 3GTP2UEA1BG111883; 3GTP2UEA1BG142471 | 3GTP2UEA1BG172635 | 3GTP2UEA1BG104285; 3GTP2UEA1BG169802; 3GTP2UEA1BG107283 | 3GTP2UEA1BG158766; 3GTP2UEA1BG180203 | 3GTP2UEA1BG171162 | 3GTP2UEA1BG138338; 3GTP2UEA1BG174272; 3GTP2UEA1BG163918; 3GTP2UEA1BG186518 | 3GTP2UEA1BG161442; 3GTP2UEA1BG136900; 3GTP2UEA1BG181514; 3GTP2UEA1BG159979 | 3GTP2UEA1BG109695 | 3GTP2UEA1BG147377 | 3GTP2UEA1BG158945 | 3GTP2UEA1BG106893 | 3GTP2UEA1BG168360 | 3GTP2UEA1BG122687 | 3GTP2UEA1BG134709

3GTP2UEA1BG197275 | 3GTP2UEA1BG172117 | 3GTP2UEA1BG118722 | 3GTP2UEA1BG110961

3GTP2UEA1BG186440; 3GTP2UEA1BG190620; 3GTP2UEA1BG107297 | 3GTP2UEA1BG107641; 3GTP2UEA1BG165619

3GTP2UEA1BG165605 | 3GTP2UEA1BG138355 | 3GTP2UEA1BG182629 | 3GTP2UEA1BG128960 | 3GTP2UEA1BG120518 | 3GTP2UEA1BG105971; 3GTP2UEA1BG107302 | 3GTP2UEA1BG144754 | 3GTP2UEA1BG112905;

3GTP2UEA1BG127145

; 3GTP2UEA1BG105078 | 3GTP2UEA1BG101516 | 3GTP2UEA1BG127310 | 3GTP2UEA1BG199284 | 3GTP2UEA1BG101046 | 3GTP2UEA1BG102827 | 3GTP2UEA1BG172151; 3GTP2UEA1BG136413; 3GTP2UEA1BG165328 | 3GTP2UEA1BG102858; 3GTP2UEA1BG143667; 3GTP2UEA1BG116050 | 3GTP2UEA1BG154782 | 3GTP2UEA1BG178922; 3GTP2UEA1BG121149; 3GTP2UEA1BG103685

3GTP2UEA1BG179102 | 3GTP2UEA1BG125122 | 3GTP2UEA1BG134824 | 3GTP2UEA1BG162526; 3GTP2UEA1BG176300; 3GTP2UEA1BG136797; 3GTP2UEA1BG117912 | 3GTP2UEA1BG176944; 3GTP2UEA1BG121748 | 3GTP2UEA1BG169086; 3GTP2UEA1BG186468; 3GTP2UEA1BG173526

3GTP2UEA1BG139831 | 3GTP2UEA1BG111429 | 3GTP2UEA1BG193307 | 3GTP2UEA1BG164163 | 3GTP2UEA1BG100463 | 3GTP2UEA1BG124598

3GTP2UEA1BG155494 |

3GTP2UEA1BG158041

; 3GTP2UEA1BG130806; 3GTP2UEA1BG169573 | 3GTP2UEA1BG186289 | 3GTP2UEA1BG149470; 3GTP2UEA1BG141451 | 3GTP2UEA1BG158217 | 3GTP2UEA1BG188477; 3GTP2UEA1BG151297 | 3GTP2UEA1BG199897; 3GTP2UEA1BG189645 | 3GTP2UEA1BG162395; 3GTP2UEA1BG197518; 3GTP2UEA1BG194621 | 3GTP2UEA1BG191704 | 3GTP2UEA1BG144785; 3GTP2UEA1BG193081 | 3GTP2UEA1BG115111 | 3GTP2UEA1BG142356; 3GTP2UEA1BG184199 | 3GTP2UEA1BG141790 | 3GTP2UEA1BG196482

3GTP2UEA1BG175308 | 3GTP2UEA1BG173946 | 3GTP2UEA1BG169377; 3GTP2UEA1BG111009 | 3GTP2UEA1BG168987 | 3GTP2UEA1BG108711 | 3GTP2UEA1BG199107 | 3GTP2UEA1BG187586

3GTP2UEA1BG179746; 3GTP2UEA1BG165538 | 3GTP2UEA1BG175146; 3GTP2UEA1BG128229 | 3GTP2UEA1BG128196; 3GTP2UEA1BG154779 | 3GTP2UEA1BG184056 | 3GTP2UEA1BG158573 | 3GTP2UEA1BG192786; 3GTP2UEA1BG182825 | 3GTP2UEA1BG177107; 3GTP2UEA1BG147511 | 3GTP2UEA1BG164583; 3GTP2UEA1BG165765; 3GTP2UEA1BG143099 | 3GTP2UEA1BG176880; 3GTP2UEA1BG102441 | 3GTP2UEA1BG108949; 3GTP2UEA1BG194795 | 3GTP2UEA1BG113052; 3GTP2UEA1BG108921; 3GTP2UEA1BG161831 | 3GTP2UEA1BG153955; 3GTP2UEA1BG164535 | 3GTP2UEA1BG105016 | 3GTP2UEA1BG160887; 3GTP2UEA1BG169007 | 3GTP2UEA1BG175499 | 3GTP2UEA1BG122897 | 3GTP2UEA1BG164597 | 3GTP2UEA1BG112502 | 3GTP2UEA1BG151722; 3GTP2UEA1BG137495; 3GTP2UEA1BG199477 | 3GTP2UEA1BG138226 | 3GTP2UEA1BG163773; 3GTP2UEA1BG156127 | 3GTP2UEA1BG101273 | 3GTP2UEA1BG175681 | 3GTP2UEA1BG145449 | 3GTP2UEA1BG118333; 3GTP2UEA1BG111396; 3GTP2UEA1BG104478 | 3GTP2UEA1BG182002 | 3GTP2UEA1BG163546 | 3GTP2UEA1BG134273 | 3GTP2UEA1BG109678 | 3GTP2UEA1BG183716 | 3GTP2UEA1BG100012 | 3GTP2UEA1BG105484

3GTP2UEA1BG153342; 3GTP2UEA1BG138601 | 3GTP2UEA1BG157049; 3GTP2UEA1BG187507 | 3GTP2UEA1BG190004; 3GTP2UEA1BG123743; 3GTP2UEA1BG138131; 3GTP2UEA1BG104450 | 3GTP2UEA1BG163238 | 3GTP2UEA1BG165572 | 3GTP2UEA1BG127243 | 3GTP2UEA1BG186504 | 3GTP2UEA1BG113570 | 3GTP2UEA1BG168181 | 3GTP2UEA1BG158802 | 3GTP2UEA1BG195753 | 3GTP2UEA1BG182632 | 3GTP2UEA1BG110734 | 3GTP2UEA1BG177477 | 3GTP2UEA1BG164518; 3GTP2UEA1BG141143; 3GTP2UEA1BG130742 | 3GTP2UEA1BG142308; 3GTP2UEA1BG164731; 3GTP2UEA1BG172585; 3GTP2UEA1BG174465 | 3GTP2UEA1BG134371; 3GTP2UEA1BG104237 | 3GTP2UEA1BG194988 | 3GTP2UEA1BG155995 | 3GTP2UEA1BG142986 | 3GTP2UEA1BG160503; 3GTP2UEA1BG143202; 3GTP2UEA1BG133429 | 3GTP2UEA1BG149565

3GTP2UEA1BG185868 | 3GTP2UEA1BG155169 | 3GTP2UEA1BG167273; 3GTP2UEA1BG171954; 3GTP2UEA1BG171498 | 3GTP2UEA1BG152210; 3GTP2UEA1BG153762 | 3GTP2UEA1BG127839 | 3GTP2UEA1BG171274; 3GTP2UEA1BG180394 | 3GTP2UEA1BG148268

3GTP2UEA1BG154393 | 3GTP2UEA1BG118204 | 3GTP2UEA1BG164406 | 3GTP2UEA1BG146908; 3GTP2UEA1BG122303 | 3GTP2UEA1BG171291 | 3GTP2UEA1BG153003 | 3GTP2UEA1BG162753 | 3GTP2UEA1BG130482 | 3GTP2UEA1BG168620

3GTP2UEA1BG144138 | 3GTP2UEA1BG173347 | 3GTP2UEA1BG156130; 3GTP2UEA1BG164941 | 3GTP2UEA1BG112855; 3GTP2UEA1BG109597; 3GTP2UEA1BG110989 | 3GTP2UEA1BG152305 | 3GTP2UEA1BG173316; 3GTP2UEA1BG198006 | 3GTP2UEA1BG113990 | 3GTP2UEA1BG178788 | 3GTP2UEA1BG115139

3GTP2UEA1BG118252 | 3GTP2UEA1BG143815 | 3GTP2UEA1BG176085 | 3GTP2UEA1BG168519 | 3GTP2UEA1BG174725; 3GTP2UEA1BG116954; 3GTP2UEA1BG162431 | 3GTP2UEA1BG179035; 3GTP2UEA1BG107543 | 3GTP2UEA1BG191136 | 3GTP2UEA1BG188382 | 3GTP2UEA1BG189175 | 3GTP2UEA1BG154734 | 3GTP2UEA1BG140963; 3GTP2UEA1BG179665 | 3GTP2UEA1BG118672; 3GTP2UEA1BG152367; 3GTP2UEA1BG112564; 3GTP2UEA1BG174482; 3GTP2UEA1BG160713 | 3GTP2UEA1BG146701

3GTP2UEA1BG154166 | 3GTP2UEA1BG196322; 3GTP2UEA1BG131499; 3GTP2UEA1BG128831 | 3GTP2UEA1BG138467; 3GTP2UEA1BG189984; 3GTP2UEA1BG162459; 3GTP2UEA1BG191198 | 3GTP2UEA1BG135102 | 3GTP2UEA1BG134340 | 3GTP2UEA1BG145094; 3GTP2UEA1BG164504 |

3GTP2UEA1BG196059

; 3GTP2UEA1BG106120 | 3GTP2UEA1BG191251 | 3GTP2UEA1BG109454 | 3GTP2UEA1BG166771 | 3GTP2UEA1BG186194; 3GTP2UEA1BG113696; 3GTP2UEA1BG136556; 3GTP2UEA1BG147623 | 3GTP2UEA1BG109566; 3GTP2UEA1BG136198

3GTP2UEA1BG184218; 3GTP2UEA1BG167354; 3GTP2UEA1BG139683 | 3GTP2UEA1BG187314 | 3GTP2UEA1BG161425 | 3GTP2UEA1BG120406 | 3GTP2UEA1BG199723 | 3GTP2UEA1BG115271 | 3GTP2UEA1BG125444 | 3GTP2UEA1BG117439 | 3GTP2UEA1BG137092; 3GTP2UEA1BG162039 | 3GTP2UEA1BG142874; 3GTP2UEA1BG155088; 3GTP2UEA1BG128215 | 3GTP2UEA1BG146293 | 3GTP2UEA1BG166317 | 3GTP2UEA1BG170755; 3GTP2UEA1BG139117; 3GTP2UEA1BG169041 | 3GTP2UEA1BG150084 | 3GTP2UEA1BG135018; 3GTP2UEA1BG105095; 3GTP2UEA1BG191654; 3GTP2UEA1BG130353

3GTP2UEA1BG138758 | 3GTP2UEA1BG196174 | 3GTP2UEA1BG100379 | 3GTP2UEA1BG159254

3GTP2UEA1BG137996 | 3GTP2UEA1BG192481 | 3GTP2UEA1BG198944 | 3GTP2UEA1BG105968; 3GTP2UEA1BG119353; 3GTP2UEA1BG182680

3GTP2UEA1BG146357 | 3GTP2UEA1BG191007 | 3GTP2UEA1BG183473 | 3GTP2UEA1BG174174; 3GTP2UEA1BG159352; 3GTP2UEA1BG170576

3GTP2UEA1BG178032; 3GTP2UEA1BG133950 | 3GTP2UEA1BG192710 | 3GTP2UEA1BG184879 | 3GTP2UEA1BG153471; 3GTP2UEA1BG107204 | 3GTP2UEA1BG193453

3GTP2UEA1BG120759; 3GTP2UEA1BG104139 | 3GTP2UEA1BG164177; 3GTP2UEA1BG154510; 3GTP2UEA1BG104707 | 3GTP2UEA1BG162462; 3GTP2UEA1BG187829 | 3GTP2UEA1BG130062 | 3GTP2UEA1BG175695 | 3GTP2UEA1BG162302 | 3GTP2UEA1BG103881 | 3GTP2UEA1BG162557 | 3GTP2UEA1BG132149; 3GTP2UEA1BG173400; 3GTP2UEA1BG110281 | 3GTP2UEA1BG155818 | 3GTP2UEA1BG124469 | 3GTP2UEA1BG195591 | 3GTP2UEA1BG168469 | 3GTP2UEA1BG131776 | 3GTP2UEA1BG112984; 3GTP2UEA1BG192531 | 3GTP2UEA1BG125508

3GTP2UEA1BG174238

3GTP2UEA1BG189600; 3GTP2UEA1BG176846; 3GTP2UEA1BG185806; 3GTP2UEA1BG187894 | 3GTP2UEA1BG132832 | 3GTP2UEA1BG103086 | 3GTP2UEA1BG129381; 3GTP2UEA1BG162655; 3GTP2UEA1BG195963; 3GTP2UEA1BG101760

3GTP2UEA1BG163143; 3GTP2UEA1BG171095 | 3GTP2UEA1BG183294

3GTP2UEA1BG125654 | 3GTP2UEA1BG126299; 3GTP2UEA1BG113231 | 3GTP2UEA1BG130269; 3GTP2UEA1BG126898; 3GTP2UEA1BG152448 | 3GTP2UEA1BG172893

3GTP2UEA1BG149128 | 3GTP2UEA1BG111088

3GTP2UEA1BG184011 | 3GTP2UEA1BG189354 | 3GTP2UEA1BG182906

3GTP2UEA1BG172571 | 3GTP2UEA1BG106313 | 3GTP2UEA1BG135293

3GTP2UEA1BG102987

3GTP2UEA1BG145239 | 3GTP2UEA1BG185174 | 3GTP2UEA1BG101743; 3GTP2UEA1BG144172

3GTP2UEA1BG183022 | 3GTP2UEA1BG158735 | 3GTP2UEA1BG166916 | 3GTP2UEA1BG103668; 3GTP2UEA1BG127730; 3GTP2UEA1BG196398; 3GTP2UEA1BG124990 | 3GTP2UEA1BG115061 | 3GTP2UEA1BG137643 | 3GTP2UEA1BG144978 | 3GTP2UEA1BG170335 | 3GTP2UEA1BG192299; 3GTP2UEA1BG196336 | 3GTP2UEA1BG157603

3GTP2UEA1BG154197 | 3GTP2UEA1BG174658 | 3GTP2UEA1BG141501

3GTP2UEA1BG185854; 3GTP2UEA1BG156645 | 3GTP2UEA1BG124973 | 3GTP2UEA1BG111494 | 3GTP2UEA1BG183330 | 3GTP2UEA1BG147802 | 3GTP2UEA1BG198538 |

3GTP2UEA1BG158010

; 3GTP2UEA1BG147041 | 3GTP2UEA1BG101239; 3GTP2UEA1BG101080 | 3GTP2UEA1BG102195 | 3GTP2UEA1BG139926

3GTP2UEA1BG174322 | 3GTP2UEA1BG179651 | 3GTP2UEA1BG131129; 3GTP2UEA1BG167614; 3GTP2UEA1BG175762; 3GTP2UEA1BG112726 | 3GTP2UEA1BG158976; 3GTP2UEA1BG177155 | 3GTP2UEA1BG141773 | 3GTP2UEA1BG142390 | 3GTP2UEA1BG145726; 3GTP2UEA1BG112807

3GTP2UEA1BG138260; 3GTP2UEA1BG121779 | 3GTP2UEA1BG116159 | 3GTP2UEA1BG165541; 3GTP2UEA1BG118090 | 3GTP2UEA1BG116615 | 3GTP2UEA1BG174613; 3GTP2UEA1BG170593 | 3GTP2UEA1BG174448 | 3GTP2UEA1BG138825 | 3GTP2UEA1BG125430 | 3GTP2UEA1BG100771 | 3GTP2UEA1BG168858 | 3GTP2UEA1BG157147 | 3GTP2UEA1BG145015

3GTP2UEA1BG158623 | 3GTP2UEA1BG123967 | 3GTP2UEA1BG119725 | 3GTP2UEA1BG108840 | 3GTP2UEA1BG106764 | 3GTP2UEA1BG103928

3GTP2UEA1BG118493 | 3GTP2UEA1BG108689 | 3GTP2UEA1BG196143

3GTP2UEA1BG168391 | 3GTP2UEA1BG116646 | 3GTP2UEA1BG131552 | 3GTP2UEA1BG129073 | 3GTP2UEA1BG104187 | 3GTP2UEA1BG124035 | 3GTP2UEA1BG194229 | 3GTP2UEA1BG170240; 3GTP2UEA1BG103718; 3GTP2UEA1BG197146

3GTP2UEA1BG188558 | 3GTP2UEA1BG144981 | 3GTP2UEA1BG139635 | 3GTP2UEA1BG135939 | 3GTP2UEA1BG145323 | 3GTP2UEA1BG173929

3GTP2UEA1BG167581 | 3GTP2UEA1BG165927; 3GTP2UEA1BG153325; 3GTP2UEA1BG110295 | 3GTP2UEA1BG133298 | 3GTP2UEA1BG125394 | 3GTP2UEA1BG149954 | 3GTP2UEA1BG117246; 3GTP2UEA1BG115884 | 3GTP2UEA1BG188110 | 3GTP2UEA1BG195882 | 3GTP2UEA1BG105307 | 3GTP2UEA1BG147783; 3GTP2UEA1BG189841 | 3GTP2UEA1BG164809; 3GTP2UEA1BG139442 | 3GTP2UEA1BG112516 | 3GTP2UEA1BG107588 | 3GTP2UEA1BG132538; 3GTP2UEA1BG131647 | 3GTP2UEA1BG198314 | 3GTP2UEA1BG195025; 3GTP2UEA1BG179598; 3GTP2UEA1BG199690

3GTP2UEA1BG157729 | 3GTP2UEA1BG152823 | 3GTP2UEA1BG197650 | 3GTP2UEA1BG163613 | 3GTP2UEA1BG166267

3GTP2UEA1BG177351 | 3GTP2UEA1BG120681 | 3GTP2UEA1BG157505 | 3GTP2UEA1BG132748 | 3GTP2UEA1BG128053; 3GTP2UEA1BG158282 | 3GTP2UEA1BG116114 | 3GTP2UEA1BG109552 | 3GTP2UEA1BG159836 | 3GTP2UEA1BG119238

3GTP2UEA1BG110605 | 3GTP2UEA1BG140509 | 3GTP2UEA1BG106098 | 3GTP2UEA1BG138470; 3GTP2UEA1BG108370 | 3GTP2UEA1BG177592

3GTP2UEA1BG157455 | 3GTP2UEA1BG106957 | 3GTP2UEA1BG179021; 3GTP2UEA1BG185367; 3GTP2UEA1BG135570 | 3GTP2UEA1BG150165 | 3GTP2UEA1BG162008

3GTP2UEA1BG137450 | 3GTP2UEA1BG126884 | 3GTP2UEA1BG157066 | 3GTP2UEA1BG192416 | 3GTP2UEA1BG184851; 3GTP2UEA1BG120387; 3GTP2UEA1BG143085 | 3GTP2UEA1BG108823 | 3GTP2UEA1BG144771; 3GTP2UEA1BG190990

3GTP2UEA1BG197597; 3GTP2UEA1BG116713; 3GTP2UEA1BG198894; 3GTP2UEA1BG196885 | 3GTP2UEA1BG195283 | 3GTP2UEA1BG197387 | 3GTP2UEA1BG119417; 3GTP2UEA1BG113200 | 3GTP2UEA1BG170531; 3GTP2UEA1BG132250 | 3GTP2UEA1BG126755 | 3GTP2UEA1BG179469

3GTP2UEA1BG101421 | 3GTP2UEA1BG197101 | 3GTP2UEA1BG170559; 3GTP2UEA1BG169850 | 3GTP2UEA1BG128974 | 3GTP2UEA1BG123452 | 3GTP2UEA1BG196692 | 3GTP2UEA1BG123399 | 3GTP2UEA1BG104982 | 3GTP2UEA1BG143488; 3GTP2UEA1BG140462 | 3GTP2UEA1BG136802 | 3GTP2UEA1BG149520; 3GTP2UEA1BG176295 | 3GTP2UEA1BG174207 | 3GTP2UEA1BG150635 | 3GTP2UEA1BG109633 | 3GTP2UEA1BG128179 | 3GTP2UEA1BG172697 | 3GTP2UEA1BG100740; 3GTP2UEA1BG119904 | 3GTP2UEA1BG119661 | 3GTP2UEA1BG177740 | 3GTP2UEA1BG182372; 3GTP2UEA1BG126996 | 3GTP2UEA1BG185918 | 3GTP2UEA1BG185207 | 3GTP2UEA1BG199608; 3GTP2UEA1BG130921 | 3GTP2UEA1BG128246; 3GTP2UEA1BG108966; 3GTP2UEA1BG130210; 3GTP2UEA1BG168407; 3GTP2UEA1BG147251 | 3GTP2UEA1BG171968; 3GTP2UEA1BG199270

3GTP2UEA1BG118560 | 3GTP2UEA1BG153423; 3GTP2UEA1BG181819

3GTP2UEA1BG167015; 3GTP2UEA1BG192917; 3GTP2UEA1BG163028 | 3GTP2UEA1BG161456 | 3GTP2UEA1BG197874; 3GTP2UEA1BG166897 | 3GTP2UEA1BG146200 | 3GTP2UEA1BG199639; 3GTP2UEA1BG108918 | 3GTP2UEA1BG108319 | 3GTP2UEA1BG153227; 3GTP2UEA1BG121815; 3GTP2UEA1BG136427

3GTP2UEA1BG191735 | 3GTP2UEA1BG190925 | 3GTP2UEA1BG196286 | 3GTP2UEA1BG136055 | 3GTP2UEA1BG155172; 3GTP2UEA1BG157164 | 3GTP2UEA1BG181173

3GTP2UEA1BG100737; 3GTP2UEA1BG158914 | 3GTP2UEA1BG160789 | 3GTP2UEA1BG157343; 3GTP2UEA1BG163000 | 3GTP2UEA1BG128814; 3GTP2UEA1BG118624 | 3GTP2UEA1BG199592 | 3GTP2UEA1BG150621 | 3GTP2UEA1BG159688; 3GTP2UEA1BG118865 | 3GTP2UEA1BG105601; 3GTP2UEA1BG194330 | 3GTP2UEA1BG199494 | 3GTP2UEA1BG115349; 3GTP2UEA1BG121071 | 3GTP2UEA1BG158198 | 3GTP2UEA1BG138016 | 3GTP2UEA1BG123788 | 3GTP2UEA1BG186423 | 3GTP2UEA1BG171193; 3GTP2UEA1BG160775 | 3GTP2UEA1BG130093 | 3GTP2UEA1BG139358; 3GTP2UEA1BG155883 | 3GTP2UEA1BG135889 | 3GTP2UEA1BG139280 | 3GTP2UEA1BG154216 | 3GTP2UEA1BG154653 | 3GTP2UEA1BG197728 | 3GTP2UEA1BG120471 | 3GTP2UEA1BG142728; 3GTP2UEA1BG195431 |

3GTP2UEA1BG132099

; 3GTP2UEA1BG138839 | 3GTP2UEA1BG140350 | 3GTP2UEA1BG177673; 3GTP2UEA1BG158394; 3GTP2UEA1BG103959 | 3GTP2UEA1BG145189 | 3GTP2UEA1BG164843; 3GTP2UEA1BG122799 | 3GTP2UEA1BG189855; 3GTP2UEA1BG173543 | 3GTP2UEA1BG137402 | 3GTP2UEA1BG176913; 3GTP2UEA1BG196949 | 3GTP2UEA1BG171372 | 3GTP2UEA1BG166415

3GTP2UEA1BG162607 | 3GTP2UEA1BG156547 | 3GTP2UEA1BG131955 | 3GTP2UEA1BG104934 | 3GTP2UEA1BG193954; 3GTP2UEA1BG100088 | 3GTP2UEA1BG101709 | 3GTP2UEA1BG180959 | 3GTP2UEA1BG141174; 3GTP2UEA1BG133852; 3GTP2UEA1BG111978 | 3GTP2UEA1BG102357 | 3GTP2UEA1BG188172 | 3GTP2UEA1BG103914; 3GTP2UEA1BG155284 | 3GTP2UEA1BG154135 | 3GTP2UEA1BG180265; 3GTP2UEA1BG136511; 3GTP2UEA1BG132622; 3GTP2UEA1BG193470 | 3GTP2UEA1BG181027 | 3GTP2UEA1BG155138 | 3GTP2UEA1BG191248 | 3GTP2UEA1BG185322 | 3GTP2UEA1BG113021 | 3GTP2UEA1BG176507 | 3GTP2UEA1BG165913 | 3GTP2UEA1BG110541 | 3GTP2UEA1BG134497 |